Sjednice Poglavarstva  23.11.2007.


Gradske obveznice i u 2008.

   Na danas održanoj sjednici Poglavarstva osnovano je i imenovano Povjerenstvo za ocjenu ponuda za obavljanje poslova pokrovitelja i agenta izdanja municipalnih obveznica Grada Splita u 2008. g. u sastavu Ivan Kuret, Željko Jerkov , Luka Podrug, Jurica Jurišić i Ranka Stipišić. Također je donesen zaključak o upućivanju poziva bankama za dostavu ponuda za obavljanje ovih poslova. Ova sredstva bi se kao i dao sada koristila za kapitalne gradske investicije kao što je izgradnja Vukovarske, Manđerove, Ulice kralja Tomislava, centra Dobri, Doma mladeži, športskih dvorana, nathodnika u Ulici Ruđera Boškovića i Ulici Matice hrvatske.

   Dana je suglasnost za promjenu nabavke strukture autobusa, pa će se tako umjesto sedam solo gradskih niskopodnih autobusa nabaviti pet, a umjesto tri solo prigradska niskopodna autobusa nabavit će se takva četiri te jedan solo prigradski visokopodni autobus. Prijedlog za nabavku deset zglobnih gradskih niskopodnih autobusa ostao je nepromijenjen.

   Novim idejnim rješenjem Športsko - poslovnog kompleksa "Lora" prihvaćen je prijedlog tvrtke Sportski grad TPN d.o.o. iz Splita kojim se ukida etaža koja bi bila ispod morske razine, a garažno - poslovni dio objekta se diže za šest metara u odnosu na prvo idejno rješenje.

   Članovi Poglavarstva su prihvatili Program arhitektonskog natječaja za Bastion Contarini na inicijativu Dal - coninga d.o.o. Programom natječaja planira se izgradnja poslovno - stambenih sadržaja s visinom izgradnje 2PO+Pr+4 u južnom dijelu te 2Po+Pr+5 u sjevernom dijelu. Trgovački sadržaji su planirani u podrumu, prizemlju i na prvom katu, a stambeni na ostalim katovima.

   Rješavajući pitanja poboljšanja komunalne opreme i uvjeta življenja u pojedinim djelovima grada koji još nemaju primjerene komunalne uvjete Poglavarstvo je odabralo tvrtku Znam iz Solina koja će uz cijenu od 165.084,00 kn bez PDV-a rekonstruirati javnu rasvjetu u Žrnovnici u ulici A. Starčevića.

   Tvrtka Velcon projekt d.o.o. je odabrana za izrađivača idejnog projekta stalnog postava i ostalih funkcija Prirodoslovnog muzeja u Splitu uz cijenu od 74.000,00 kn bez PDV-a.

   Poglavarstvo
je Galeriju umjetnina imenovalo investitorom u postupku izrade programskih smjernica za provedbu arhitektonskog natječaja za treću fazu Galerije umjetnina. Riječ je o dogradnji u bedemu Cornaro za koju je neophodno izvršiti geofizička istraživanja i mjerenja, geotehničke istražne radove i izraditi programske smjernice, za ove poslove u Proračunu je osigurano 219.894,00 kn bez PDV-a.

   Poglavarstvo je donijelo zaključak kojim se odobrava isplata prigodne nagrade pred predstojeće blagdane djelatnicima gradske uprave, predškolskog odgoja, ustanova u kulturi i Javne vatrogasne brigade u iznosu od 1.500,00 kn te dara - poklon bona u iznosu od 400,00 kn.

Početak

Sredina

Kraj

Print 

  


 GRAD SPLIT
 

Naslovnica
Gradsko vijeće
i Poglavarstvo
Službeni glasnik
Natječaji i oglasi
Javna priznanja
Dnevna događanja
GIS za građane
Strasburški klub
E-mail

Akti Poglavarstva
Prostorni plan
 

  Info  


Na ovim stranicama možete
doznati sve o sjednicama
Poglavarstva grada Splita.