Sjednice Poglavarstva  18.05.2007.

Gradit će se novih 20 stanova za socijalno ugrožene

   Splitsko gradsko Poglavarstvo na današnjoj sjednici je odlučilo raspisati natječaj za kupnju 20 stanova za socijalno ugrožene splitske obitelji. Temeljem ove odluke kupit će se dva stana od po 70 metara četvornih, pet od 65, tri od 50, te po četiri od po 40 i 30 metara četvornih. Dva tro ležajna stana kupit će se za invalidne osobe. „Trogodišnjim planom za razdoblje od 2007. do 2009. godine od prodaje stanova sa stanarskim pravom predviđeno je da se uprihodi 7,5 milijuna kuna godišnje. Uz pretpostavku da je metar kvadratni stana 2000 eura, a u okviru predviđenih 15 milijuna kuna, odlučili smo se za kupnju 20 stanova“ kazala je Slavica Radić, članica Poglavarstva zadužena za gospodarenje gradskom imovinom. Stanovi će se dijeliti prema listi prvenstva koja je utvrđena u prosincu 2004. godine, na kojoj je 200 kandidata. Inače, na sjednici je donesena i odluka da se Milici Vrdoljak da u najam stan u Mosećkoj 52, prema listi prvenstva. Ona je rangirana ma 62. mjestu, a u najam dobiva stan na 6. katu, površine 36,56 m2 .

   U cilju poticanja volonterskog rada, Poglavarstvo je ocjenjujući uspješnim dobrotvorni rad Udruge „MI“, odlučilo dodijeliti joj Medalju grada Splita. Udruga je osnovana 1996. godine i svojim aktivnostima podržava osobni i društveni razvoj kroz stručni psihosocijalni rad na temeljima vrijednosti dobročinstva i čovjekoljublja. Udruga je prvotno pružala pomoć prognanicima i izbjeglicama, potom starijima, osobama s rizikom suicida, slabijeg imovinskog stanja, potom na ublažavanju ratnih posljedica. Split je kroz Udrugu „MI“ prvi u Hrvatskoj dobio Volonterski centar te Volonterske dane – tradicionalnu manifestaciju koja povezuje rad udruga, institucija i građana. Regionalni centar za razvoj civilnog društva predstavlja izvor tehničke pomoći i informacija za udruge u Splitu i regiji. Projektima udruge je godišnje obuhvaćeno 1500 neposrednih korisnika – starijih građana i 2000 građana tijekom javne akcije. „Profesionalni i tehnički kapaciteti, kao i rezultati Udruge takvi su da im je teško pronaći ravne na području cijele Hrvatske, pa i šire“ stoji, pored ostalog, u obrazloženju nagrade.

