Sjednice Poglavarstva  17.01.2008.

Utvrđen prijedlog izmjena GUP-a

   Splitsko Gradsko poglavarstvo danas je utvrdilo Konačni prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Generalnog urbanističkog plana. Prijedlog je utvrđen nakon konzultacija u Ministarstvu zaštite okoliša, graditeljstva i prostornog uređenja koje je, po riječima Branka Poljanića, člana Poglavarstva zaduženog za urbanizam, preporučilo da se dio izmjena, koje je Poglavarstvo utvrdilo 7. prosinca prošle godine, uputi na javni uvid. „U Prijedlogu se ne nalaze sve one točke koje po mišljenju Ministarstva trebaju biti upućene na novu javnu raspravu. Sve ostale, koje su bile i u prvoj odluci, bit će proslijeđene Gradskom vijeću na usvajanje. Ovo je tehničko rješenje u koje je uključeno sve ono što nam je bilo naloženo u suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, ali i dio mjera koje nam je preporučilo Ministarstvo kulture, izdavši svoju suglasnost“ kazao je Poljanić. Tako će se na javni uvid staviti projekt Starog placa, mogućnost realizacije stanova iz programa POS-a i u zonama s već započetom izgradnjom, mogućnost rekonstrukcije i dogradnje kuće Jelaska, izgradnja podzemne garaže na križanju Ulice slobode i Mažuranićevog šetališta za potrebe Doma mladih, uređenja Mandrača ispred Lučke kapetanije u funkciji privezišta, mogućnost rekonstrukcije i dogradnje kompleksa bazena POŠK-a, mogućnost izgradnje višenamjenske sportske dvorane na prostoru rukometnog igrališta u Vukovarskoj te ugradnja odredbi u GUP temeljem kojih se mogu realizirati redukcijske plinske stanice.

   U sklopu odluka vezanih za urbanizam Poglavarstvo je, sukladno odluci Gradskog vijeća o osnivanju Zavoda za prostorno uređenje grada Splita, za privremenog ravnatelja imenovalo arhitektu dr Roberta Pleića. Njegova je obaveza provesti sve pripreme za početak rada Zavoda, kao i pribaviti dozvole za početak njegovog rada. Također, podnijeti prijavu za njegov upis u sudski registar te u roku 30 dana izvijestiti Poglavarstvo o poduzetim radnjama.

   Poglavarstvo je potom imenovalo Organizacijski odbor završne svečanosti u natjecanju za Zlatni cvijet Europe 2008. godine. Naime, Split je kao kandidat za tu nagradu određen za domaćina završne svečanosti, na kojoj će se okupiti više od 300 predstavnika iz cijele Europe, čiji gradovi kandidiraju za nagradu. Svečanosti će se održati od 17. do 21. rujna ove godine. Na čelo 10-oročlanog Odbora imenovan je gradonačelnik Ivan Kuret, a izaslanstvo grada predvođeno dogradonačelnikom Jozom Balićem će već u ponedjeljak posjetiti predsjednika Republike Stjepana Mesića, kako bi ga upoznali sa pojedinostima održavanja i organizacije ove značajne međunarodne manifestacije.

   Sukladno Nacionalnom programu populacijske politike, Poglavarstvo je u nastavku sjednice usvojilo gradski program, koji bi po riječima gradonačelnika Kureta trebao doprinijeti porastu nataliteta te time povećanju broja stanovnika kao i njihovom ravnomjernom smještaju uz održivi razvitak. „Programom su predviđene mjere koje se već provode, a za koje je novac predviđen u gradskom proračunu. Između ostalog će se poticati i subvencionirati osnivanje proizvodnih i uslužnih trgovačkih društava, obiteljskih gospodarstava i drugih oblika zapošljavanja radnog i fertilnog stanovništva u prostorima izloženim ubrzanom starenju. Omogućit će se kvalitetna povezanost grada s otocima i zaleđem, razraditi mjere za izgradnju i razvoj prigradskih naselja. Predviđeno je razmatranje mjera isplate dodatka na dijete, mogućnosti financiranja olakšica. Poticat će se javna poduzeća i ustanove u gradskom vlasništvu i suvlasništvu na fleksibilinije radno vrijeme, a nastavit će se poticati osiguravanje produženog boravka djece u osnovnim školama“ rekao je Kuret. Također, grad će poticati trgovačka društva da u svojim prostorima otvaraju predškolske ustanove i igraonice. Posebna pozornost posvetit će se zdravstvenoj zaštiti majke i djeteta. Poglavarstvo je temeljem raspisanog natječaja donijelo odluku o stipendiranju pet studenata poslijediplomskog studija u akademskoj 2007./2008. godini. Riječ je o Ivani Unković, Vesni Boraska, Luki Vidoviću, Margiti Soldo i Mirjani Batinić. Oni će dobiti stipendiju u bruto iznosu od 7.000 kuna. Na natječaj se javilo osam kandidata, ali troje nisu dostavili cjelovitu dokumentaciju. Poglavarstvo je također odlučilo prihvatiti pokroviteljstvo nad održavanjem Prvenstva Hrvatske u šahu koje se od 16. do 29. siječnja održava u Splitu. U svrhu podrške organizaciji Poglavarstvo je odobrilo i 80.000 kuna.

   Poglavarstvo je danas predložilo Skupštini TD „Čistoća“ d.o.o. d razriješi dužnosti člana Nadzornog odbora Tomislava Zaninovića i da na njegovo mjesto imenuje diplomiranog pravnika Tonija Mužinića. Potom je u Nadzorni odbor Centra za poticanje poduzetništva i obrtništva – Split (CEPOS) imenovan mr.sc. Ivica Bašić.

Izmjene
u NO „Parkova i nasada“
   Skupština TD „Parkovi i nasadi“ d.o.o., koju čine članovi Poglavarstva grada Splita razriješila je danas Ljubicu Vrdoljak članstva u Nadzornom odboru tog gradskog poduzeća. Na njeno mjesto je imenovana mr.sc. Lucija Čikeš.

Početak

Sredina

Kraj

Print 

  


 GRAD SPLIT
 

Naslovnica
Gradsko vijeće
i Poglavarstvo
Službeni glasnik
Natječaji i oglasi
Javna priznanja
Dnevna događanja
GIS za građane
Strasburški klub
E-mail

Akti Poglavarstva
Prostorni plan
 

  Info  


Na ovim stranicama možete
doznati sve o sjednicama
Poglavarstva grada Splita.