Sjednice Poglavarstva  09.11.2007.

Za dovršenje Etnografskog muzeja 1,5 milijuna kuna

   Splitsko Gradsko poglavarstvo dalo je danas suglasnost na Financijski plan i investicijski program dovršenja adaptacije izložbene zgrade Etnografskog muzeja u Splitu (ex samostan svete Klare). Vrijednost radova je procijenjena na 1.478.638 kuna, koji iznos je osiguran u Proračunu grada. Poglavarstvo je potom odlučilo donirati 130.000 kuna Župi svetog Križa za sanaciju zvonika na istoimenoj crkvi u Varošu, koji je u ruševnom stanju i prijeti mu opasnost potpunog urušavanja.

   Poglavarstvo je donijelo odluku o izravnom ugovaranju izrade DPU-a poteza uz Poljičku cestu, sjeverno od kompleksa bolnice Firule, s Arhitektonskim biroom Ante Kuzmanića, a po cijeni od 92.500 kuna bez PDV-a. Između dvije ponude za restauratorske radove na obnovi portala na Carrarinoj poljani odabrana je ponuda poduzeća NEIR d.o.o. s cijenom od 54.400 kuna bez PDV-a. Za uređenje podrumskih prostorija za arhivu – građevinsko zanatski radovi ukupne površine 228,9 m2 , između pet ponuda izabrana je ona poduzeća MARK-ING d.o.o. s cijenom od 196.605,60 kuna bez PDV-a. Kao najbolja od tri ponude za izradu konzervatorske studije prostora zapadne obale Gradske luke odabrana je ona IRES- Instituta za istraživanje i razvoj održivih eko sustava iz Nove Čiče – Velika Gorica, sa cijenom od 159.000 kuna bez PDV-a. Kako je pojasnio Branko Poljanić , član Poglavarstva zadužen za urbanizam IRES, koji za  obavljanje ovih poslova ima licencu Ministarstva kulture, izradit će studiju koja će ponajprije biti podloga za prometno proširenje zapadne obale, ali i osnova za sve ostalo što će se na tom prostoru događati“. Ponuda „Cestara“ d.o.o. s cijenom od 154.118,35 kuna bez PDV-a izabrana je kao najpovoljnija od pet pristiglih za radove na uređenju dječjeg igrališta u Iločkoj ulici 6. Temeljem izravnog ugovaranja snimanje i pregled skloništa i izradu specifikacije troškovnika radova potrebnih za dovođenje skloništa u funkcionalno stanje izradit će poduzeće „Ekovent – info“ d.o.o. iz Zagreba, sa ponuđenom cijenom od 109.810 kuna bez PDV-a. Za uređenje igrališta u Gradskom kotaru Neslanovac između četiri ponuditelja izabrano je poduzeće „Cestar“ d.o.o. sa ponudom od 49.272,52 kune bez PDV-a. Od dvije ponude za nabavu i montažu sprava, rekvizita i opreme za sportsku dvoranu OŠ „Žrnovnica“ odabrana je ona „ZGR športa“ d.o.o. iz Zagreba, sa cijenom od 143.307 kuna bez PDV-a.

   Poglavarstvo je utvrdilo visinu naknade zemljišta potrebnog za izgradnju prometnica – Primoštenske, Tučepske i Igranske ulice, pri čemu je prihvaćena cijena od 330 eura/m2. Rok za isplatu vlasnicima površine 1542 m2 iznosi 30 dana od obostranog potpisa ugovora. Za zemljište u vlasništvu pravnih osoba (površine 3200 m2 ) isplata će se izvršiti u dvije rate tokom 2008. i 2009. godine. Odlučeno je i da se Vijeću Mjesnog odbora Slatine  na privremeno korištenje prepuste tri betonske montažne kućice. „Vijeće kućice može koristiti isključivo za svoje potrebe u cilju potpore športskim i drugim udrugama građana i to samo na nekomercijalnoj osnovi“ kazao je gradonačelnik Ivan Kuret..

   Poglavarstvo je prihvatilo Sporazum o provođenju privremenih mjera gospodarenjem komunalnim otpadom na odlagalištu komunalnog otpada „Vučje brdo“ – Plano u Trogiru, a prema kojem će umjesto po 6.000 kuna mjesečno, kako je to vrijedilo za prvu polovinu ove godine, plačati po 27.500 kuna mjesečno u drugom polugodištu ove godine. Danas su imenovani i članovi Savjeta gradskog Poglavarstva za zaštitu potrošača pri pružanju javnih usluga. U Savjet su ušli poglavari Ronald Rejo i Jurica Jurišić, Željko Kružičević, predsjednik Udruge „Potrošač“ – Društvo za zaštitu potrošača Splita, Renata Bezina, predsjednica Udruge za zaštitu korisnika komunalnih usluga – Solin te Vesna Friedl iz Hrvatske gospodarske komore. Slijedom Konačne liste prvenstva za davanje u najam stanova u vlasništvu grada Splita, Ani Tomić, rangiranoj na 73. mjestu, je dodijeljen jednosobni stan u Gupčevoj 3, površine 34,42 m2 . Poglavarstvo je odlučilo dodijeliti 15.000 kuna Danijeli Krstulović i Vrcić Milanu te Kolovrat Katarini za njenu kćerku, kao pomoć za troškove liječenja.

Početak

Sredina

Kraj

Print 

  


 GRAD SPLIT
 

Naslovnica
Gradsko vijeće
i Poglavarstvo
Službeni glasnik
Natječaji i oglasi
Javna priznanja
Dnevna događanja
GIS za građane
Strasburški klub
E-mail

Akti Poglavarstva
Prostorni plan
 

  Info  


Na ovim stranicama možete
doznati sve o sjednicama
Poglavarstva grada Splita.