Sjednice Poglavarstva  09.02.2007.


Usvojena predinvesticijska studija za Dračevac

   Na danas održanoj sjednici članovi Poglavarstva su usvojili  predinvesticijsku studiju  osnivanja poduzetničke zone Dračevac. GUP-om je određeno da će se vojni kompleks Dračevac prenamijeniti u prostor pretežito poslovnih, javnih i društvenih sadržaja bez stambene izgradnje. Grad Split će ovu studiju uputiti Središnjem državnom uredu za upravljanje državnom imovinom uz traženje da nadležna tijela Republike Hrvatske donesu odluku o prijenosu prava vlasništva kompleksa bivše vojarne "Sv. Križ", Dračevac kao jedinstvene cjeline na ime i u korist Grada Splita. Očekuje se da će se osnivanjem ove zone ostvariti vrijedni razvojni i strateški programi koji će potaknuti razvitak poduzetničkih potencijala.
   Osnovan je Odbor za proslavu Sv. Dujma - Dana Grada Splita. Za počasnog predsjednika imenovan je msgr. Marin Barišić, nadbiskup splitsko - makarski, a za predsjednika gradonačelnik Zvonimir Puljić. Članovi Odbora su ugledne osobe iz redova uprave Grada, Splitsko - makarske nadbiskupije, čelnici gradskih institucija i poduzeća i drugi istaknuti pojedinci. Pripremajući se za obilježavanje proslave Sv. Dujma - Dana Grada Splita, Poglavarstvo je osnovalo Povjerenstvo za izbor najpovoljnije ponude za organiziranje 21. susreta dalmatinskih klapa i pučkih pjevača Sudamja 2007. kao i za izbor najpovoljnijeg ponuditelja za organizaciju vatrometa. Također je donijelo zaključak o raspisivanju javnog natječaja za obavljanje djelatnosti kićenja javnih gradskih površina za praznike, blagdane i pučke fešte u naredne četiri godine.

   Danas imenovana stručna povjerenstva će odabirom  ponuda za izradu topografsko - katastarskog plana UPU-a Korešnica 2 (neizgrađeni dio gr. zemljišta), Korešnica 3 (središnji dio) označiti početak  pripremnih poslova za izradu novih lokacija za stambeno zbrinjavanje stradalnika iz Domovinskog rata i POS-a na području Grada Splita.
   Na sjednici je utvrđen konačni prijedlog izmjena i dopuna DPU-a priobalnog područja Trstenik - Radoševac te zadužen Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu za ishođenje očitovanja Županijskog zavoda i suglasnost nadležnog Ministarstva. Nakon dobivanja suglasnosti konačni prijedlog ovog DPU-a uputit će se Gradskom vijeću na usvajanje. Ovim planom rješavaju se sve neizgrađene parcele na tom prostoru i o isključivo kroz turističku izgradnju. Njime se omogućava uređenje Žnjanskog platoa, a hotelu Split preuređenje objekta, pojasnio je Branko Poljanić , član Poglavarstva zadužen za urbanizam. Na petnaest čestica obuhvaćenih ovim planom predviđena je izgradnja hotela s više od sto soba, manji dio je predviđen za mješovito - stambeno - turističku namjenu, a dio za športsko, rekreacijske i kupališne namjene. Ovim planom bi zaživjelo i 11 ha Žnjanskog platoa nastalog 1998. g. uoči posjeta Svetog Oca Splitu kojim do sada nitko sustavno nije upravljao. Žnjansko kupalište koje bi Grad od Županije, temeljem koncesijskog ugovora, trebao dobiti za nekoliko mjeseci, moglo bi biti spremno već iduće turističke sezone.

   Kako bi se i ove godine početkom lipnja u Splitu mogla održati već tradicionalna gastroenološka manifestacija "1001 delicija" koja ima za cilj promicati dalmatinsku kulturu i turizam, Poglavarstvo je tvrtci Laniva koja organizira ovu manifestaciju ustupilo na privremeno korištenje bez naknade Prokurative 31. svibnja i 1. lipnja ove godine.
   Na Poglavarstvu su doneseni zaključci o otkupu više nekretnina a radi izgradnje priključka na ulicu Put Supavla, Brodarica te Tučepska C16, Igranska C22, Primoštenska C18 - prostor sjeverno od Bračke ulice kao i radi izgradnje Vukasove ulice i to od priključka na Krležinu  ulicu na istoku do izvedenog dijela Vukasove ulice na zapadu.

   Imenovano je stručno povjerenstvo koje će pripremiti i provesti postupak nabave usluge izrade parcelacijskog elaborata za istočni prilaz KB Firule (put iza nove bolnice). Radi se o pristupnoj prometnici od priključka na Poljičku cestu do puta prema heliodromu duljine 380 m širine 6 m s pješačkim nogostupima širine 2m s obje strane kolnika. Rok za izvršenje ovog posla je trideset kalendarskih dana od dana potpisa ugovora i predaje pravomoćne lokacijske dozvole. Za najpovoljnijeg ponuditelja izrade glavnog i izvedbenog projekta za dionicu Zajčeve ulice od helidroma do ulice Bruna Bušića s odvojkom za klerikat izabran je ponuditelj "DDamjanić" d.o.o. koji je ponudio cijenu od 185.000.00 kn bez PDV-a za obavljanje ovog posla.

   Usvojenim zaključkom o pokroviteljstvu Grada Splita nad međunarodnim atletskim mitingom skakačica u vis  koje će se održati u Splitu 24. veljače 2007. g. Poglavarstvo je odobrilo 200,000,00 kn  za održavanje ove manifestacije na splitskim Gripama. Poglavarstvo je za najpovoljnijeg ponuditelja za izradu izvedbenog projekta uređenja okoliša OŠ Trstenik izabralo tvrtku Trivium koja je za ovaj posao ponudila cijenu od 89.000,00 kuna bez PDV-a. Ovim projektom bi se riješilo uređenje okoliša cijele škole i omogućilo dobivanje uporabne dozvole.

   Idućeg vikenda 16. i 17. veljače u Splitu će se održati osmi tradicionalni Blues weekend, pa je u tu svrhu organizator - Udruga za kulturu Beat zatražila korištenje bez naknade prostora Akvarija na Bačvicama što je Poglavarstvo i odobrilo.


Početak

Sredina

Kraj

Print 

  


 GRAD SPLIT
 

Naslovnica
Gradsko vijeće
i Poglavarstvo
Službeni glasnik
Natječaji i oglasi
Javna priznanja
Dnevna događanja
GIS za građane
Strasburški klub
E-mail

Akti Poglavarstva
Prostorni plan
 

  Info  


Na ovim stranicama možete
doznati sve o sjednicama
Poglavarstva grada Splita.