Sjednice Poglavarstva  20.04.2007.


Grad plaća komunalni doprinos za Obrtno tehničku školu

   Članovi Poglavarstva na današnjoj su sjednici  usvojili prijedlog godišnjeg obračuna Proračuna Grada Splita za 2006. Prihodi grada Splita u 2007. iznosili su 713,8 milijuna kuna što je za 13,8 milijuna kuna više od plana, a rashodi su iznosili 675,4 milijuna kuna. Od raspoloživog viška od 55,7 milijuna kuna 27 milijuna kuna je preneseno u proračun za 2007., a ostatak od 28 milijuna kuna je utrošen na programe i projekte utvrđene preraspodjelom prihoda. U usvojenom izvješću o obavljenom popisu imovine, obveza i tažbina Grada na dan 31.12.2006. utvrđeno je da ukupna vrijednost imovine Grada Splita iznosi 2.236.55.168 kn od čega nefinancijska imovina iznosi 1.315.516.671 kn, a financijska imovina 921.033.497 kn.

   Tijekom državnih blagdana koji padaju u vrijeme ovogodišnje turističke sezone utvrđeno je da će prodavaonice i drugi oblici trgovina raditi kao što rade nedjeljom.
   Gradsko Poglavarstvo je Skupštini trgovačkog društva "Promet" predložilo da Hrvoja Marušića razriješi dužnosti predsjednika Nadzornog odbora, a umjesto njega imenuje Iliju Naletilića.
   Rješavajući pitanja iz područja urbanizma i zaštite okoliša Poglavarstvo je osnovalo povjerenstva za postupak izravne pogodbe u postupku za provoditelja urbanističkog natječaja za gradski projekt 5-Brodarica; za izradu UPU-a Korešnica 3; te za postupak nabave radova izrade i montaže panoa sustava signalizacije povijesne jezgre Splita izravnom pogodbom nakon što je prethodno nadmetanje poništeno, jer nije pristigla nijedna ponuda.

   Poglavarstvo je donijelo zaključak o donaciji sredstava za izgradnju školske zgrade Obrtničke tehničke škole i za izgradnju školske športske dvorane. Naime, Grad Split će donirati izgradnju ovog objekta u visini komunalnog doprinosa. Plaćanje komunalnog doprinosa za obje građevine obračunato je u sedam kvartalnih obroka na način da prvi obrok dospijeva na naplatu najkasnije do 28. svibnja 2007, a zadnji obrok najkasnije do 28. studenog 2008. god. Sredstva za plaćanje koja prispijevaju u ovoj godini Grad će namiriti iz resora prosvjete, tehničke kulture i športa, a ona koja dospijevaju u idućoj godini predvidjeti će Proračunom za 2008. god.

   Gradskom vijeću je predloženo da dodijeli pet koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti crpljenja i odvoza fekalija na području Grada Splita na dvije godine i to obrtima "Javni prijevoz stvari", Žrnovnica, "Eko usluge", Solin, "Goran i Zoran", Solin, "Eko-tim", Split i "Eko", Split.
   Javno komunalno poduzeće Lovrinac će ubuduće, a temeljem ugovora kojeg će potpisati s Gradom Splitom, održavati groblja u mjesnim odborima Kamen, Stobreč, Žrnovnica, Srinjine, Sitno Donje, Sitno Gornje i Slatine.

   Grad
Split će ove godine biti pokrovitelj Treće međunarodne veslačke regate Sveti Duje koju će 5. i 7. svibnja 2007. organizirati Sveučilišna Športska udruga Split. Za uspješno organiziranje regate (5. svibnja - Špinut: Međunarodna regata fakulteta i sveučilišta; 7. svibnja - Gradska luka: Utrka legendi-Splita, Oxforda i Cambridga) Poglavarstvo se obvezalo osigurati sto tisuća kuna.

Početak

Sredina

Kraj

Print 

  


 GRAD SPLIT
 

Naslovnica
Gradsko vijeće
i Poglavarstvo
Službeni glasnik
Natječaji i oglasi
Javna priznanja
Dnevna događanja
GIS za građane
Strasburški klub
E-mail

Akti Poglavarstva
Prostorni plan
 

  Info  


Na ovim stranicama možete
doznati sve o sjednicama
Poglavarstva grada Splita.