Sjednice Poglavarstva  19.10.2007.


Natječaj za „socijalne“ stipendije

   Splitsko gradsko Poglavarstvo je na današnjoj sjednici dodijelilo 202 tisuće kuna udrugama proizašlim iz Domovinskog rata za pomoć u raznim projektima. Tako je Udruzi dragovoljaca Domovinskog rata za sufinanciranje dijela troškova za organizaciju puta u Vukovar dodijeljeno 15.000 kuna.Udruzi roditelja poginulih hrvatskih branitelja za pomoć teško bolesnim članovima i obiteljima umrlih članova 17.600 kuna. Udruzi veterana Brodosplita za realizaciju planiranih aktivnosti 20.000 kuna. Udruzi branitelja liječenih od PTSP-a za pomoć u radu s oboljelima 20.000 kuna te Udruzi veterana Brodosplita 130.000 kuna za sufinanciranje arhiviranja video materijala o Splitu u razdoblju od 1990. do 1995. godine.

   Poglavarstvo je odlučilo i sufinancirati produženi boravak i cjelodnevnu nastavu u osnovnim školama „Meje“, „Spinut“, „Manuš“, „Split 3“, „Pujanke“ i „Pojišan“ i to od 1. rujna ove godine, do završetka školske godine 2007/2008. godine. Sufinanciranjem će biti obuhvaćena 574 učenika ovih škola u 24 odjeljenja, pri čemu će se mjesečno izdvojiti 300 kuna po učeniku. Na sjednici je odlučeno da se Sveučilištu u Splitu sa 10.000 kuna pomogne u organizaciji međunarodnog simpozija „Prema suvremenoj javnoj upravi – tradicija i tranzicija – djelo i utjecaj francuskog Državnog savjeta“, koji se 22. i 23. listopada održava u Splitu.

   Odlučeno je i da se raspiše natječaj za dodjelu pomoći za školovanje učenicima srednjih škola i studentima iz socijalno ugroženih obitelji za školsku godinu 2007/2008. Odobreno je 30 učeničkih i 50 studentskih pomoći. Pritom će pomoć za učenike koji se školuju u Splitu iznositi 400 kuna mjesečno, za učenike koji se školuju izvan Splita i studente koji studiraju u Splitu po 600 kuna te za studente koji studiraju izvan Splita 800 kuna mjesečno. Donesena je i odluka o subvencioniranju usluga parkiranja vozila invalida (Domovinskog rata i civilnim invalidima) sa oštećenje donjih ekstremiteta od 50 posto za razdoblje do 31.12. ove godine, a u ukupnom iznosu od 168.780 kuna. Naime, evidentirano je 97 parkirališnih mjesta na kojima se ostvaruje umanjeni prihod, zbog povlaštenih korisnika, o čemu je odluku donio Grad Split, pa je njegova obaveza i da subvencionira umanjeni prihod trgovačkom društvu „HVIDRA“ d.o.o. u rečenom iznosu. U nastavku sjednice odlučeno je da se neposrednom pogodbom Trgovačkom društvu za zapošljavanje invalida i branitelja Domovinskog rata „HVIDRA“ d.o.o., da na dvogodišnje upravljanje javna garaža „Brodarica“ u ulici Velimira Terzića, sa 125 parkirališnih mjesta, neto korisne površine od 1.820,98 m2 .. Svojim zaključkom Poglavarstvo je odredilo da će cijena mjesečne pretplate za fizičke osobe (50 parkirališnih mjesta) iznositi 350 kuna sa PDV-om, za pravne osobe (50 mjesta) 500 kuna sa PDV-om te za 25 mjesta s cijenom od 5 kuna s PDV-om za 1 sat. HVIDRA će za gospodarenje javnom garažom plaćati mjesečnu naknadu od 15 kuna po parkirališnom mjestu, odnosno 1875 kuna. za gospodarenje javnom garažom. HVIDRA d.o.o. će zaposliti pet zaposlenika, a njeni ukupni troškovi upravljanja garažom će iznositi 43.931,26 kuna.

