Sjednice Poglavarstva  24.08.2007.


Splitu 29 milijuna kuna više od poreza na dohodak

   Splitsko Gradsko poglavarstvo na današnjoj sjednici je usvojilo polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna grada za prvo polugodište 2007. godine, prema kojem Grad posluje pozitivno, s procjenom visine ovogodišnje proračunske potrošnje od 831 milijun kuna. Ocjenjujući poslovanje stabilnim gradonačelnik Ivan Kuret je izrazio zadovoljstvo efektima  financijske decentralizacije  budući da je Grad Split uprihodio 29 milijuna kuna više od poreza na dohodak u odnosu na prošlu godinu.

   Grad je u prvom polugodištu ostvario 324,5 milijuna kuna prihoda, dok su rashodi iznosili 351,3 milijuna kuna. Zahvaljujući prenesenom višku iz prošle godine „ukupan višak prihoda raspoloživ u drugom polugodištu ove godine iznosi 28,9 milijuna kuna“. Među rashodima jedna od najvećih stavki su plaće 1577 zaposlenika u gradskoj upravi, ustanovama u predškolskom odgoju, kulturi, Javnoj vatrogasnoj postrojbi te osnovnim školama (sufinanciranje za cjelodnevni boravak) u visini 81,3 milijuna kuna. Kako je pojasnio Jurica Jurišić, član Poglavarstva zadužen za financije, redovno se isplaćuju i kamate na zajmove. Pritom se sva četiri zajma odnose na Žnjan, a 2008. godine će u cijelosti biti isplaćen jedan od njih. Također, značajna je stavka i 9,9 milijuna kuna kapitalne potpore projektu Eko-kaštelanski zaljev, kao i 5 milijuna kuna „Prometu“. Konačnu riječ o izvještaju će kazati Gradsko vijeće.
   Poglavarstvo je odlučilo objaviti Javni poziv za prijavu programa i projekata udruga iz područja zaštite okoliša za 2008. godinu. Nadalje, odlučeno je da se Dominikanski samostan sv. Katarine djelomično oslobodi plaćanja komunalnog doprinosa. Naime, samostan koji zaprima ukupne površine cca 4.000 m2 oslobođen je plaćanja 238.931,50 kuna za 1400 m2 građevine duhovne namjene. Za ostalih 2600 m2 samostan je dužan platiti gradu 444.242,30 kuna. Donesena je i odluka da se Udruzi za pomoć djeci usporenog govorno jezičnog razvoja - „Kornjača“ dodijeli poslovni prostor u Getaldićevoj 4, površine 53,16 m2 , uz cijenu najma od 0,76 eura/m2.

   Na sjednici je između dva ponuditelja odabran i vršitelj stručnog nadzora nad izvođenjem radova rušenja objekata, premještanja instalacija i izgradnje zapadnog ulaza u „Brodograđevnu industriju Split“, a za potrebe izgradnje sportsko-poslovnog kompleksa „Lora“. Riječ je o poduzeću „Velcon projekt“ d.o.o., koji je taj posao dobio s ponudom od 192.000 kuna bez PDV-a. Gradonačelnik Kuret je izvijestio da grad posjeduje valjane lokacijske dozvole za gradnju i dozvole za potrebno rušenje što je dovoljno za početak radova. On je kazao da će radove izvoditi „Konstruktor“, a da će se istovremeno graditi i novi zapadni ulaz u škver. Kuret je najavio i da će u ulici Put Supavla uskoro biti uspostavljena nova regulacija prometa, kako bi se riješio problem parkiranja škverana, dok traju građevinski radovi.

   Između
dvije ponude odabran je izrađivač idejnog rješenja radi ishođenja lokacijske dozvole za dio Lovrinačke ulice sjeverno od Vukovarske ulice do ulaza u naselje Mejaši. Riječ je o „PB Damjanić“ d.o.o. sa ponudom od 72.000 kuna bez PDV-a. Isto poduzeće je sa ponudom od 65.000 kuna odabrano između dva ponuđača za izrađivača glavnog i izvedbenog projekta Kijevske ulice. Poduzeće „Raster“ d.o.o., sa cijenom od 25.000 kuna bez PDV-a, izabrano je između dva ponuđača za vršitelja stručnog nadzora nad izvođenjem radova uređenja školske sportske dvorane OŠ „Žrnovnica“. Kao najpovoljniji ponuditelj za nabavu razne informatičke opreme za potrebe gradske uprave, između četiri ponuđača, izabrano je poduzeće „SGM informatika“ sa cijenom od 153.400 kuna bez PDV-a. Poduzeće „Lama“ d.o.o. izabrano je također između 4 ponuđača za najpovoljnije za nabavu PC radnih stanica za gradsku upravu, s cijenom od 196.028 kuna bez PDV-a. Poglavarstvo je ujedno, izravno ugovorilo s poduzećem „Velcon projekt“ d.o.o. izradu projektne dokumentacije za OŠ „Visoka“, uz cijenu od 162.000 kuna bez PDV-a. Gradskom vijeću je pak proslijeđen prijedlog da se poduzeću „HVIDRA“ d.o.o. dodijele dvije koncesije za obavljanje distribucije toplinske energije u toplinarskim sustavima „Spinut“ i „Glavičine“. Koncesija bi se trebala dodijeliti na 10 godina, a „HVIDRA“ d.o.o. jedina ima tražene uvjete. Ona bi po prijedlogu Poglavarstva gradu plaćala koncesijsku naknadu u visini 7.500 kuna za toplanu „Spinut“ i 2.500 kuna za toplanu „Glavičine“.

Početak

Sredina

Kraj

Print 

  


 GRAD SPLIT
 

Naslovnica
Gradsko vijeće
i Poglavarstvo
Službeni glasnik
Natječaji i oglasi
Javna priznanja
Dnevna događanja
GIS za građane
Strasburški klub
E-mail

Akti Poglavarstva
Prostorni plan
 

  Info  


Na ovim stranicama možete
doznati sve o sjednicama
Poglavarstva grada Splita.