Sjednice Poglavarstva  16.12.2005.


Izabrani đaci i studenti za dodjelu stipendija

   Za građane zasigurno najvažnija odluka donesena na današnjoj sjednici Poglavarstva grada je ona o dodjeli stipendija đacima i studentima za školsku godinu 2005./2006. godinu. Prema riječima Igora Boraske, člana Poglavarstva zaduženog za školstvo i sport, zahtjev za stipendijom je zatražilo ukupno 272 učenika i studenata. Od ukupno 78 molbi za đačke stipendije odobreno je 19 stipendija prema uspjehu školovanja, te još pet stipendista među učenicima aktualnim vrhunskim sportašima. Od 192 studentske molbe odabrano je 79 studenata po uspjehu te još četvero studenata vrhunskih sportaša. Visina stipendija iznosi od 400 kuna za đake, do 600, odnosno 800 kuna za studente, ovisno je li studiraju u Splitu, ili izvan njega.

   Građane će zainteresirati i natječaj za zakup 23 prazna poslovna prostora. Riječ je o prostorima površine od 12,11 m2 , do 570,29 m2 , pri čemu je cijena zakupnine utvrđena od minimalnih 3,35 eura po m2, do 10,22 eura po m2. Novost u ovom natječaju je što grad neće priznavati ulaganja u opremanje i uređenje prostora u cilju prebijanja zakupnine. Istovremeno Poglavarstvo je izmijenilo Zaključak o visini slobodno ugovorene najamnine za stanove koje Grad daje u najam. Visine su usklađene prema kategoriji stana i zoni stanovanja. Tako se u prvoj kategoriji  cijene kreću od 6,00, do 5,80 i 5,50 kuna/m2 za 1., odnosno 2. te 3.i4. zonu. U drugoj kategoriji iznosi su: 4,50, odnosno 4,35 kuna/m2 za prvu, odnosno drugu zonu, te 4,12 kuna/m2 za 3. i 4. zonu. U trećoj kategoriji cijena je od 3,00 i 2,90 kuna/m2 za 1. i 2. zonu, te 2,75 kn/m2 za 3. i 4. kategoriju. Donesena su i nova pravila o postupku i uvjetima sklapanja ugovora o davanju na korištenje javnih gradskih površina za 2006. godinu. Prema njima grad će produžit korištenje zakupnicima javnih površina koji su udovoljili svim obavezama . Ugovori se sklapaju za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2006. godine, s tim da su zakupnici  dužni osloboditi javnu površinu  kada to zbog posebnih potreba zatraži Grad, a bez prava naknade štete.

   Na sjednici je donesena odluka o radnom vremenu prodavaonica i trgovina na malo za vrijeme predstojećih blagdana. Za božićne blagdane (25. i 26. prosinca), na Novu godinu (1. siječnja 2006.) i blagdan Bogojavljanja ili Sveta tri kralja (6. siječnja) prodavaonice i trgovine neće raditi. Iznimno, 26. prosinca mogu raditi prodavaonice za prodaju pekarskih i mliječnih proizvoda i to u vremenu koje same odrede. Potom kiosci (trafike) za prodaju tiska i duhanskih proizvoda (od 5,30 do 24,00 sata), te benzinske postaje smještene na ulazu, odnosno na izlazu iz grada, koje moraju raditi u vremenu od 00,00 do 24,00 sati. Na Badnjak (24. prosinca) i na dan Silvestrova (31. prosinca) prodavaonice i trgovine mogu raditi najdulje do 18,00 sati. Izuzetak su prodavaonice za prodaju pekarskih i mliječnih proizvoda koje mogu raditi u vremenu kojeg sami odrede. Potom kiosci (trafike) za prodaju tiska i duhanskih proizvoda koji mogu raditi od 5,30 do 24,00 sata. Također, benzinske postaje na ulazu, odnosno izlazu iz grada, koje moraju raditi od 00,00 do 24,00 sati.

