Sjednice Poglavarstva  11.03.2005.


Milijun kuna za uređenje stare gradske jezgre

   Razmatranje urbanističkih planova, uređenje grada i pripreme za proslavu 1700. obljetnice, te gospodarenje gradskim resursima, kao i projekt EKO Kaštelanski zaljev, bili su među najvažnijim temama 101. sjednice gradskog Poglavarstva.

   Već na samom početku sjednice Poglavarstvo je utvrdilo konačan prijedlog odluke o donošenju DPU-a za stambeno-poslovni sklop AD Basilicas pictas u Ulici Domovinskog rata, nasuprot zgrade županijskog Poglavarstva. Riječ je o prostoru unutar granica zaštićene urbanističke cjeline povijesne jezgre u sklopu kojeg se nalazi preventivno zaštićeni arheološki lokalitet Ad Basilicas Pictas. Prema prijedlogu proslijeđenom Gradskom vijeću izgradnjom novih građevina završava se postojeći arhitektonski blok prema Ulici Domovinskog rata i javno prometnoj površini nad usjekom pruge. Građevina će imati maksimalno devet etaža uključujući dvije podzemne, a prema Ulici Domovinskog rata mora zadržati visinu vijenca postojeće građevine sjeverno od zgrade «Vodovoda». Postojeća zgrada «Vodovoda» integrira se u novu građevinu, dok unutrašnjost zgrade Vodovoda zajedno s vodospremom treba preurediti u izložbeni prostor (primjerice, u Muzej antičkog akvadukta), a njegovu funkciju povezati s prezentacijom i održavanjem arheoloških nalaza. U prizemlju nove građevine osigurava se odgovarajuća prezentacija arheološkog nalazišta Ad Basilicas Pictas unutar koje je moguća izgradnja poslovnih prostora za potrebne prezentacije. Najznačajniji nalazi ranokršćanske faze - zidovi prostorije krstionice, kao i krsni zdenac prezentiraju se u tri dimenzije. Plan je izradio «Studio R» Jerka Rošina, a naručili su ga poduzeća «Electro-magic» i «Kujun». U nastavku sjednice na javnu raspravu je upućen prijedlog urbanističkog plana uređenja zone poslovnih sadržaja južno od Solinske ceste na području Brda izrađen s ciljem zaštite prostora i programiranja sadržaja uz Solinsku cestu. Urbanistički plan razgraničava površinu obuhvata na devet prostornih i funkcionalnih cjelina na kojima se mogu graditi poslovni objekti, skladišta, robna kuća, supermarket ... Izradu urbanističkog plana potaknuo je Grad, a izradio GIS plan.

