Sjednice Poglavarstva  14.09.2005


Split od Ministarstva kulture traži potporu od 26 milijuna kuna

   Podrška prioritetnim programima investicijskih ustanova u kulturi, kojima je osnivač ili vlasnik Grad Split, obilježila je današnju 19. sjednicu splitskog Poglavarstva. Naime, temeljem Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2006. godinu Poglavarstvo je, po prvi put, poduprlo pojedinačne programe kulturnih institucija u gradu , kako bi se vidjelo da to nisu pojedinačne želje ustanova i njihovih ravnatelja, nego da iza toga stoji grad. Tako se za restauratorske i konzervatorske radove na obnovi Hrvatskog doma od Ministarstva kulture traži potpora u visini dva milijuna kuna. Za rekonstrukciju i adaptaciju zgrade Hrvatskog doma za koncertnu dvoranu grada Splita tri milijuna kuna. Za rekonstrukciju i adaptaciju Doma mladeži dva milijuna kuna. Za Galeriju umjetnina 6 milijuna (za dovršetak ugovorene I faze i II faze adaptacije i nadogradnje, stalni postav, projekt opreme, projektnu dokumentaciju za III fazu, te geomehaničke i istražne radove), dva milijuna Muzeju Grada Splita za rekonstrukciju, adaptaciju i prenamjenu kuće „Andrić“ u Galeriju Vidović. Potom 10 milijuna za rekonstrukciju i prenamjenu zgrade Depadanse za Gradsku knjižnicu „Marko Marulić“, 300 tisuća kuna za opremu novog objekta u Severovoj ulici Etnografskog muzeja, te 500 tisuća za opremanje zgrade – stalne scene Gradskog kazališta lutaka.

   Poglavarstvo je sukladno natječaju ministarstva kulture za financiranje programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara za 2006. godinu odlučilo podnijeti zahtijev za financijsku participaciju u troškovima obnove : Peristil – Muzej sakralne umjetnosti (3 milijuna kuna), III faza uređenja Etnografskog muzeja (milijun kuna), Stara gradska vijećnica – Institut Marulianum (600 tisuća kuna), te Kula Mletačkog kaštela i Zlatna vrata (po milijuna kuna). Na prijedlog Konzervatorskog odjela Grad će osigurati financijsku participaciju (korisnik sredstava – izvršitelj programa: Nadbiskupija) u troškovima obnove : Katedrale (200 tisuća kuna za restauratorske radove u unutrašnjosti Katedrale) i Crkve sv. Križa (300 tisuća za popravak zvonika).

   Zbog premještanja trafo stanice iz „kuće Andrić“ u hrvojevu ulicu, Poglavarstvo je donijelo odluku kojom se Tržnici HIPPOS d.d. nalaže da do 20. rujna izvrši premještanje štandova iz Hrvojeve ulice. Za tu svrhu Tržnici se na privremeno korištenje, bez naknade, dodjeljuje prostor uz sjeverozapadni zid  Branika Contarini i Hrvojeva ulica (sjeverni dio uz telefonsku govornicu). Uz naknadu od 50 tisuća kuna plus PDV, Poglavarstvo je odobrilo tvrtki EURO DAUS d.d. korištenje Obale Hrvatskog narodnog preporoda, 15. rujna, od Marmontove ulice do Voćnog trga, a u svrhu prezentacije automobila od 8,00 do 20,00 sati.

   Sukladno zaključku Gradskog vijeća Poglavarstvo je pripremilo izmjenu odluke o dodjeli koncesije za toplanu „Blatine“ kojom se uvodi imenovanje nadzornog tijela za rad toplane. Nadalje, Građevinski obrt „Vantović“, sa ponudom od 65 tisuća kuna (bez PDV-a), odabran je za najboljeg izvođača za sanaciju stolarije u OŠ „Skalice“. Tvrtka „Bramont“ d.o.o. je, sa ponudom od 185 tisuća kuna bez PDV-a, pak odabrana za ugradnju aluminijskih stijenki na južnom pročelju OŠ „Skalice“. Poglavarstvo je na kraju odobrilo 15 tisuća kuna za potrebe organizacije Međunarodnog vaterpolo turnira „Split 1700“, te troškove prijevoza  autobusima „Prometa“. Na turniru koji se održava krajem rujna nastupit će šest najboljih svjetskih reprezentacija.


Početak

Sredina

Kraj

Print 

  


 GRAD SPLIT
 

Naslovnica
Gradsko vijeće
i Poglavarstvo
Službeni glasnik
Natječaji i oglasi
Javna priznanja
Dnevna događanja
GIS za građane
Strasburški klub
E-mail

Akti Poglavarstva
Prostorni plan
 

  Info  


Na ovim stranicama možete
doznati sve o sjednicama
Poglavarstva grada Splita.