Sjednice Poglavarstva  15.02.2008.

Nastavljaju se arheološka istraživanja Dioklecijanove palače

   Poglavarstvo je donijelo odluku o pokroviteljstvu tradicionalne međunarodne kulturne manifestacije „Dani kršćanske kulture“, koja će se u organizaciji nakladničke kuće „Verbum“ održati od 8. do 18. ožujka ove godine. U tu svrhu izdvojeno je 40.000 kuna. Udruzi Hrvatski feniks-Split odobreno je 15.000 kuna za sufinanciranje koncerta u velikoj dvorani na Gripama, pod nazivom „Tri sata ljubavi tambura i klapa“. Koncert će se održati 22. veljače ove godine, a prihod je namijenjen izgradnji braniteljskog naselja za 26 branitelja i invalida Domovinskog rata, čiju izgradnju pokreće vukovarski heroj Domovinskog rata Petar Janjić „Tromblon“, a koju akciju je podržalo i Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti. Udruzi „Ćakula kroz život“ dodijeljeno je 38.700 kuna za sufinanciranje projekta prevencije ovisnosti u školama. Riječ je o projektu koji je odobren i sufinanciran od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta sa 40.500 kuna za školsku godinu 2007./2008.. Projekt se provodi u svim splitskim osnovnim školama.

   Poglavarstvo je odlučilo i da se za usluge medicinske rehabilitacije HRVI-a Domovinskog rata grada Splita odabere Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju „Biokovka“ u Makarskoj. Za tu svrhu je u proračunu predviđeno 120.000 kuna. Donesen je i zaključak da se dozvoli otkup stanova u vlasništvu grada Splita članovima obitelji smrtno stradalih hrvatskih branitelja, članovima obitelji zatočenih i nestalih branitelja, hrvatskim vojnim invalidima i članovima uže obitelji umrlog ratnog vojnog invalida, koji neprekidno 10 i više godina koriste stanove u vlasništvu u grada Splita. Ukupno je riječ o 58 stanova, od kojih se dio koristi bez valjane pravne osnove. Pošto, kako je rečeno, „zakonske odredbe propuštaju pobliže naznačiti da li način stjecanja prava korištenja predmetnih stanova može biti prepreka za njihov otkup“ odlučeno je da se otkup stanova koji se koriste bez valjane pravne osnove „uvjetuje pozitivnim mišljenjem Državnog odvjetništva“. Odlučeno je da se uputi javni poziv za prijavu projekata javnih potreba udruga hrvatskih branitelja grada Splita za 2008. godinu. Rok za prijavu projekata je 31. ožujka ove godine. Istovremeno je imenovano i povjerenstvo za odabir projekata, koje je sastavljeno od sedam članova izabranih na sastanku 37 stradalničkih i braniteljskih udruga. Slijedom Konačne liste prvenstva za davanje u najam stanova u vlasništvu grada, Marku Kovačiću je dodijeljen jednosobni stan s dnevnim boravkom. u Dubrovačkoj 65, površine 42,24 m2 .

   Sukladno ovlastima, a temeljem promatranja prometa, na sjednici je donesena nova odluka o visini zakupnine za korištenje javnih površina na području grada. Glavna značajka nove odluke je da se ukida područje ekstra zone koje je vrijedilo za Rivu i da se ona pripaja prvoj zoni naplate. Time se ujedno cijena zakupnine metra kvadratnog, sa sto kuna smanjuje na 70 kuna. Na sjednici je prihvaćen tekst Kolektivnog ugovora za zaposlene u Javnoj vatrogasnoj postrojbi grada Splita. Ugovor je izrađen na inicijativu Saveza samostalnih sindikata Hrvatske, Sindikata profesionalnih vatrogasaca Split i Javne vatrogasne postrojbe, koji su je pokrenuli 23. svibnja 2006. godine. Kolektivni ugovor vrijedi dvije godine, a s početkom od 1. siječnja 2008. godine. U svrhu snimanja filmske dokumentacije o kulturnim dobrima i radovima obnove u povijesnoj jezgri grada Splita odabran je „Dokument film Oblutak“ – regionalni filmski centar Split, sa cijenom od 170.000 kuna bez PDV-a. Poduzeće „Pisa trade“ d.o.o. iz Solina, odabrano je pak za arheološka istraživanja zapadnih termi Dioklecijanove palače (Hotel „Slavija“), sa cijenom od 397.537,20 kuna. Danas je usvojen i konačni prijedlog odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja područja istočno od potoka Radoševac, a utvrđen je i Prijedlog odluke o izradi Detaljnog plana uređenja zone poslovne namjene i stanovanja (K5) sjeverno od Vukovarske ulice. Također, utvrđen je i Prijedlog odluke o izradi Detaljnog plana uređenja prostora istočno od Kliničkog bolničkog centra „Split“. Istodobno je donesena i odluka o otvaranju posebnog žiro računa radi osiguravanja sredstava za izvlaštenje nekretnina na trasi Puta iza nove bolnice. Na račun će biti položeno 28 milijuna kuna. Poglavarstvo je danas odlučilo i da se sportsko rekreacijski centri „Veli Varoš“ i „Bačvice“ daju na upravljanje, korištenje i održavanje Društvu za sportsku rekreaciju „Stara pelegrinka“ i Društvu za sportsku rekreaciju „Bačvice“. Odlučeno je i da se prostor kojeg je koristio umjetnik Vasko Lipovac u Karamanovoj 1 dodijeli Muzeju grada radi zaštite i čuvanja muzejske građe. Ta odluka je donesena nakon što je obitelj pokojnog umjetnika izvijestila da nije u stanju plaćati režijske i troškove najma.

Početak

Sredina

Kraj

Print 

  


 GRAD SPLIT
 

Naslovnica
Gradsko vijeće
i Poglavarstvo
Službeni glasnik
Natječaji i oglasi
Javna priznanja
Dnevna događanja
GIS za građane
Strasburški klub
E-mail

Akti Poglavarstva
Prostorni plan
 

  Info  


Na ovim stranicama možete
doznati sve o sjednicama
Poglavarstva grada Splita.