   Imenovano je i povjerenstvo za provedbu natječaja za utvrđivanje vizualnog identiteta grada Splita. Zadatak povjerenstva je da definira potrebe vizualnog identiteta i utvrdi najpovoljnija rješenja i to posebno za zaštitni znak i logotip grada, zastavu grada, program boja karakterističnih za grad i njegovo podneblje i njihovih kombinacija te ostale oblike vizualnog identiteta koji se utvrde potrebnim. Osnovana su i povjerenstva za prijem uređaja za namještanje tendi na središnjem dijelu Rive, potom za prijem sustava javne rasvjete na Rivi te za preuzimanje svih izvedenih radova i opreme na dijelu Rive. Danas je utvrđen i prijedlog Odluke o donošenju DPU-a područja oko crkvice Gospe od Žnjana, kojeg je izradio „GISplan“ d.o.o.. Prijedlog je proslijeđen na javnu raspravu koja će trajati 30 dana, nakon čega će Poglavarstvo razmotriti prispjele primjedbe. Potom je prihvaćen program natječaja za izradu idejnog urbanističko – arhitektonskog rješenja poteza uz Poljičku cestu, sjeverno od kompleksa bolnice Firule. Izravnom pogodbom poduzeće „GEOdata“ d.o.o. odabrano je za izradu dopune arhitektonskog snimka jugoistočnog dijela povijesne jezgre Splita i to sa cijenom od 189.400 kuna bez PDV-a. Za sanaciju zvonika crkve svetog Križa u Varošu, između dvije ponude, odabrana je ona poduzeća „Lokošek projekt“ d.o.o. iz Zagreba, sa ponudom od 66.710 kuna bez PDV-a. Za izradu Urbanističkog plana uređenja Korešnice 3, između pet natjecatelja odabrano je poduzeće „Arheo“ d.o.o. sa ponudom od 49.000 kuna bez PDV-a. Za izvođača nepredviđenih radova laserskog čišćenja kamena sjevernog pročelja Zlatnih vrata Dioklecijanove palače, izravnom pogodbom je odabrano poduzeće „Neir“ d.o.o.sa cijenom od 245.120 kuna bez PDV-a. Vezano za problematiku pristupa lokaciji buduće sportske dvorane u Lori,poduzeće „PB Damjanić“ d.o.o. je, između tri ponuditelja, sa cijenom od 148.500 kuna bez PDV-a, odabrano kao najbolji ponuđač za izradu prometnog rješenja zapadnog ulaza u Brodograđevnu industriju „Split“. U nadmetanju za izradu istraživačke podloge za izradu matematičkog i fizikalnog modela dinamike i kvalitete mora u Gradskoj luci, između dva ponuditelja je odabran Institut za oceanografiju i ribarstvo, sa cijenom od 874.000 kuna bez PDV-a.

   Uz usvajanje Izvještaja o subvencioniranom – posebno organiziranom prijevozu nepokretnih i teže pokretnih invalidnih osoba, na sjednici je usvojeni zaključak o sufinanciranju zapošljavanja dvojice zaposlenika koji će pomagati osobama s invaliditetom na plaži Bene u razdoblju od 15. lipnja do 15. listopada ove godine. Za tu svrhu ukupno je izdvojeno 10.400 kuna, odnosno mjesečno 2.600 kuna. Odlučeno je i da se sa 6.000 kuna sufinancira kupnja školskih udžbenika za slijepu učenicu Elu Barišić, koja pohađa četvrti razred OŠ „Mertojak“.

   Na sjednici je odobreno da se Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti u Splitu dodijeli 60.000 kuna kao potpora za postavljanje sustava za osvjetljavanje izloženih eksponata u Palači Milesi.

   Poglavarstvo je usvojilo i Informaciju o poduzeću „Splitska kupališta“ d.o.o., koje je osnovano 6. ožujka 2006. godine, a koje je upisano u registar poduzeća 25. travnja 2006. godine. Poduzeće nije u 2006. imalo troškova ni zaposlenika. Izmjenama DPU-a Trstenik – Radoševac, kojima je žnjanski plato definiran kao sportsko rekreacijska i kupališna zona, stvoreni su preduvjeti za izradu Studije o gospodarskoj opravdanosti za Plato Žnjan, čija izrada je predviđena za kraj svibnja. Time će se stvoriti pretpostavke za dobivanje koncesije.
   Potom je usvojeno i Zbirno izvješće o poslovanju komunalnih društava grada Splita i „Stano-uprave“ d.o.o. za razdoblje od 1. siječnja, do 31. prosinca 2006. godine. Riječ je o „Čistoći“, „Lovrincu“, „Parkovima i nasadima“, „Prometu“ te „Vodovodu i kanalizaciji“. „U 2006. godini sva društva su ostvarila planirani obujam i standard pružanja usluga te su uspješno i bez prekida obavila osnovni zadatak – pružanje usluga“ stoji u Izvješću, uz dodatak da je „izvještajna godina bila financijski manje uspješna od 2005.“. Pritom se spominje negativno poslovanje „Prometa“, čiji prihodi, unatoč povećanim davanjima grada nisu mogli pokriti ostvarene rashode. Tako je „Promet“ jedini koji je smanjio kapital i rezerve. Na zahtjev predsjednika Gradskog vijeća, Poglavarstvo se očitovalo o prijedlogu devet vijećnika da se na dnevni red iduće sjednice Vijeća uvrsti točka pod nazivom „Pravni i drugi aspekti zahtjeva Grada Splita prema bivšim vlasnicima zemljišta u postupcima po Zakonu o naknadi za imovinu oduzetu u vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine“. Zahtjevom se predlaže ukidanje odluke Gradskog vijeća iz prethodnog mandata o paušalnom oduzimanju jedne trećine zemljišta na ime ulaganja – poboljšica koje se bez prestanka primjenjuju i sada. Vijećnici predlagači odluku o 1/3 smatraju protivnom zakonu. Poglavarstvo pak smatra da je njegov stav temeljen na Zakonu i da se time štite interesi grada.