   Poglavarstvo je danas prenijelo na gradsko komunalno poduzeće „Čistoća“ d.o.o. investitorske poslove za nabavu dijela mehanizacije i opreme na realizaciji programa sanacije odlagališta komunalnog otpada „Karepovac“. Riječ je o nabavi mehanizacije i kolne vage na odlagalištu, odnosno o kompaktoru za otpad,25 tona mase i buldožeru,15 t mase, kao i kolnoj vagi, što je utvrđeno Investicijskim programom i Troškovima radova i opreme za sanaciju „Karepovca“ i izgradnju sanitarnog odlagališta, sa predviđenim financijskim sredstvima u iznosu od 440.000 EUR-a. Nakon nabave mehanizacije i opreme ona će se prenijeti u osnovna sredstva „Čistoće“. Prijenos vrijednosti nabavljene mehanizacije i opreme provodi se u vidu dokapitalizacije komunalnog društva od strane Grada Splita. Donesena je i odluka da se sklopi izravna pogodba sa poduzećem „Prostor-Split“ d.o.o. koje će po cijeni od 56.000 kuna bez PDV-a vršiti projektni nadzor nad izvođenjem radova sanacije i komunalnog opremanja Matejuške. Javnoj ustanovi „Sportski objekti“ dana je suglasnost da za nabavku „balona“ za pokrivanje bazena na SC“Bazeni-Poljud“ odabere ponudu poduzeća „TIP-TOP sport“ iz Rijeke kao najpovoljniju od dvije prispjele, sa cijenom od 1.196.130 kuna bez PDV-a. Javna ustanova je imenovana i investitorom za nabavku kompleta natjecateljskih i kompleta trenažnih pruga za 50 metarski bazen u sklopu SC „Bazeni-Poljud“. U tu svrhu je u proračunu Grada predviđeno 100.000 kuna. Javna ustanova je imenovana i investitorom u postupku nabave opreme za uređenje gradskog stadiona „Poljud“. Riječ je o nužnim radovima na rasvjeti, pristupu za invalide, izlazima, hidrantnom čvoru te još nekim radovima koji su prema propisima nužni, kako bi se na stadionu mogle održavati službene utakmice. Za ovu svrhu je u proračunu grada predviđeno 1.950.000 kuna. Ivan Veštić, član Poglavarstva zadužen za prosvjetu, tehničku kulturu i sport je pojasnio kako radovima neće biti obuhvaćeni sanitarni čvorovi, nego da će se oni uređivati iduće godine. Gradskoj knjižnici „Marko Marulić“ je pak dana suglasnost za izvođenje dodatnih radova na uređenju fasade na sjevernoj strani objekta „ex Depadansa“, odnosno buduće knjižnice. Ta fasada nije bila predmet ugovora o izvođenju radova, koji je potpisan sa Brodosplit inženjeringom d.o.o., ali se sada za to ukazala potreba zbog derutnosti fasade, a radovi će koštati oko 70.000 kuna.

   Danas je odabran i najbolji ponuditelj za obnovu korištenja i održavanje zaštitnog i antivirusnog softwarea i proširenje broja licenciranih korisnika. Između tri ponuditelja izabran je SGM d.o.o. sa cijenom od 194.980 kuna bez PDV-a. Između tri ponuđača za izradu radova na rekonstrukciji glavnog razdjelnog ormara zgrade „Banovina“ odabrano je poduzeće INEL d.o.o. sa cijenom od 138.280 kuna bez PDV-a. Za izradu arhitektonskog snimka postojećeg stanja zapadnih podruma Dioklecijanove palače između tri natjecatelja odabrano je poduzeće „Geographice“ d.o.o. sa cijenom od 495.000 kuna bez, odnosno 603.900 kuna sa PDV-om. Poduzeće „Cestar“ d.o.o. je između sedam ponuđača odabrano za uređenje dijela nogostupa u Lovrinačkom putu kod restorana „Peka“ i uređenje platoa ispred restorana, sa cijenom 225.624,30 kuna bez PDV-a. Javnu rasvjetu dijela Petravićeve ulice na Brdima izradit će poduzeće „Žaluzina“ d.o.o., koja je taj posao dobila između četiri natjecatelja, sa cijenom od 75.887 kuna bez PDV-a. Između četiri ponuditelja Poglavarstvo je odabralo poduzeće „Veritas trade“ d.o.o. za izradu ograde malonogometnog igrališta na Sućidru, po cijeni od 59.448,07 kuna bez PDV-a.

   Na
sjednici su prihvaćene smjernice za definiranje programa gradnje i izrade detaljnog plana uređenja radne zone Dračevac, koje je izradio arhitekt Eduard Katačić. Naime, Programom mjera za unapređenje stanja u prostoru grada Splita planirana je izrada DPU-a radne zone Dračevac veličine obuhvata cca 14,91 ha . Na tom prostoru će se urediti kompleks poslovnih, javnih i društvenih sadržaja. „Polivalentni sajamski dio, zatim poslovni dio s hotelskim kompleksima, trgovačkim centrima, garažnim dijelom, javnim parkom, prometno pješačkom površinom i zaštitnim zelenilom, osnovne su cjeline planiranih sadržaja“ rekao je Branko Poljanić, član Poglavarstva zadužen za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša.

   On je ustvrdio da će se donošenjem Plana ispuniti jedan od prioritetnih koraka u proceduri programskog i urbanističkog kreiranja zone. U nastavku sjednice prihvaćen je elaborat Prijedloga plakatiranja u povijesnoj jezgri i širem centru Splita, kojeg je investitor „Media“ d.o.o., a izradilo ga je poduzeće T.U.T.I. d.o.o.. Riječ je plakatnim mjestima veličine 300x200 cm, čija je visina površine plakatiranja 185 cm , dok je ukrasni friz visine 15cm, na kojem će pisati „Grad Split“ sa grbom grada te riječ „Media“ naziv investitora. U povodu zahtjeva Kazališta „Licem u lice“ Poglavarstvo je donijelo odluku da mu se na korištenje dodijeli radni prostor na adresi Pujanke 24a, na prvom katu, površine 32,70 m2 . Taj prostor je bio ponuđen umjetnicima na korištenje za atelier, ali su ga oni zbog neadekvatnosti odbili. Prostor je dodijeljen na pet godina uz cijenu od 0,76 eur/m2.

Početak

Sredina

Kraj

Print 

  


 GRAD SPLIT
 

Naslovnica
Gradsko vijeće
i Poglavarstvo
Službeni glasnik
Natječaji i oglasi
Javna priznanja
Dnevna događanja
GIS za građane
Strasburški klub
E-mail

Akti Poglavarstva
Prostorni plan
 

  Info  


Na ovim stranicama možete
doznati sve o sjednicama
Poglavarstva grada Splita.