Sjednice Poglavarstva  08.12.2007.


Utvrđen prijedlog izmjena GUP-a

   Splitsko Gradsko poglavarstvo na današnjoj je sjednici utvrdilo konačni Prijedlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna Odluke o donošenju GUP-a grada Splita. „Ovdje nije riječ o novom GUP-u, nego o našoj želji da poboljšamo postojeća rješenja, jer se zasigurno od nas ne očekuje da zatvaramo oči pred problemima u njegovoj provedbi. Ovako poboljšanim dokumentom otvaraju se nove razvojne mogućnosti i da smo ga mogli usvojiti ranije mi bismo to i napravili“ rekao je gradonačelnik Ivan Kuret.

   Kako je obrazložio Branko Poljanić , član Poglavarstva zadužen za urbanizam, u postupak promjena GUP-a se krenulo nakon što se tijekom nepune dvije godine njegove provedbe uočilo probleme u provedbi i proceduri, ali i neke greške i nepotpunosti. Također, uočene su mogućnosti svrsishodnijeg gospodarenja prostorom, ali i nužnost usklađivanja s, u međuvremenu donesenim, zakonskim propisima. GUP grada Splita je donesen 28. prosinca 2005. godine, a stupio je na snagu u veljači 2006., nakon čega je, u kratkom vremenu, Upravni odjel za urbanizam i zaštitu okoliša zaprimio stotinjak podnesaka fizičkih i pravnih osoba kojima se tražilo izmjene i dopune GUP-a. U odjelu su u sklopu javne rasprave ukupno zaprimljene 264 primjedbe i prijedloga. Gradsko vijeće prvu je izmjenu usvojilo 29. svibnja ove godine. U svibnju je održana i javna rasprava o ciljevima i mogućim rješenjima značajnim za razvitak, uređenje i oblikovanje prostora unutar GUP-a. U srpnju je Poglavarstvo utvrdilo Prijedlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna Odluke o donošenju GUP-a, a 7. prosinca i zaključke vezane uz taj Prijedlog. Pojašnjavajući kako je riječ o legitimnim zaključcima, Poljanić je kazao da prema zakonskim propisima ne postoji obaveza javne rasprave o njima. „Oni su rezultat rada cijelog Poglavarstva, stručnih službi grada, gradonačelnika, predsjednika Društva arhitekata i predsjednika Savjeta za urbanizam Republike Hrvatske Jerka Rošina“ zaključio je Poljanić.

   Govoreći
o predloženom dokumentu, Gordana Radman je, ispred stručnog izrađivača – poduzeća „Urbos“ d.o.o., podsjetila da je GUP rađen na temelju strategije gospodarskog razvoja grada, koju je izradio Ekonomski fakultet. Što se tiče izmjena, ona je kazala da su sačuvani strukturni okviri GUP-a te da su najviše mijenjani dijelovi koji se odnose na postupak, za kojeg se ocijenilo da je u pojedinim dijelovima prekompliciran i predug. Također, dio je izmjena napravljen radi usklađivanja sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji, koji je usvojen ove godine. Dajući dodatno obrazloženje, pročelnik odsjeka za prostorno planiranje, Robert Plejić je ustvrdio da se radi o poboljšanjima i to u prvom redu glede procedure, ali i kroz usklađivanje sa Zakonom, jer je u vezi s tim došlo do bitnih izmjena koje se odnose na kapacitiranje prostora i obračunavanje omjera unutar njega. Kao treći dio izmjena on je naveo poboljšanje kvalitete prostora grada, koji je bio iniciran pojavom određenih investitora koji su prepoznali određene prostore u gradu kao poticajne te su predložili bolju izbalansiranost u odnosu na dotadašnja rješenja. „Ujedno, u sklopu toga, htjelo se povećati razinu „gradskosti“, odnosno oplemenjivanje, pogotovo rubnih područja grada što nije urađeno ranijim razvojem, kao primjerice u slučaju Splita3“ kazao je Plejić, posebno spominjući sjeverni dio grada. On je na kraju naglasio da se ovim dokumentom povećava uloga Poglavarstva u kreiranju prostornih rješenja, ali i nadzoru njihove provedbe.

   Nakon što je Poglavarstvo usvojilo Prijedlog, on će biti proslijeđen na dobivanje suglasnosti u ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, obrane i kulture te Ureda državne uprave Splitsko-dalmatinske županije, a uz prethodno pribavljeno mišljenje Zavoda za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije.

   Odgovarajući na pitanja novinara član Poglavarstva Branko Poljanić je ustvrdio da na Marjanu neće biti nikakve gradnje. Govoreći o predviđenim radovima koji se spominju u medijima, on je kazao da su jedini radovi predviđeni na rekonstrukciji Prirodoslovnog muzeja te na uvođenju rasvjete. Što se tiče gradskog projekta „Stari plac“ gradonačelnik Ivan Kuret je pojasnio da je riječ o širem prostoru od onog koji obuhvaća bivše „Hajdukovo“, a sada „Nadino“ igralište. „Na samom igralištu neće biti gradnje, već će tu biti uređeni javni sadržaji – trgovi, zelene površine i šetnice. Naime, samo 25 posto cjelokupne površine obuhvaćene projektom je predviđeno za izgradnju. Ako znamo da je pak od toga samo 30 posto predviđeno za mješovitu izgradnju, onda je jasno da to u konačnici iznosi samo oko osam posto od ukupnog prostora na kojem će se graditi stanovi“ rekao je gradonačelnik Kuret.

   Poglavarstvo
je danas odobrilo i isplatu 6.257.736,72 kune (bez PDV-a) poduzeću „Konstruktor inženjering“ d.d. za dodatne i nepredviđene radove na uređenju središnjeg dijela Rive, a po konačnom obračunu. S obzirom da je osnovnim ugovorom utvrđena vrijednost radova u visini 66.077.303,26 kuna, riječ je o prekoračenju u visini 9,47 posto osnovnog ugovora, što se, po riječima Branka Poljanića, člana Poglavarstva zaduženog za urbanizam, uglavnom odnosi na nepredviđene arheološke radove. Time je i ukupna vrijednost izvršenih radova na Rivi „zaokružena“ na sumi od 72.335.039,98 kuna bez PDV-a.

Početak

Sredina

Kraj

Print 

  


 GRAD SPLIT
 

Naslovnica
Gradsko vijeće
i Poglavarstvo
Službeni glasnik
Natječaji i oglasi
Javna priznanja
Dnevna događanja
GIS za građane
Strasburški klub
E-mail

Akti Poglavarstva
Prostorni plan
 

  Info  


Na ovim stranicama možete
doznati sve o sjednicama
Poglavarstva grada Splita.