   Poglavarstvo je potom prihvatilo prijedlog raspoređivanja sredstava PDV-a ostvarenih od projekta EKO Kaštelanski zaljev ostvarenih u vremenu od 2000. do 2003. godine. Riječ je o 86,3 milijuna kuna, s tim da je za institucionalno jačanje «Vodovoda i kanalizacije» d.o.o. Split i implementaciju projekta izdvojeno 40 milijuna, za temeljne i zavisne troškove izgradnje i optimalizacije sustava EKO projekta oročit će se 22 milijuna, a za istu namjenu izdvojit će se još 24 milijuna kuna. Vezano za Eko projekt prihvaćen je i popis objekata za izgradnju vodoopskrbe i odvodnje. Pritom će se za te potrebe u Splitu utrošiti ukupno 22,5 milijuna eura, a kao prioritetni će se rješavati radovi vrijednosti 18,2 tisuće eura. U nastavku je donesena odluka o kupnji 30 stanova za socijalne slučajeve u vrijednosti 15,4 milijuna kuna s PDV-om. Stanovi se grade u Solinu na predjelu Priko vode i trebali bi biti useljeni do Božića ove godine. Grad će kupiti 29 stanova od Stambene zadruge «Zora» po cijeni od 8.850 kuna po m/2, te jedan stan od poduzeća «Lavčević» po cijeni od 7.610 kuna po m/2. Stanovi će biti podijeljeni obiteljima koje se nalaze na prvih 30 mjesta na Konačnoj listi reda prvenstva za davanje u najam stanova u gradskom vlasništvu. Vezano uz to Poglavarstvo je donijelo i novi Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje u najam stanova u vlasništvu grada. Kako bi se na Hrvatskom domu u Ulici Kamila Tončića 1, zaštićenom spomeniku kulture, mogli izvesti rekonstrukcijski i sanacijski radovi donesena je odluka o dodjeli zamjenskog stana za domara Zdenku Bulić. Usvojen je i financijski plan i investicijski program rekonstrukcije, prenamjene i adaptacije «kuće Andrić» na Poljani kraljice Jelene 4 za buduću galeriju "Vidović". Za uređenje galerije koja bi trebala biti dovršena 2006. godine potrebno je 5,6 milijuna kuna. Ove godine će se utrošiti 1,4 milijuna kuna, a Ministarstvo kulture odobrilo je 200 tisuća kuna. Grad Split će, ujedno, za uređenje Carrarine poljane, prostora ispred Zlatnih vrata i Severove ulice, iz gradskog proračuna izdvojiti nešto više od milijun kuna. Branko Tonković, član Poglavarstva zadužen za komunalne poslove kaže da će se rekonstruirati skale kod spomenika Grgura Ninskog i postaviti granitne kocke od skala do Zlatnih vrata. Na tom prostoru će se rekonstruirati instalacije za odvodnju oborinskih voda kako se više prilikom kiše ne bi stvarali bazeni. Za to će se izdvojiti 580 tisuća kuna. Carrarina poljana popločat će se novim kamenim pločama prema naputku konzervatora, što će Grad platiti 380 tisuća kuna, a 100 tisuća kuna koštat će rekonstrukcija ploče i kanalizacije u Severovoj ulici, iznad velike dvorane u zapadnom dijelu Dioklecijanovih podruma. Donesena je i odluka o dovršenju izgradnje građevine natkritog parkirališta «Dvornikovi dvori» u Ulici Slobode. Za dovršetak radova je potrebno 400 tisuća kuna.

   Uz davanje susjedske suglasnosti «Dal-kon ingu» u svrhu ishođenja građevne dozvole radi izgradnje stambenih građevina oznake «Pazdigrad 0-3-2, 0-3-3, 0-3-6, 0-3-9», Poglavarstvo je dalo suglasnost Kliničkoj bolnici Split za rekonstrukciju i nadogradnju dijela Odjela za onkologiju i radioterapiju, a za potrebe ishođenja lokacijske i građevne dozvole. Izvršen je i izbor najpovoljnijih ponuditelja za zakup poslovnih prostora u vlasništvu grada, prema natječaju od 15. rujna 2004. godine. Za poslovni prostor u Hrvojevoj 6, površine 183 m/2 izabran je «Diokom Novi» d.o.o. sa ponudom od 9,11 eura/m2. Za prostor u Krležinoj 32 (58,26 m2) izabran je «Idam promet» d.o.o. sa ponudom od 4,14 eura/m2. Za prostor Na Toču 2 (106 m2) izabran je Ivan Kokeza sa ponudom od 6,01 euro/m2. Za prostor na Obali kneza Branimira 1 (87,24 m2) izabran je «Dignitas» d.o.o. sa ponudom od 5,60 eura/m2. Za prostor u Teslinoj 17 (104,50 m2) izabran je Dječji vrtić «Montessori dječja kuća» sa ponudom 2,53 eura/m2. Ugovori će se sklopiti na rok od 10 godina. Raspisan je i natječaj za prodaju 590 m2 građevinskog zemljišta na Gripama (tri čestice) sa početnom cijenom od 547,95 eura/m2, odnosno ukupno 317,812 tisuća eura. Riječ je o zemljištu koje je Grad svojedobno prodao "Anić nekretninama". Pošto kupac nije platio kupoprodajnu cijenu, ugovor je raskinut. U međuvremenu je na zemljištu upisano fiducijarno pravo vlasništva radi osiguranja novčane tražbine. Unatoč tome Poglavarstvo vjeruje da će zemljište prodati jer je ono tek dio građevne parcele čiji je ostatak u privatnom vlasništvu. Potom je usvojena informacija o prodaji zemljišta, poslovnih prostora i stanova od 1. siječnja 2002. do 30. rujna 2004. godine. Riječ je o odgovoru na pitanje kojeg je postavio vijećnik Mate Dabro. Poglavarstvo je razmotrilo i izvještaj komisije za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada po natječaju objavljenom 26. listopada 2004. godine. Također, zaključeno je da se Gradskom vijeću na usvajanje proslijedi neizmijenjeni DPU za sadržaje Zdravstvene škole. Kako je kazao Eduard Katačić, član Poglavarstva zadužen za urbanizam, nema vremena za njegove izmjene u smislu osiguranja zemljišta za povećanje parkirališta i dvorišnog prostora kako su to tražili vijećnici. Međutim, Poglavarstvo je, sukladno zaključcima Gradskog vijeća, dopunilo Konačni prijedlog odluke o donošenju prostornog plana uređenja grada Splita tako što je u prijedlog odluke uvrstilo da će planom biti predložene mjere i instrumenti kojima će se osigurati povećanje parkirališnog i dvorišnog prostora buduće zdravstvene škole kao i kolnički pristup sa zapadne strane.

