Sjednice Poglavarstva  24.01.2008.


Odabrani projekti civilnih udruga za zaštitu okoliša

   Splitsko gradsko Poglavarstvo je na današnjoj sjednici prihvatilo devet programa i projekata građanskih udruga iz područja zaštite okoliša na području Splita u 2008. godini. Poglavarstvo je odabir izvršilo između 14 ponuđenih programa i projekata pristiglih na natječaj objavljen u kolovozu 2007. godine. Financijsku potporu, koja iznosi od 20 do 80 tisuća kuna dobili su: Zvjezdano selo „Mosor“, Udruga hrvatskih ratnih veterana Splita, Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj „Sunce“, Podvodno istraživački klub „Mornar“, Organizacija za zaštitu jadranskog mora „Riblje oko“, Udruga „Marjan“, Ronilački klub „Nautilus“, Ronilačko-ekološki klub HVIDR-a Split te Udruga za igru, ekologiju, socijalnu skrb i kulturu „Moje mjesto pod suncem“. Poglavarstvo je potom prihvatilo idejni projekt pojedinačnog zahvata Dražanac, temeljem kojeg će se zatražiti lokacijska dozvola za gradnju hotela „Dražanac“, čiji je investitor „Dal-kon ing“ d.o.o.. Potom je sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji osnovano Povjerenstvo za ocjenu arhitektonske uspješnosti idejnog projekta u postupku izdavanja lokacijske dozvole. Kako je pojasnio Branko Poljanić, član Poglavarstva zadužen za urbanizam „ubuduće se ni jedna lokacijska dozvola u Splitu neće moći izdati dok ovo povjerenstvo ne donese svoj sud“. Naime, Povjerenstvo će odlučivati o „ljepoti“ objekata koji će se u Splitu graditi jer je Grad vlasnik vizualnog identiteta svoga prostora.

   Na sjednici je donesena i odluka o odabiru poduzeća „Point – Split“ d.o.o. za izvođača radova na izgradnji pristupnog puta ulaza u garažu „Dvornikovi dvori“, sa rekonstrukcijom križanja Ulice slobode i Ulice kralja Zvonimira. Odabrana je povoljnija od dvije ponude, sa cijenom od 170.419,21 kuna bez PDV-a. Potom su donesene i odluke o otkupu nekretnina za potrebe izgradnje parcela – prometnice za sadržaje Zdravstvene škole na Firulama. Riječ je o nastavku Šoltanske ulice, južno od Poljičke ceste. Donesena je i odluka da se pristupi otkupu nekretnina za potrebe uređenja dvorišnog prostora bloka i parkirališta na otvorenom, unutar obuhvata PUP-a „Dobri“. Pristupit će se i otkupu nekretnina za potrebe izgradnje Sukoišanske ulice.

   Poglavarstvo je danas sukladno svojim ovlastima donijelo odluku o raspisivanju prijevremenih izbora za Vijeće Gradskog kotara „Grad“, koji će se održati 2. ožujka ove godine. Naime, zbog nesastajanja te time i neobavljanja poslova iz svoje nadležnosti Gradsko vijeće je još krajem listopada 2007. godine raspustilo Vijeće kotara, kada je za povjerenika imenovan Leo Luetić. Poglavarstvo je donijelo i odluku o imenovanju zbornog povjerenstva za provedbu izbora. Za predsjednika povjerenstva je imenovan Tomislav Gojo, a za njegovu zamjenicu Olga Zaradić. Za članove, odnosno njihove zamjenike imenovani su Gojko Čepo i Rinaldo Mešin, odnosno Anica Šiljić i Julija Katić. Utvrđeno je i da će se u vidu naknade, za popodnevna dežurstva, članovima povjerenstva isplatiti 4.000 kuna predsjedniku, a potpredsjednici i članovima po 3.000 kuna, dok će članovi biračkih odbora dobiti naknadu u visini 250 kuna. Potom je Poglavarstvo podržalo prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Grigor Vitez“, od 24. prosinca 2007. godine, o razrješenju ravnateljice Anke Gjirlić, jer je svojevoljno zaposlila devet odgojitelja u vrtiću. Istovremeno, Poglavarstvo je podržalo prijedlog da se za v.d. ravnateljice imenuje Viktorija Rogulj, diplomirani defektolog.

   U nastavku
je prihvaćeno pokroviteljstvo nad 12. Sportskim igrama mladih 2008., koje organizira Udruga za sport i rekreaciju „Sportske igre mladih“ Split. U svrhu potpore Poglavarstvo je Udruzi dodijelilo 120.000 kuna. Na kraju sjednice, Poglavarstvo je imenovalo Stručno povjerenstvo za odabir dijelova prirodnih vrijednosti u gradu Splitu, koje će se predložiti za zaštitu kao zaštićene prirodne vrijednosti. Na čelo peteročlanog povjerenstva imenovan je Robert Plejić, a ostali članovi su Mate Kosović, Sandi Bulimbašić, Jasna Tadić i Lukrecija Butorac.


Početak

Sredina

Kraj

Print 

  


 GRAD SPLIT
 

Naslovnica
Gradsko vijeće
i Poglavarstvo
Službeni glasnik
Natječaji i oglasi
Javna priznanja
Dnevna događanja
GIS za građane
Strasburški klub
E-mail

Akti Poglavarstva
Prostorni plan
 

  Info  


Na ovim stranicama možete
doznati sve o sjednicama
Poglavarstva grada Splita.