Sjednice Poglavarstva  27.09.2005.

Poglavarstvo zatražilo od Vlade suglasnost za
korištenje prostora Republike Hrvatske na prostoru
Gradske luke i Željezničkog kolodvora


   Splitsko Poglavarstvo zatražilo je danas od Vlade suglasnost za korištenje prostora Republike Hrvatske na prostoru Gradske luke i Željezničkog kolodvora, a prema onome što će proizići iz prostorno-planske dokumentacije, u prvom redu Generalnog urbanističkog plana, čiji prijedlog će za nekoliko dana biti dat na javnu raspravu. U pismu kojim se Vlada moli za davanje suglasnosti ističe se da se gospodarski razvoj Splita temelji na potencijalu Gradske luke, koja je značajna i za život mnogih otoka, od kojih su neki i izvan Splitsko-dalmatinske županije. Kako zbog toga splitska luka ima značaj državnog interesa jednako su definirani vlasništvo prostora te mehanizmi upravljanja u svim djelatnostima na njenom akvatoriju i pripadajućem obalnom prostoru.

   Ekonomske i prostorne analize pokazuju da prostor u današnjem stanju ne može funkcionalno zadovoljiti očekivani porast putničkog prometa, te da je nužna njegova redefinicija, kako u prostoru akvatorija, tako i na pripadajućem kopnenom dijelu. U tu svrhu sagledavaju se i sposobnosti zapadne obale Gradske luke, poteza Rive, te prostora Željezničke stanice. Dodatno važan segment predstavlja problematika prometa, kojeg se dana ocjenjuje kritičnim za budući razvoj grada. Da bi se postigla zadovoljavajuća prometna rješenja i dobra sprega morskog, cestovnog i željezničkog prometa, te osiguralo dostatan prostor za prateće djelatnosti i gospodarsko korištenje prostora gradske luke kao najvrjednijeg splitskog prostornog potencijala, pored dogradnje postojećih pristanišnih kapaciteta, neophodno je preseljenje Željezničkog kolodvora u Kopilicu, a na njenom postojećem mjestu riješiti samo željezničku postaju. Ovim bi se oslobodio veliki prostor postojećeg kolodvora i priveo novoj svrsi.“ Kaže se u molbi Poglavarstva. Pritom se dodaje da se cjelokupna problematika sagledava integralno u studiji koja će ponuditi rješenja i za svaki segment prometa zasebno. „Njenu okosnicu čini dokument 'Strategija razvoja splitske gradske luke', koja se radi za potrebe Lučke uprave Split, a na koju će se nastaviti studija o Željezničkom čvoru Split i Studija o kolnom prometu Splita“ kaže se na kraju molbe splitskog Poglavarstva.

   U nastavku sjednice Poglavarstvo je odabralo tvrtku „Krik“ d.o.o. iz Splita kao najboljeg ponuđača za izvođenje radova na rekonstrukciji postrojenja toplovodne kotlovnice u zgradi Poglavarstva. Sa istaknutom cijenom od 649.423 kune „Krik“ d.o.o. je bio najbolji ponuđač. Potom je imenovano Povjerenstvo za izradu Pravilnika o korištenju Groblja hrvatskih branitelja na Lovrincu. Naime, kako je pojasnio član Poglavarstva Božidar Čapalija, do Dana mrtvih će biti završeni građevinski radovi, a do kraja godine i ostali pa je potrebno donijeti Pravilnik o korištenju groblja. Poglavarstvo je imenovalo Povjerenstvo u koje su ušli predstavnici roditelja i udovica branitelja, „Lovrinca“ d.o.o. te HVIDR-a, čiji predstavnik Nenad Tomić je imenovan i predsjednikom Povjerenstva.

   U cilju elektrifikacije sjeverne prometnice Park šume Marjan, od Spinuta (Studentski dom), preko Bena do Instituta, čime bi se omogućilo postavljanje javne rasvjete Poglavarstvo je prihvatilo Sporazum o zajedničkom financiranju izgradnje – polaganja KB 10 1kV i javne rasvjete, koji je Gradu dostavila „Elektrodalmacija“. Prihvaćen je i zaključak o zajedničkom financiranju izgradnje – izmještanja TS „Grad1“, jer  je to nužno za dovršetak uređenja Galerije „Emanuela Vidovića“. Istovremeno je raspisan i natječaj o davanju u zakup zemljišta površine 300 m2 istočno od križanja lice Domovinskog rata sa Ulicom Narodne garde, na rok od tri godine. Početna cijena zakupnine po m2 je 1,02 eura mjesečno. U cilju dovršenja I faze čišćenja laserom kolonada na Peristilu, Poglavarstvo je odobrilo 445.440 kuna. Sredstva su već uplaćena iz Ministarstva kulture, a radovi bi trebali biti završeni do 27. listopada, kada je godišnjic upisa Dioklecijanove palače na listu spomenika koji su pod zaštitom UNESCO-a. Na molbu HNK Poglavarstvo je odobrilo zapošljavanje jednog člana Opernog zbora. Riječ je o Davoru Bašiću , čija će se primanja osigurati iz sredstava poticanja zapošljavanja HZZ-a. Sukladno namjeri da sa Županijom zajedno otvori razvojnu agenciju, Poglavarstvo je odobrilo putovanje Ivanu Kuretu, zamjeniku gradonačelnika da kao predstavnik Splita posjeti Tehnološki park u Beču 6. i 7. listipada, a u organizaciji Splitsko-dalmatinske županije. Odobreno je i putovanje Vesni Zec, pročelnici Upravnog odjela za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu u SAD na prezentiranje rezultata partnerskog projekta sa New Jerseyem. Riječ je o prezentaciji trogodišnjeg projekta na prevenciji konzumiranja alkohola kod mladih.

Početak

Sredina

Kraj

Print 

  


 GRAD SPLIT
 

Naslovnica
Gradsko vijeće
i Poglavarstvo
Službeni glasnik
Natječaji i oglasi
Javna priznanja
Dnevna događanja
GIS za građane
Strasburški klub
E-mail

Akti Poglavarstva
Prostorni plan
 

  Info  


Na ovim stranicama možete
doznati sve o sjednicama
Poglavarstva grada Splita.