   U bloku sportskih tema klubovima, članovima SD «Mornar» odobreno je daljnje korištenje, upravljanje i održavanje sportskih objekata. Odluka je donesena s obzirom da je dosadašnji ugovor istekao. Rok važenja ugovora je deset godina, a kako je rečeno Društvu će se predati i prostor u Jobovoj ulici, nakon što se sa MORH-om riješi njegov pravni status. Na isti rok preneseno je pravo korištenja, upravljanja i održavanja nogometnog stadiona NK «Mosor» u Žrnovnici na taj klub, a dana je i suglasnost na postavljanje umjetne trave na pomoćno igralište. Jednaka odluka i na jednaki rok donesena je u korist KK «Split» kojem je predana košarkaška dvorana na Gripama. Za tekuće i investicijsko održavanje NK «Split», KK «Split», VK «Gusar», JK «Labud», JK «Mornar», VK POŠK i BK «Nada», odobreno je 800.000 kuna. Nije međutim prihvaćen prijedlog za financiranje sportskih priredbi pod pokroviteljstvom grada Splita u visini 1,1 milijun kuna. Odobrena su tek sredstva za regatu «Dobri val» za ostala sredstva je rečeno da će se vidjeti s obzirom na potrebe koje se ukažu za sufinanciranje nogometne utakmice Hrvatska – Brazil, te za organiziranje Davis cupa u tenisu. Sredstva su pak dobile «sportske udruge od značaja za grad Split» i to u ukupnom iznosu od 295.000 kuna, od čega su najmanje, po pet tisuća dobili šahovski klubovi «Mornar» i «Poštar». Poglavarstvo je usvojilo informaciju o realizaciji programa subvencioniranja nabavke sadnica maslina za 2005. godinu. U ovoj godini je dodijeljeno 7700 sadnica različitih sorti. Grad je participirao sa jednom trećinom cijene, županija sa jednom trećinom, a poljoprivrednici i građani sa jednom trećinom, odnosno 10 kuna. Kroz ovaj višegodišnji program realizirana je dodjela oko 20.000 sadnica. Zavičajnoj udruzi podsvilajskih i zamosečkih sela «Knez Branimir» odobreno je 6 tisuća kuna. Izabrana je i ponuda rehabilitacijskog centra «GASTRO-TURIZAM» d.o.o. dr. Smiljana Grgureva za pružanje usluga medicinske rehabilitacije Hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata, koji nisu obuhvaćeni ovakvim vidom zaštite.

