Sjednice Poglavarstva  23.07.2007.


Postignut dogovor sa škverom oko dvorane

   Splitski gradonačelnik Ivan Kuret izvijestio je danas na sjednici Poglavarstva grada Splita da je između Grada i splitskog škvera, odnosno „Brodogradilišta“ d.o.o. postignut Sporazum kojim su uređeni međusobni odnosi i sva sporna pitanja izgradnje polivalentne sportske dvorane za potrebe Svjetskog prvenstva u rukometu 2009. godine. Kako je pojasnio gradonačelnik Kuret, hrvatska Vlada je izdvojila veći dio prostora, a potreban je bio još dio na kojem bi se uredilo parkiralište za potrebe dvorane, kao i zapadni ulaz u škver. „U Brodogradilištu je sve usuglašeno sa sindikatima, a sve je napravljeno da se ne onemogući rad i razvoj škvera. Postignut je i dodatni sporazum, po kojem će se izgraditi istočni ulaz u škver, koji će služiti za prijevoz teških tereta i kamione, a tu će biti i novo parkiralište. Grad će izraditi projektnu dokumentaciju, a Vlada izgradnju puta„ rekao je Kuret, pojašnjavajući kako je riječ o načelnom sporazumu, koji će stupiti na snagu ako Grad Split sklopi ugovor o gradnji dvorane sa konzorcijem (Konstruktor – inženjering, Institut građevinarstva Hrvatske i Dalekovod Zagreb) koji je na natječaju dobio pravo njene izgradnje. Prema Sporazumu kompleks dvorane će se izgraditi na zemljištu površine 3,2 ha od čega je 1,7 ha u sastavu vojarne sv. Nikola, oko 1,38 hektara je pomorsko dobro, odnosno lučko područje posebne namjene za koje je ovlaštenik koncesije za gospodarsko korištenje splitski škver. Vlada je donijela odluku o izmjeni koncesije pomorskog dobra kojom se izdvaja dio zemljišta potreban za izgradnju dvorane. Na tih 13.800 m2 je i zapadni ulaz u brodogradilište kojim se dovozi materijal neophodan za proizvodnju, a prolaze i sve instalacije. Grad će financirati premještanje cjevovoda, niskonaponskih vodova, kanalizacije, radionica, skladišta, zapadne pjeskare, industrijskog kolosijeka i objekta Brodosplit – Armature. Eventualno će pružiti financijsku potporu kod izgradnje novog skladišta limova i profila.

   „Sporazumom Grad preuzima obvezu izgradnja svih novih, odnosno zamjenskih sadržaja škveru te instalacija koje će biti porušene, odnosno uklonjene radi izgradnje dvorane. Sigurni smo da na ovim neće biti ugroženo Brodosplitovo redovito poslovanje i razvoj“ rekao je Kuret najavivši da će istočni ulaz će biti izgrađen, bez obzira hoće li se graditi dvorana. Što se tiče cijene svih radova, za sada je ona nepoznata, ali se procjenjuje da će ti troškovi iznositi manje od 150 milijuna kuna, koliko graditelj dvorane mora platiti Gradu na ime komunalnog doprinosa. Što se tiče toga hoće li se dvorana i graditi gradonačelnik je najavio da danas počinju pregovori sa predstavnicima konzorcija koji je dobio pravo njene izgradnje. „Vodi se zadnja runda pregovora i skoro sve je već usuglašeno“ rekao je Kuret, ocjenjujući da će do kraja tjedna biti postignut cjeloviti sporazum sa Konzorcijem. Konzorcij bi dvoranu trebao graditi po modelu javno – privatnog partnerstva. Po tom modelu Grad bi mjesečno plaćao 2,4 milijuna kuna idućih 30 godina, od čega bi polovinu plaćala Vlada. Nakon 30 godina, dvorana i svi komercijalni sadržaji, na 130.000 m2 bi prešli u vlasništvo grada.

   Poglavarstvo je danas prihvatilo molbu Turističke zajednice Grada za potporom u organizaciji manifestacije „Noć Dioklecijana“. Gradska fešta će se održati 27. srpnja, a grad je kao potporu organizatoru dao 48.000 kuna. Na sjednici je prihvaćena i procjena tržišne vrijednosti građevinskog zemljišta na kojem je određena izgradnja prometnice Mali put na Šinama. U postupku koji se vodi pred Uredom državne uprave u Splitsko dalmatinskoj županiji utvrđena je i od strane grada prihvaćena cijena zemljišta u visini 1.095 kuna/m2. Kako je za izgradnju ceste potrebno otkupiti 1.238 m2 , to će u proračunu trebati osigurati 1.355.610 kuna, a uz 10 posto naknade za građevinske poboljšice i poljoprivredne kulture, ukupno 1,5 milijuna kuna.


Početak

Sredina

Kraj

Print 

  


 GRAD SPLIT
 

Naslovnica
Gradsko vijeće
i Poglavarstvo
Službeni glasnik
Natječaji i oglasi
Javna priznanja
Dnevna događanja
GIS za građane
Strasburški klub
E-mail

Akti Poglavarstva
Prostorni plan
 

  Info  


Na ovim stranicama možete
doznati sve o sjednicama
Poglavarstva grada Splita.