Sjednice Poglavarstva  28.09.2005.


Poglavarstvo stavilo Prijedlog GUP-a na javnu raspravu

   Splitsko Poglavarstvo utvrdilo je Prijedlog Generalnog urbanističkog plana grada i donijelo odluku da ga se stavi na javni uvid i raspravu. Javna rasprava će trajati od 7. listopada do 7. studenog, a u okviru nje, 19. i 20. listopada će u Domu Hrvatske vojske biti organizirana i javna tribina. Osim što će prijedlog biti izložen u „Banovini“, on će se moći pogledati i na WEB stranici grada Splita www.split.hr , a bit će podijeljen svim kotarevima, te zainteresiranim udrugama. Također, bit će tiskan i distribuiran kao podlistak u „Slobodnoj Dalmaciji“.

   „Donošenjem GUP-a Split će se konačno moći prezentirati kao grad koji je sposoban artikulirati svoj razvoj“ istakao je splitski gradonačelnik Zvonimir Puljić. On je ocijenio da GUP mora biti rezultat konsenzusa svih faktora, a da je težnja savršenstvu bila kamuflaža za destrukciju njegovog donošenja. On je ustvrdio i da je plan razvojan, spomenuvši da predviđenih 4000 soba, možemo promatrati i kao 40 hotela sa po sto soba, što je ambiciozna brojka, a veća od nje bi bila ambicioznost bez pokrića. Član Poglavarstva zadužen za urbanizam Branko Poljanić je naglasio da plan ne zaslužuje ocjene kao da rješava nečije privatne interese, jer jamči razvoj i budućnost grada. Gojko Berlenghi, kao uvodničar ispred izrađivača plana je napomenuo da je u izradi plana bila prisutna nova filozofija, bitno drugačija nego u izradi plana iz 1978. godine. Naglasak je dat na ekologiju, socijalnu osjetljivost, na različitost stilova življenja, odvajanje namjena je napušteno jer se danas sve više ide na mješovite zone. Posebno je istakao da se u izradi bilo osjetljivo na povijest, ali i da je jedan od problema izrade sadržan u tome što županija, čiji je Split centar, manja od funkcionalne regionalne sredine.

   U drugom dijelu sjednice Poglavarstvo je, između ostalog, usvojilo Pravilnik o radu Povjerenstva za odabir poduzetničkih projekata u realizaciji Programa „Poduzetnik – Split“. Donijelo je i Odluku o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada, a sukladno nedavnom rebalansu proračuna, kojim su povećana sredstva za plaće (za 1,5 milijuna kuna) i za materijalne troškove (1,063 milijuna kuna). Donesena je i odluka o uvjetima sufinanciranja programa dječjih vrtića u vlasništvu fizičkih osoba i vjerskih zajednica na području grada za 2005/2006 godinu. Odlukom je obuhvaćeno 19 vrtića sa 1476 djece i ukupno 132 zaposlenih (98 odgajatelja). Usvojen je i ugovor o organizaciji i pridonošenju edukaciji, stjecanju osnovnih znanja i prometnom odgoju pučanstva, osobito djece i mladeži u predškolskim i školskim ustanovama Grada na Prometnom poligonu. U sklopu sličnih odluka usvojeno je i sufinanciranje produženog boravka i cjelodnevne nastave u osnovnim školama „Meje“, „Spinut“, „Manuš“, „Split3“ i „Pujanke“ uza 2005/2006. Sufinancirat će se produženi boravak učenika u iznosu 300 kuna mjesečno od 1. rujna 2005. do kraja školske godine. Riječ je o ukupno 460 đaka prva tri razreda navedenih škola. Potom je kao najpovoljniji ponuditelj za izvođenje radova na uređenju fasade OŠ „Trstenik“ odabrana tvrtka „Livel“ d.o.o. s ponudom od 250 tisuća kuna bez PDV-a. Dječjem vrtiću „Montessori dječja kuća“ odobren je mjesečni iznos od 2.250 kuna za troškove angažiranja stručnih suradnika na realizaciji projekta „integracija djece predškolskog uzrasta s poteškoćama“ za 2005/2006. godinu.

   Na kraju sjednice Poglavarstvo je imenovalo 14-oročlano Povjerenstvo za izradu Plana intervencija u zaštiti okoliša grada, na čelu sa gradonačelnikom Zvonimirom Puljićem. Ujedno, donesena je odluka da se raspiše natječaj  za mjesto referenta za hortikulturu, groblja i javnu čistoću  u resoru komunalnih poslova. Također, Poglavarstvo je izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada upravnih odjela i službi Gradske uprave i Ureda gradonačelnika utvrdilo novo radno mjesto stručnog savjetnika za protokolarne poslove, u Odsjeku protokola, z koje će također biti raspisan natječaj.

Početak

Sredina

Kraj

Print 

  


 GRAD SPLIT
 

Naslovnica
Gradsko vijeće
i Poglavarstvo
Službeni glasnik
Natječaji i oglasi
Javna priznanja
Dnevna događanja
GIS za građane
Strasburški klub
E-mail

Akti Poglavarstva
Prostorni plan
 

  Info  


Na ovim stranicama možete
doznati sve o sjednicama
Poglavarstva grada Splita.