   Nakon što je prihvatilo izvještaj o realizaciji 50. Splitskog ljeta, uz konstataciju da je ostvaren višak prihoda od 33 tisuće kuna, Poglavarstvo je usvojilo i Program obilježavanja 1700. godišnjice osnutka grada. Program obuhvaća brojne kulturne, vjerske, sportske i znanstvene manifestacije, a počima regatom Olimpic sailing week koja je u tijeku, a završava 23. rujna Međunarodnim znanstvenim skupom Dioklecijanova palača i kultura 300-e. S obzirom da dio manifestacija nije planiran ovogodišnjim gradskim proračunom Poglavarstvo je zadužilo gradonačelnika Miroslava Buličića i zamjenika Ljubomira Urlića da dogovaraju sponzoriranje dijelova programa. Dogradonačelnik Urlić je izvijestio da će se u prigodi proslave prodavati i posebne slagalice puzzle sa slikom Dioklecijanove palače. Vezano za proslavu Poglavarstvo je prihvatilo pokroviteljstvo nad manifestacijom «Povijest mode kroz stoljeća - od Dioklecijana do današnjih dana» u organizaciji modne kreatorice Gordane Radić, odobrivši u tu svrhu 100 tisuća kuna. Ta će se manifestacija trebala održati 8. svibnja u prostoru Pomorskog muzeja na Tvrđavi Gripe. Riječ je o projektu zamišljenom kao sajam visoke mode uz gostovanje petnaestak značajnih modnih kreatora i manekenki iz Pariza, koji bi prikazali svoju najnoviju kolekciju, a sudjelovale bi i naše priznate manekenke i predstavnici čuvenih magazina. Poglavarstvo je odobrilo i 40 tisuća kuna za manifestaciju «Splitu na dar - grad neobičnog cara» u organizaciji plesne skupine «Sedmi vjetar». Riječ je o priredbi koja će se održati zadnjeg dana škole na više gradskih lokacija, a sva djeca bi bila obučena u odjeću iz Dioklecijanova doba.

   Nastavljajući o praznicima Poglavarstvo je donijelo odluku o radnom vremenu u dane Uskrsa. Na Uskrs 27. ožujka prodavaonice i drugi oblici trgovine na malo u Splitu, temeljem Upute splitskog Poglavarstva, neće raditi. Na Uskrsni ponedjeljak prodavaonice, kiosci, tržnice na malo i ostali oblici trgovine na malo koji posluju u sklopu tržnice mogu poslovati prema radnom vremenu koje je za njih utvrđeno pravilnikom. Potom je Poglavarstvo prihvatilo prijedlog Gradskog zbora «Brodosplita» za dodjelu Plakete Grada dr. Miljenku Grgiću, «jednom od najagilnijih kulturnih djelatnika posebno u oblasti glazbene kulture na području Grada i cijele Županije». U zadnjem dijelu sjednice Poglavarstvo je donijelo odluku o imenovanju povjerenika u Mjesnom odboru Srinjine. Naime, nakon što je 12. svibnja Gradsko vijeće odbacilo žalbu MO Srinjine na rješenje Poglavarstva o njegovom raspuštanju, zbog neizvršavanja povjerenih mu poslova, Poglavarstvo je bilo zaduženo da u MO postavi povjerenika. Za tu dužnost je imenovan Vuk Kržanić, diplomirani pravnik, savjetnik u gradskoj upravi. Odlučeno je i da se izbori u MO Srinjine održe podudarno sa izborima za lokalnu upravu i samoupravu. Po završetku sjednice Poglavarstvo je održalo sastanak u funkciji Skupštine TD «Stano-uprava» d.o.o., a radi donošenja odluke o novom cjeniku usluga, koji počima važiti od 1. ožujka ove godine. U novom cjeniku nema promjena cijena u odnosu na ne koje su važile od 28. veljače 2004. godine.

Početak

Sredina

Kraj

Print 

  


 GRAD SPLIT
 

Naslovnica
Gradsko vijeće
i Poglavarstvo
Službeni glasnik
Natječaji i oglasi
Javna priznanja
Dnevna događanja
GIS za građane
Strasburški klub
E-mail

Akti Poglavarstva
Prostorni plan
 

  Info  


Na ovim stranicama možete
doznati sve o sjednicama
Poglavarstva grada Splita.