Sjednice Poglavarstva  09.03.2007.

Stanovi POS-a i na Korešnici

   Splitsko gradsko Poglavarstvo je na današnjoj sjednici, između pet ponuda, izabralo onu poduzeća „ARHEO“ d.o.o. iz Zagreba za izradu UPU-a Korešnica 2. Riječ je o ponudi sa najnižom cijenom od 107.000 kuna u što je uračunat PDV. Tom odlukom Poglavarstvo je nastavilo pripreme za izgradnju stanova iz programa POS-a u Splitu, na novim lokacijama. Poglavarstvo je odabralo i ponudu Geodetskog zavoda d.d. kao najpovoljniju za izradu parcelacijskog elaborata KB „Firule“ -  puta iza nove bolnice, odnosno za izgradnju istočnog cestovnog prilaza bolnici. Riječ je o najpovoljnijoj od tri ponude i to u visini 29.000 kuna bez PDV-a. Za izradu parcelacijskog elaborata za Manđerovu ulicu, između tri ponude izabrana je ona poduzeća „Geoprojekt“ d.d. sa cijenom od 39.500 kuna bez PDV-a.

   Na
sjednici je usvojen i elaborat istraživanja mogućnosti smještaja visokog objekta na križanju Poljičke ceste i Ulice Zbora narodne garde – Visoka. Kako je pojasnio Branko Poljanić , član Poglavarstva zadužen za urbanizam, elaborat je obaveza koja proizlazi iz GUP-a, zbog potrebe zaštite značajnih vizura i mogućnosti gradnje visokih građevina – viših od P+8. Elaboratom je potvrđena mogućnost gradnje tako visokog objekta, pa je čak i dana sugestija za njegovo oblikovanje. GUP-om je tu predviđen isključivo poslovni objekt, a ne stanovanje.

   Imenovano je  Povjerenstvo za odabir najbolje ponude za izradu Programa osnovne namjene (turizam) kao i drugih pokazatelja i elemenata za provedbu urbanističko – arhitektonskog natječaja za UPU Trstenička uvala. Planirana cijena je 200.000 kuna. Kako je rečeno, u uvali bi izgradnju mogli početi splitski poduzetnik Željko Kerum i drugi investitori hotelskih i ugostiteljskih objekata. Naime, sam Kerum je kupio 8.000 m2 zemljišta od ceste do mora, što je nešto manje od četvrtine obuhvata plana. „Geodetske podloge za plan su već napravljene, ali tada nismo imali poznatog investitora. Izradu programa natječaja koji će biti podlogom za UPU Trsteničke uvale, inicirao je Željko Kerum. Za ovaj predio prije pet – šest godina pet arhitekata je, na gradski poziv, dalo svoje viđenje“ izjavio je Poljanić. U uvali Trstenik je predviđena turistička zona visoke kategorije.

   Utvrđena je i visina naknade za korištenje javnih površina radi polaganja i korištenja elektroenergetskih kabela, telekomunikacijskih kabela i drugih komunalnih instalacija u vlasništvu grada. Tako je za korištenje javnih površina  za gradnju, polaganje i održavanje instalacija, a kojih investitor nije grad Split utvrđena naknada u godišnjem iznosu od 80 kuna po metru dužnom. Naknada za korištenje instalacija kroz izgrađenu infrastrukturu u vlasništvu grada utvrđena je sukladno iskoristivosti kapaciteta i ona za 0,25 po m iznosi 20 kuna, za 0,33 po m iznosi 26 kuna, za 0,50 po m iznosi 44 kune, a za 0,75 po m iznosi 64 kune.

   Temeljem provedenog natječaja odlučeno je da se komunalni poslovi prigodnog kićenja javnih površina grada za praznike, blagdane i pučke fešte, u narednom četverogodišnjem razdoblju povjeri obrtu „R.S.T.“ iz Splita, vlasnika Ivana Katića, čija ponuda je bila najbolja od tri pristigle. Poglavarstvo je usvojilo i tekst poziva za prijavu projekata javnih potreba udruga hrvatskih branitelja grada Splita za 2007. godinu. Istovremeno je imenovano i sedmeročlano povjerenstvo za odabir projekata, a koje izabrano na sastanku 34 stradalničke i braniteljske udruge. Prihvaćena je i molba Odbojkaškog kluba invalida „Split“ za sponzorstvo za daljnji rad. U tu svrhu je iz proračuna izdvojeno 10.000 kuna.Početak

Sredina

Kraj

Print 

  


 GRAD SPLIT
 

Naslovnica
Gradsko vijeće
i Poglavarstvo
Službeni glasnik
Natječaji i oglasi
Javna priznanja
Dnevna događanja
GIS za građane
Strasburški klub
E-mail

Akti Poglavarstva
Prostorni plan
 

  Info  


Na ovim stranicama možete
doznati sve o sjednicama
Poglavarstva grada Splita.