   Između
pet ponuda za vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova za uređenje okoliša OŠ „Trstenik“, izabrano je poduzeće „Obelisk“ d.o.o.sa cijenom od 49.500 kuna bez PDV-a. Za radove na trećoj fazi rekonstrukcije elektroinstalacija u osnovnim školama „Dobri“ i „Pojišan“ između pet ponuda izabrana je ona poduzeća „Ivan Ercegović – Krik“ d.o.o. sa cijenom od 292.294 kune bez PDV-a. Za izvođenje radova rekonstrukcije centralnog grijanja i toplovodne kotlovnice u OŠ „Kman-Kocunar“ i izgradnje toplovodne kotlovnice OŠ „Split 3“, od dvije ponude odabrana je ona poduzeća „Termoklima“ d.o.o. iz Sinja, u iznosu 1.507.339 kuna bez PDV-a. Za sanaciju ogradnog zida u OŠ „Lučac“ od tri ponude odabrana je ona poduzeća „MP-Beton“ d.o.o. iz Solina sa cijenom od 182.665 kuna bez PDV-a. Na sjednici je dana suglasnost Košarkaškom klubu „Split“ da u ime i za račun grada izvrši uređenje košarkaške dvorane u sastavu Sportskog centra „Gripe“, koju koristi klub. U tu svrhu grad će prenijeti klubu 400.000 kuna iz proračuna sa pozicije tekućeg održavanja sportskih objekata. Potom su donesene odluke o pokroviteljstvu triju sportskih natjecanja. Grad će tako biti pokrovitelj 4. međunarodnom atletskom mitingu „Split 2007“, kojeg 19. srpnja organizira Atletski klub „ASK“. Poglavarstvo je za tu svrhu izdvojilo 30.000 kuna. Uz pokroviteljstvo grad će sa 20.000 kuna pomoći Svjetsko prvenstvo u jedrenju u klasi „Splash“ i Euro cup „Flash“, koji će se u organizaciji JK „Mornar“ održati od 20. do 28. srpnja ove godine. Sa 120.000 kuna i pokroviteljstvom grad će poduprijeti 11. Sportske igre mladih 2007., koje će se u organizaciji Udruge za sport i rekreaciju „Sportske igre mladih“ održati u Splitu od lipnja do rujna ove godine. Poglavarstvo je dalo svoju suglasnost Jedriličarskom klubu „Labud“ da se kandidira za organizatora Europskog jedriličarskog prvenstva u klasi „Star“ 2008. godine.


Početak

Sredina

Kraj

Print 

  


 GRAD SPLIT
 

Naslovnica
Gradsko vijeće
i Poglavarstvo
Službeni glasnik
Natječaji i oglasi
Javna priznanja
Dnevna događanja
GIS za građane
Strasburški klub
E-mail

Akti Poglavarstva
Prostorni plan
 

  Info  


Na ovim stranicama možete
doznati sve o sjednicama
Poglavarstva grada Splita.