Sjednice Poglavarstva  11.11.2005.


Raspisan natječaj za stipendiranje učenika i studenata

   Splitsko gradsko Poglavarstvo je na današnjoj, 29. sjednici donijelo odluku o raspisivanju natječaja za stipendiranje učenika i studenata u školskoj godini 2005/2006.. Sukladno tome izvršene su izmjene i dopune Pravila o načinu i uvjetima stipendiranja, a utvrđen je i popis zanimanja od posebnog interesa za Grad. Također, imenovana je i Komisija za izbor kandidata za dodjelu stipendija, na čijem čelu je član Poglavarstva Igor Boraska. Za učenike srednjih škola stipendija iznosi 400 kuna. Za studente koji studiraju u Splitu600 kuna, dok za studente koji studiraju izvan Splita stipendija iznosi 800 kuna. Za studente poslijediplomskog studija visina stipendije će se utvrditi uvažavajući stvarne troškove studija i mogućnosti proračuna. Natječaj za dodjelu stipendija, kao i rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici Grada Splita www.split.hr.

   Na sjednici je donesena i odluka da se raspiše natječaj za idejno rješenje Spomen obilježja poginulim braniteljima Domovinskog rata grada Splita. Provođenje natječaja Poglavarstvo povjerava Hrvatskoj udruzi likovnih umjetnika – Split i Društvu arhitekata Splita, koji će Poglavarstvu predložiti izbor prvonagrađenog rješenja. Obilježje bi se postavilo ispred zgrade Poglavarstva, u parku, jugozapadno od pročelja. Na upit novinara o prikladnosti takvog rješenja, s obzirom da bi u skoroj budućnosti u „Banovini“ umjesto gradske uprave moga biti hotel, članovi Poglavarstva su ustvrdili da će spomenik biti tu postavljen neovisno o budućoj namjeni objekta u kojem se sada nalaze gradske službe. Poglavarstvo je utvrdilo i kriterije za dodjelu radnih prostora – atelijera na korištenje samostalnim i drugim umjetnicima u području likovnih i vizualnih umjetnosti, a po povlaštenoj cijeni zakupne. Kako je pojasnila Tamara Visković , članica Poglavarstva zadužena za kulturu, ovo je prvi takav dokument, kojim se nastoje zaustaviti dosadašnji zbrka i nered koji su vladali u postupku dosadašnje dodijele ovakvih prostora. Poglavarstvo je prihvatilo i Projekt „ANCI-IB“, te je ovlastilo člana Poglavarstva Božidara Čapaliju da u ime grada potpiše ugovor sa „Euro progetti&Finanza“s.p.a.. Riječ je o Twinning projektu koji se financira iz sredstava Europske Unije – predpristupnih fondova, u koji su uključeni gradovi Split i Pescara, pri čemu su Nacionalno udruženje talijanskih općina (ANCI i „UP&F“ medijatori prema europskim fondovima. Projekt se odnosi na uređenje obale, šetnicu, marine, plaže, obalnu rasvjetu, odnosno na uređenje gradskog obalnog pojasa u cilju poboljšanja turističke ponude.

   U okviru urbanističko - komunalnih odluka utvrđen je prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Detaljnog plana uređenja područja jugoistočno od raskrižja Bračke i Velebitske ulice. Riječ je o zaštitnom obalnom pojasu, a prije usvajanja Prijedlog je proslijeđen Ministarstvu i županijskom uredu za urbanizam. Nogometnom klubu „Dalmatinac“ dana je suglasnost za ishođenje uporabne dozvole za rekonstrukciju sportskog objekta kojeg koristi klub u Ulici Sedam Kaštela b.b.. Potom je odabran najbolji ponuditelj (bez prethodne objave poziva za nadmetanje za ustupanje izvođenja naknadnih radova na adaptaciji stare Gradske vijećnice. Radove će izvesti tvrtka „Palir“ d.o.o. iz Solina koja je i dosadašnji izvođač radova vrijednih 1,4 milijuna kuna (bez PDV-a). Ovom odlukom Grad je prihvatio „Palirovu“ ponudu od 288 tisuća kuna (bez PDV-a) za vršenje dodatnih radova. Odlučeno je i da se Međunarodnoj udruzi studenata medicine odobri privremeno korištenje javnih površina na Obali Hrvatskog narodnog preporoda (ispred Splitske banke), u Marmontovoj ulici (nasuprot McDonaldsovog restorana), na Narodnom trgu (ispred stare Gradske vijećnice) i na Trgu braće Radić, a radi postavljanja edukativnih plakata i dijeljenja letaka u povodu Svjetskog dana borbe protiv AIDS-a.

   Članovi Poglavarstva su potom poništili dio natječaja za izvođenje radova na sanaciji otvorenog terena na Kocunaru i donijeli odluku o natječaju za izvođenje radova na uređenju i sanaciji istog terena. . Naime na natječaju za sanaciju terena izabran je Građevinski obrt „Šime“, koji međutim nije potpisao ugovor, jer je odustao od ponude. Kako idući najpovoljniji ponuditelj nije bio unutar pet posto razlike u cijeni, pa se s njim nije mogao sklopiti ugovor raspisat će se novi natječaj. Pri tom se procjenjuje da je riječ o investiciji od oko 200 tisuća kuna. Potom je donesena odluka o produženju važenja godišnjih ugovora za održavanje uređenog građevinskog zemljišta do kraja godine, odnosno do 31. ožujka 2006. godine. Riječ je o održavanju fontana i česmi, pranju platoa između HRT-a i Doma mladeži, te pranja tunela „Marjan“, nabavi, montaži i održavanju dječjih igračaka i sprava, čišćenju plažnog akvatorija na području Grada, stručnom nadzoru nad provedbom mjera obavezne dezinsekcije i deratizacije, održavanju autobusnih nadstrešnica te građevinsko-zanatskim radovima na održavanju plaža i sličnim poslovima.

   Potom je Poglavarstvo odabralo tvrtku „Geodata“ kao najpovoljnijeg ponuditelja za izradu programa prve faze razvoja GIS-a. Njihova ponuda iznosi 187.000 kuna bez PDV-a. Tvrtka „Promona“ je pak odabrana kao najpovoljniji ponuđač za izradu poboljšica na programu za vođenje pisarnice, a sa ponudom od 26,2 tisuće kuna (bez PDV-a) i mjesečnim iznosom za održavanje od 740 kuna (bez PDV-a). nakon što je prihvatilo pokroviteljstvo nad godišnjom skupštinom i savjetovanjem udruge Upravitelj, koja okuplja oko 80 posto upravitelja zgrada iz cijele Hrvatske, a koja će se održati 11. i 12. svibnja 2006. godine, Poglavarstvo je prihvatilo ostavku Mate Ivanovića na dužnost ravnatelja Ustanove za zapošljavanje, rad im profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom „DES“ Split, te prijedlog za njegovo razrješenje proslijedilo Gradskom vijeću.

Početak

Sredina

Kraj

Print 

  


 GRAD SPLIT
 

Naslovnica
Gradsko vijeće
i Poglavarstvo
Službeni glasnik
Natječaji i oglasi
Javna priznanja
Dnevna događanja
GIS za građane
Strasburški klub
E-mail

Akti Poglavarstva
Prostorni plan
 

  Info  


Na ovim stranicama možete
doznati sve o sjednicama
Poglavarstva grada Splita.