Sjednice Poglavarstva  13.02.20007.


Usvojen prijedlog izmjena i dopuna PUP-a
Povijesne jezgre Splita

   Splitsko gradsko Poglavarstvo je na današnjoj sjednici usvojilo Konačni prijedlog odluke o donošenju izmjena i dopuna PUP-a Povijesne jezgre grada Splita. Kako je pojasnio Branko Poljanić, član Poglavarstva zadužen za urbanizam, riječ je o dokumentu koji je utvrđen nakon obrade primjedbi pristiglih za vrijeme dok je prijedlog odluke bio na javnom uvidu. Izmjene i dopune obuhvaćaju 21 lokaciju i riječ je o djelomičnim promjenama, koje se pretežno odnose na izmjenu namjene i infrastrukturne zahvate. „Ovim promjenama se na više od 50 posto lokacija sprječava izgradnja. Što se tiče gradnje ona se odnosi na skladišta i hladnjače u funkciji pazara, hotele i trafo stanice koje su neophodne. Najveća promjena     je uređenje Pazara. Za svaku eventualnu izgradnju u jezgri Poglavarstvo garantira da će se provesti arhitektonski natječaj“ rekao je Poljanić, naglašavajući da je Konzervatorski odjel za svaku lokaciju dao svoju suglasnost.

   Izmjene i dopune obuhvaćaju lokaciju crkvu svete Katarine i samostan Dominikanaca, sklop zgrada između Hrvojeve ulice, usjeka, bastiona Contarini i Pazara uključujući i bastion Contarini, bastion Cornaro i Galeriju umjetnina, zgrada na Pisturi u Ulici kralja Tomislava, zgrada u Rodriginoj ulici, zgrada na Cararinoj poljani, srednjevijekovna zgrada u Nepotovoj ulici, zgrada na uglu Krešimirove i Bajamontijeve ulice, zgrada u Krešimirovoj ulici – ex Bonačić, mozaici kod Srebrnih vrata i u Arhiđakonovoj ulici te sklop oko katedrale svetog Duje, sklop zgrada u Lukačićevoj, zgrada u Ulici Iza vestibula – ex Urbanistički zavod, terasa na uglu Alješijeve i Medulićeve ulice, zgrada u Alješijevoj ulici, zgrada u Ulici Ilirske akademije, zgrada u dvorištu male Papalićeve palače, zgrada na uglu Zadarske ulice i Dobrića, zgrada na uglu Nigerove i Trogirske ulice, zgrada na uglu Marmontove i Nigerove ulice, podzemna garaža na zapadnom dijelu Rive i zgrada u Ulici Tomića stine. Izmjenama se omogućuje gradnja triju hotela, a najveći građevinski zahvat će biti na bedemu Contarini pored Pazara. „Starim planom tu je bila predviđena izgradnja skladišta i hladnjača za potrebe Pazara. Sada su se potrebe tržnice promijenile, pa smo i mi izmijenili namjenu tog prostora. Tako je tu predviđena izgradnja hotelskih, turističko – uslužnih i ugostiteljskih sadržaja s podzemnom garažom“ rekao je Poljanić. Uz javno – kulturnu, zgrada u Ulici Ilirske akademiji dobit će i hotelsku, trgovačko-uslužnu te stambenu namjenu, a ispod nje će se napraviti sanitarni čvor za cijelu palaču. Predviđeno je da se u hotel preuredi i zgrada na uglu Zadarske i Dobrića. Rekonstrukcijom porušenog dijela zgrada na Cararinoj poljani dobit će se novi stanovi. Stanovi će nastati i u srednjovjekovnoj zgradi u Nepotovoj ulici koja je također dijelom porušena“ rekao je Poljanić.

   „Izmjene PUP-a čekali smo kako bismo mogli započeti sa realizacijom najavljenih projekata. Ovim planom se omogućava realizacija najvažnijeg projekta - uređenja Ulice olimpijaca, koje će početi 15. listopada. Nestrpljivi su bili i Dominikanci, koji će sada moći nastaviti rekonstrukciju samostana, čiji zapadni dio je već obnovljen“ rekao je gradonačelnik Zvonimir Puljić . Konačni prijedlog izmjena i dopuna PUP-a proslijeđen je na očitovanje Županijskom zavodu za prostorno uređenje, na dobivanje suglasnosti Uredu državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji – Službi za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko pravne poslove te na dobivanje suglasnosti Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša, nakon čega će biti proslijeđen na usvajanje Gradskom vijeću na konačno odlučivanje.

Početak

Sredina

Kraj

Print 

  


 GRAD SPLIT
 

Naslovnica
Gradsko vijeće
i Poglavarstvo
Službeni glasnik
Natječaji i oglasi
Javna priznanja
Dnevna događanja
GIS za građane
Strasburški klub
E-mail

Akti Poglavarstva
Prostorni plan
 

  Info  


Na ovim stranicama možete
doznati sve o sjednicama
Poglavarstva grada Splita.