Sjednice Poglavarstva  21.06.2007.

Novi autobusi Prometu

   Splitsko gradsko Poglavarstvo je na današnjoj sjednici donijelo odluku o sufinanciranju nabave 20 novih autobusa kojima bi se trebala poboljšati usluga javnog gradskog prijevoza putnika na području grada Splita. Riječ je o kupnji 10 „solo“ i 10 „zglobnih“ gradskih autobusa ukupne vrijednosti 4,2 milijuna eura, a koja će se realizirati putem kreditnog aranžmana s rokom otplate od 10 godina, počevši od 2008. godine. Ronald Rejo , član Poglavarstva zadužen za komunalnu djelatnost je kazao da će se participacija grada utvrditi kada se bude sastavljao ugovor o kupnji. Naime, kako je pojasnio gradonačelnik Puljić, grad se u ovaj posao ne uključuje kao sudužnik nego samo daje suglasnost za kreditno zaduženje „Prometa“ d.o.o. te se obavezuje da će svake godine otplaćivati preuzeti dio obaveze u ukupnoj cijeni, jednako kao što će to uraditi i ostali gradovi i općine (Solin - 5, Kaštela - 7, Omiš - 4, Dugopolje – 3..) za preostalih 30 autobusa.

   U nastavku sjednice Poglavarstvo je dalo suglasnost na ugovor između Grada i TD „Vodovod i kanalizacija“ o rekonstrukciji kišnih slivnika javno-prometnih površina na području grada ukupne vrijednosti 36,5 milijuna kuna. Potom je poduzeće „Geoprojekt“ d.d. odabrano kao najpovoljniji ponuditelj za izradu idejnog rješenja glavnog i izvedbenog projekta za izgradnju spoja na Šoltansku ulicu – nastavak južno od Poljičke ulice. Između pet ponuđača „Geoprojekt“ je ponudio najmanju cijenu u iznosu od 184.000 kuna. Poglavarstvo je prihvatilo i ponudu Giora Solara iz Izraela, u vrijednosti 815.000 kuna (994.300 sa PDV-om) za izradu plana upravljanja povijesnom jezgrom Splita i podrumima Dioklecijanove palače. Također, sklopljena su tri ugovora o autorskom djelu za uspostavu sustava signalizacije u povijesnoj jezgri Splita. Tako je sa Valentinom Bilić Prcić sklopljen ugovor za fotografiranje i računalnu obradu fotografija spomenika za ploče sustava signalizacije , u vrijednosti 23.529,41 kuna s PDV-om. Sa Mirkom Srdelićem iz Zagreba za lekturu, provjeru fotografije i korekturu tekstova za ploče sustava Signalizacije u iznosu 5.010,95 kuna sa PDV-om i sa Grahamom Mc Masterom iz Zagreba za prijevod tekstova za ploče  sustava signalizacije na engleski jezik u vrijednosti 3.780,71 kuna sa PDV-om.

   Poglavarstvo je danas pokrenulo i izradu urbanističkog plana uređenja (UPU) radne zone Dračevac, u bivšoj vojarni Četvrte gardijske brigade. „Riječ je o važnom gradskom projektu kojeg želimo što prije realizirati. Stoga osnivamo povjerenstvo koje će provesti postupak nabave urbanističkog plana uređenja tog prostora“ rekao je Branko Poljanić, član Poglavarstva zadužen za urbanizam. Predviđena vrijednost UPU-a je do 200.000 kuna. Grad pronalaskom privatnog partnera, u poduzetničkoj zoni Dračevac planira izgraditi 400 milijuna kuna vrijedne objekte namijenjene sajmu, poslovnom centru s kongresnom dvoranom, poduzetničkom inkubatoru i tehnološkom centru. GUP-om je određeno da se kompleks Dračevac prenamjeni u prostor pretežno poslovnih, javnih i društvenih sadržaja. Poglavarstvo je utvrdilo i nacrt prijedloga odluke o izmjenama i dopunama DPU-a jugoistočnog dijela područja Visoke te ga uputilo na javnu raspravu. Potom je osnovano povjerenstvo koje će provesti natječaj za izradu programa za urbanističko arhitektonski natječaj Gradska luka – istočna obala. Kako je kazao Branko Poljanić, riječ je o prvom koraku u realizaciji želje da se krene u službeno ukidanje međunarodnog kolodvora u Gradskoj luci. U sklopu toga bi se provelo izmještanje glavnog željezničkog kolodvora s istočne obale, koji više ne bi imao status međunarodnog kolodvora. Istovremeno, u Kopilicu bi se premjestio i glavni autobusni kolodvor. Na mjestu današnjeg željezničkog kolodvora, na 40-tak tisuća „kvadrata“, planira se izgradnja kongresnog centra, trgovačkih i kulturno – zabavnih sadržaja te javne garaže s 1.200 mjesta. Predviđena je i izgradnja drugog kolosijeka na postojećoj željezničkoj pruzi od tunela Brda prema Kaštelima i Zagrebu uz elektrifikaciju i modernizaciju pruge. Također, izgradnja nove željezničke pruge, spoja na Jadransku željeznicu te gradnja novih industrijskih kolosijeka u Sjevernoj luci. Na sjednici je usvojeno i Izvješće o stanju i izvršenju Projekta Integralni ekološki projekt zaštite kaštelanskog zaljeva, koje je proslijeđeno Gradskom vijeću na tematsku raspravu.

   Potom je usvojen plan sufinanciranja potreba udruga hrvatskih branitelja grada Splita za 2007. godinu. Riječ je o 15 projekata ukupne vrijednosti 340.000 kuna. Hrvatskom vojnom invalidu iz Domovinskog rata Danijelu Čizmiću odobreno je 38.000 kuna za kupnju ortopedskog pomagala za nogu. Županijskoj ligi za borbu protiv raka odobreno je 100.000 kuna, a za sufinanciranje tiskanja znanstvenog časopisa Acta Adriatica, kojeg izdaje Institut za oceanografiju i ribarstvo odobreno je također 100.000 kuna. Kao potpora objavljivanju knjige „Izgradnja Splita između svjetskih ratova“ Stanka Piplovića, Društvu arhitekata Splita odobreno je 20.000 kuna. Usvojene su i izmjene i dopune programa javnih potreba u sportu, predškolskom odgoju, obrazovanju i kulturi grada Splita. Na kraju sjednice izabran je Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu za najpovoljnijeg ponuditelja za izradu Programa zaštite šumskog ekosustava za Park šumu „Marjan“, sa cijenom od 195.000 kuna.

Početak

Sredina

Kraj

Print 

  


 GRAD SPLIT
 

Naslovnica
Gradsko vijeće
i Poglavarstvo
Službeni glasnik
Natječaji i oglasi
Javna priznanja
Dnevna događanja
GIS za građane
Strasburški klub
E-mail

Akti Poglavarstva
Prostorni plan
 

  Info  


Na ovim stranicama možete
doznati sve o sjednicama
Poglavarstva grada Splita.