Sjednice Poglavarstva  11.08.2005.

Održana 10. Sjednica Poglavarstva

   Poglavarstvo Grada Splita na današnjoj je sjednici donijelo paket zaključaka o izboru najpovoljnijih ponuditelja za izvođenje radova na rekonstrukciji, sanaciji ili uređenju školskih objekata na području grada.

  • Ponuda IGH-PC Split na iznos od 151.371,50 kuna uključivo i PDV odabrana je kao najpovoljnija za ustupanje istražnih radova na temeljnom tlu, temeljnoj konstrukciji i armiranobetonskoj konstrukciji objekta OŠ Mejaši.

  • Za ustupanje radova na rekonstrukciji elektroinstalacija  na drugom katu OŠ Dobri kao najpovoljniji ponuditelj odabran je «Marini trade» iz Solina koji je dao ponudu od 159.545,50 kuna u koju je uključen PDV. 

  • Za izvođenje radova na sanaciji terase na drugom katu iste škole kao najpovoljniji ponuditelj odabran je VDM & MASTA čija ponuda iznosi 19.947,00 kuna. 

  • Kao najpovoljnijeg ponuditelja za ustupanje ličilačkih radova na drugom katu OŠ Dobri  Poglavarstvo je izabralo PROLUX iz Splita čija ponuda iznosi 78.080,00 uključivo PDV.

  • Cestar je izabran za najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova na sanaciji asfaltnog igrališta OŠ Mertojak.  Ponuda iznosi 70.684,36 kuna, a u nju je uključen PDV.

  • Za izvođenje hidroizolacijskih radova na krovištu objekta OŠ Gripe najpovoljniju ponudu dao je VDM & MASTA  u iznosu od 54.904,88 kuna uključivo PDV.

  • MATAS obrt iz Splita Poglavarstvo je odabralo kao najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova na postavljanju parketa u OŠ Ravne njive. Ponuda iznosi 73.871,00 kuna uključujući i PDV.

Poglavarstvo je izmijenilo zaključak  u vezi naknade – povrata oduzetog zemljišta Pavlu Šimeti na području Meja. Na taj način je van snage stavljen zaključak Poglavarstva iz ožujka 2005. godine kojim je utvrđeno da  je Grad Split kao obveznik  naknade – povrata oduzete imovine suglasan da se ovlašteniku naknade Petru Šimeti  vrati u vlasništvo neizgrađeno građevinsko zemljište uz obvezu da Gradu Splitu  isplati jednu trećinu prometne vrijednosti zemljišta na ime ulaganja grada u komunalnu infrastrukturu. Budući da se radi o konfisciranom zemljištu , a  pri povratu tako oduzetog zemljišta ovlaštenici naknade su izuzeti od isplate trećine vrijednosti Poglavarstvo je danas promijenilo zaključak i izjavilo suglasnost da se Šimeti  vrati zemljište površine 1775 metara četvornih bez obveze plaćanja jedne trećine.

   Poglavarstvo je Leu Popoviću iz Splita dalo suglasnost za ishođenje lokacijske dozvole radi rekonstrukcije obiteljske stambene zgrade i formiranja građevinske parcele  od čestice zemlje površine 83 metra četvorna u vlasništvu Grada Splita. Prije ishođenja lokacijske dozvole  te izrade parcelacijskog elaborata kojom će se oblikovati nova građevinska parcela. Popović će gradu nadoknaditi površinu od 83 metra četvorna.

Početak

Sredina

Kraj

Print 

  


 GRAD SPLIT
 

Naslovnica
Gradsko vijeće
i Poglavarstvo
Službeni glasnik
Natječaji i oglasi
Javna priznanja
Dnevna događanja
GIS za građane
Strasburški klub
E-mail

Akti Poglavarstva
Prostorni plan
 

  Info  


Na ovim stranicama možete
doznati sve o sjednicama
Poglavarstva grada Splita.