Sjednice Poglavarstva  16.02.2007.

Za tjedan dana otvaranje ponuda za „Banovinu“ i dvoranu u Lori

   Splitsko gradsko Poglavarstvo donijelo je na današnjoj 109. sjednici odluke o osnivanju i imenovanju povjerenstava koja će idućeg tjedna, 22. i 23. veljače otvarati ponude za preuređenje „Banovine“ i izgradnju dvorane u Lori. U slučaju „Banovine“ riječ je o izmjeni odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za javno nadmetanje i provedbu poziva za iskazivanje interesa za izgradnju zgrade Gradske uprave grada Splita po modelu javno-privatnog partnerstva i prenamjenu postojeće zgrade Gradske uprave (ex Banovina) u hotel. Gradonačelnik Zvonimir Puljić je podsjetio da je Povjerenstvo osnovano 1. prosinca 2006. godine, na 96. sjednici Poglavarstva i to u sastavu Zvonimir Puljić Željko Jerkov , Milijan Sesar, Ante Kriletić i Joško Dvornik. Međutim, kako je pojasnio gradonačelnik, Željko Jerkov je izrazio nakanu da se natječe za opremanje objekta, pa je zbog sukoba interesa zatražio da ga se razriješi dužnosti člana Povjerenstva. Poglavarstvo je prihvaćajući to obrazloženje umjesto njega u Povjerenstvo imenovalo predsjednika Liste Velog Mista Silvana Bralića. U Povjerenstvo za izbor najboljeg ponuditelja za izgradnju višenamjenske dvorane u Lori po modelu javno-privatnog partnerstva Poglavarstvo je imenovalo Zvonimira Puljića, Silvana Bralića, Milijana Sesara, Antu Kriletića i Almu Peroš. Riječ je o pozivnom - anketnom natječaju čija je svrha odabir dvoje – troje najozbiljnijih natjecatelja, za koje bi se potom raspisao obvezujući natječaj. U oba slučaja povjerenstva će na kraju predložiti najbolje ponuđače Poglavarstvu koje će izvršiti konačan izbor. Što se tiče Lore i dvorane koja će se graditi u njenom istočnom dijelu, tok radova će, nakon izvora partnera, pratiti radna grupa u sastavu: Zvonimir Puljić , Ante Sanader, Zdravko Kardum, Ivo Bačić, Željko Jerkov , Zdravko Omrčen i Ronald Rejo . Poglavarstvo je osnovalo i povjerenstvo za provođenje postupka odabira najpovoljnijeg ponuditelja – izvođača radova na uređenju sjeverozapadnog dijela prizemlja zgrade Gradske uprave (ex Banovine).

   Na sjednici je prihvaćeno idejno rješenje „Pojedinačnog zahvata Dražanac (P3)“, odnosno elaborat idejnog projekta hotela „Dražanac“, koji će se graditi u kavi preko puta hotela „Ambasador“. Riječ je o prvonagrađenom prijedlogu na, prošle godine, provedenom urbanističko – arhitektonskom natječaju, a koje je djelo arhitekte Ante Kuzmanića. Predviđeno je da hotel ima 66 dvokrevetnih soba, 4 trokrevetne i dva apartmana. Također, investitor će morati izgraditi 100 parking mjesta za javne namjene i još 64 za potrebe hotela. Poglavarstvo je razmotrilo i Izvješće o kakvoći zraka za područje Splita za period siječanj 2006. – siječanj 2007. godine. Izvještaj je sačinio Zavod za javno zdravstvo Splitsko – dalmatinske županije, temeljem ugovora sa Gradom. U njemu je utvrđeno da je na području cijelog grada kakvoća zraka prve kategorije, osim na području Poljuda, gdje je utvrđena druga kategorija kvalitete. „Nakon što je to utvrđeno, sada nam predstoji lociranje uzroka lošije kvalitete zraka u Poljudu, kako bi potom mogli poduzeti adekvatne mjere“ rekao je Branko Poljanić , član Poglavarstva zadužen za urbanizam i zaštitu okoliša, na upit novinara je li riječ o zagađivanju iz tvornice „Dalmacijacement“. Potom je, u pripremi sjednice Gradskog vijeća, razmotren prijedlog programa za uređenje Parka mladeži na Turskoj kuli, kojeg je izradio projektant Dražen Grgurević, a koji je osim Gradskoj upravi, dostavljen i Ministarstvu kulture, Upravi za zaštitu kulturne baštine – Konzervatorskom odjelu u Splitu, Društvu arhitekata Split, Vijeću u kulturi za muzejsko-galerijsku i likovnu djelatnost te „Parkovima i nasadima“. Poglavarstvo je zaključilo da je potrebno provesti natječaj za izradu Programa za uređenje Parka, te će izabranom izrađivaču dostaviti i ovaj prijedlog programa, kao jedan od mogućih prijedloga.

   Na sjednici je odobreno sufinanciranje troškova školovanja Hrvoja, Anđele i Dominika Bartulića, djece pokojnog Andrije, predsjednika Udruge hrvatskih ratnih vojnih invalida u iznosu 500 kuna za svako dijete i to od 1. siječnja do 31. prosinca 2007. godine. Inače, odluku o stipendiranju je 22. 10. 2004. godine donijelo Gradsko vijeće. Prihvaćena je i molba Udruge hrvatskih branitelja-dragovoljaca Domovinskog rata – podružnica Splitsko-dalmatinske županije za sufinanciranje dijela troškova instaliranja telefonskog Internet sustava, u iznosu 7.000 kuna. Poglavarstvo je prihvatilo pokroviteljstvo nad 32. Praznikom cvijeća, kojeg organizira gradsko poduzeće „Parkovi i nasadi“ d.o.o.. Ujedno, u svrhu organiziranja te manifestacije izdvojeno je 224.000 kuna. Odobreno je i sufinanciranje troškova organiziranog prijevoza školske i predškolske djece s posebnim potrebama, za 2007. godinu, u ukupnom iznosu od 22.396,50 kuna. Udruzi San Lorenzo – Zajednica Cenacolo, u povodu 15. godišnjice njenog djelovanja u Hrvatskoj u borbi protiv narkomanije i ovisnosti dodijeljene su 24.000 kuna.


Početak

Sredina

Kraj

Print 

  


 GRAD SPLIT
 

Naslovnica
Gradsko vijeće
i Poglavarstvo
Službeni glasnik
Natječaji i oglasi
Javna priznanja
Dnevna događanja
GIS za građane
Strasburški klub
E-mail

Akti Poglavarstva
Prostorni plan
 

  Info  


Na ovim stranicama možete
doznati sve o sjednicama
Poglavarstva grada Splita.