   Poglavarstvo je odabralo najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova na kanalizacijskom kolektoru uz stambeno-poslovni objekt „SEM“ na Ravnim Njivama. Među pet ponuditelja, u postupku nabave male vrijednosti ograničenim prikupljanjem ponuda bez javnog otvaranja ponuda, odabrana je tvrtka „SEM 1986“ d.d., sa ponudom od 161.964,78 kuna bez PDV-a. Za izvođenje radova sanacije fasade OŠ „Ravne Njive“, među šest ponuđača odabrana je „Masada“ d.o.o. s iznosom od 114.725 kuna. Radovi će se izvoditi u dvije faze. Prva u iznosu 65.000 i druga u iznosu 49.725 kuna. Poglavarstvo je dalo na korištenje podrumski prostor (etaža T1), u Domu mladeži, ustanovi Multimedijalni kulturni centar Split. Riječ je o prostoru ukupne površine 1328,04 m2 . Pritom je MKC obavezan s koalicijom udruga mladih zaključiti ugovor o korištenju tog prostora na rok od pet godina, uz mogućnost produženja ugovora. MKC preuzima ulogu upravitelja i koordinatora, a KUM je dužan skrbiti o prostoru. Potom je Gradsko kazalište lutaka imenovano investitorom u nabavi sustava režije, u namjeri da se oprema dobije tokom prve polovine siječnja 2006. godine, a da bi se montaža uradila do kraja siječnja. Investicija bi iznosila 160.000 bez PDV-a.

   Prihvaćen je prijedlog tvrtke „Marjan tisak“ d.o.o. o zasnivanju poslovno-tehničke suradnje s vlasnicom obrta „Dalli“ Marijom Buljubašić, temeljem kojeg ona uzima u podzakup poslovni prostor na Poljani Grgura Ninskog 1, površine 110 m2 . Prethodnim ugovorom „Marjan tisak“ d.o.o. je ušao u zakup tog prostora do 1. prosinca 2009. godine, uz cijenu mjesečne zakupnine od 911,12 eura. Zbog poteškoća u poslovanju tvrtka nije platila zakup, pa dospjelo potraživanje iznosi 353.361,93 kune. Sporazumom sa Marijom Buljubašić ona ulazi u podzakup i preuzima sva prava i obaveze iz prvotnog ugovora koji je sklopio „Marjan tisak“ d.o.o., te bi podmirila i zaostalu zakupninu. Ocijenjeno je da će tako grad namiriti svoja potraživanja, te je odlučeno da se s Marijom Buljubašić sklopi aneks ugovora o pravima i obavezama, s tim da će zaostala potraživanja isplatiti u roku od 120 dana. Pritom je izrečeno da „Marjan tisak“ d.o.o. prema gradu ima neznatna dugovanja od 20-tak tisuća kuna sa različitih osnova. Centru za odgoj i obrazovanje „Juraj Bonači“ odobreno je (besplatno) privremeno korištenje dijela Marmontove ulice (nasuprot McDonalds restorana) od 19. do 21. prosinca u vremenu od 11,00 do 18,00 sati, a radi postavljanja prodajnog štanda sa likovnim radovima učenika prigodom Božićnih blagdana. Za oko 1000 djelatnika gradske uprave, predškolskog odgoja, ustanova u kulturi i avne vatrogasne postrojbe Grada donesena je odluka o isplati prigodnog dara u novcu u iznosu 400 kuna, te o isplati dara u naravi u vrijednosti 400 kuna. Na kraju, Poglavarstvo je za predsjednika Turističke zajednice Stobreča imenovalo dosadašnjeg predsjednika Nenada Strujića, a za predstavnike Grada u Vijeću TZ Stobreča Joška Knezovića i Jozu Knezovića.

Početak

Sredina

Kraj

Print 

  


 GRAD SPLIT
 

Naslovnica
Gradsko vijeće
i Poglavarstvo
Službeni glasnik
Natječaji i oglasi
Javna priznanja
Dnevna događanja
GIS za građane
Strasburški klub
E-mail

Akti Poglavarstva
Prostorni plan
 

  Info  


Na ovim stranicama možete
doznati sve o sjednicama
Poglavarstva grada Splita.