Sjednice Poglavarstva  08.08.2005.

Nacrt prijedloga Prostornog plana uređenja
Grada Splita ponovo na javnoj raspravi

Na danas održanoj sjednici Gradskog poglavarstva splitski poglavari sn na prijedlog Branka Poljanica, člana Poglavarstva zaduženog za urbanizam, utvrdili Prijedlog Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Splita te su ga uputili na ponovnu javnu raspravu u trajanju od 17. do 31. kolovoza 2005. g. U tijeku trajanja javne rasprave Prijedlog Prostornog plana će biti na javnom uvidu u prostorijama Gradske uprave, zgrada Banovine, Branimirova obala 17 radnim danom od 9,00 sati do 19.00 sati te u Slatinama, zgrada Društvenog doma, radnim danom od 9,00 sati do 15,00 sati. Javna izlaganja će se održati u Splitu , Dom hrvatske vojske. Poljudsko šetalište 13, dana 24. kolovoza s početkom u 17,00 sati te u Slatinama 25. kolovoza s početkom u 18,00 sati.

   Svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe mogu se dostaviti na adresu:Grad Splilt Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Branimirova obala 17. najkasnije do isteka javnog uvida. U postupku ponovne javne rasprave razmatrat će se one primjedbe koje se odnose na izmjene Plana nastale nakon javne rasprave od 23. 6.2003. do 31.7.2003. Upravni odjel za urbanizam i stručni izrađivač plana će pripremiti izvješće o javnoj raspravi koje će obuhvatiti javnu raspravu iz 2003. i kolovoza 2005.

   U odnosu na dosadašnji prijedlog Prostornog plana Upravni odjel za urbanizam je predložio nekoliko izmjena Prostornog plana koje bi kao amandmane trebalo uvrstiti u Plan Stoje i prihvaćeno. Tko se, između ostalog  predlaže da ako bi se objekt na Katalinića brijegu prenamijenio u hotel, volumen objekta bi se mogao povećati, ali ne i visina objekta. Hotel Zagreb bi ušao u zonu javnih sadržaja, pa bi bilo moguće prenamijeniti ga u dom za stare i nemoćne, nadalje, tuneli koji su u ispitivanju ne bi bili ucrtani u grafički dio plana. Zatim, kad je riječ o zahvatima na području zapadne obale, predloženo je skidanje riječi "minimalan" zahvat, uz Vukovarsku ulicu javni sadržaji zamijenili bi se u "poslovni". Namjena sadržaja uz Poljičku cestu prenamijenila bi se u zonu - pretežno poslovnu. Zatim se na prostoru istočne obale gradske luke otvara mogućnost izgradnje hotela u funkciji poslovnih sadržaja u luci kao i ostavljanje prometne trase na istočnoj obali Gradske luke. Predlaže se, također, tunel na Turskoj kuli zamijeniti nadzemnom trasom Stoje, prema prijedlogu stručnjaka prihvatljivije rješenje od izgradnje tunela. Svi ovi prijedlozi kao i cjelokupni Prostorni plan uređenja Grada Splita su na ponovnoj javnoj raspravi i na uvidu građanima Splita.

Odobreni neophodni građevinski zahvati na osnovnim školama
   Članovi Poglavarstva su odabrali najpovoljnije ponuditelje za obavljanje neophodnih građevinskih zahvata na nekoliko objekata splitskih osnovnih škola. Tako će se sanirati neprohodna terasa u Osnovnoj školi "Skalice" sanirati i izmijeniti elektroinstalacije u osnovnoj školi" Pojišan", montirati PVC prozori u Osnovnoj školiL'Split 3"L, te sanirati hidroizolaciju na krovištu objekta športske dvorane Osnovne škole "Split 2".
   Na sjednici su izabrani ponuditelji za zakup poslovnih prostora u sastavu Sportskih objekata prenesenih na upravljanje Javnoj ustanovi "Sportski objekti" po natječajima od 6.12.2004. i dopuni natječaja od 20.10.2004. te natječaja od 15.6.2005.. Sa svim izabranim zakupcima, a ukupno ih je osam, sklopit će se ugovori o zakupu na pet godina. Ugovori će se sklopiti u roku od 30 dana od dana donošenja zaključka na sjednici Poglavarstva, a u slučaju odustajanja natječaj će se poništiti.
   Na današnjoj sjednici je utvrđena odluka o prestanku rada javne ustanove Kulturnog središta mladih i upućena Gradskom vijeću na usvajanje.
   Gradskom vijeću je na usvajanje poslan i prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage dijela Generalnog urbanističkog plana koji obuhvaća prostor izvan obuhvata Generalnog urbanističkog plana Splita. Naime, obuhvat novog GUP-a će biti manji od obuhvata važećeg GUP-a, pa je stručna služba predložila Gradskom vijeću donošenje ove odluke koja će se primjenjivati od dana stupanja na snagu Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Splita.

Revizija
financijskih izvješća u komunalnim poduzećima
   Nakon devete sjednice Poglavarstva grada Splita održana je druga sjednica Gradskog Poglavarstva u funkciji skupštine Trgovačkih društava "Stano-uprave", "Parkova i nasada" i "Lovrinca" prema prijedlozima predsjednika skupština ovih trgovačkih društava Branka Poljanića, Tamare Visković i Božidara Čapalije donesen je zaključak o detaljnoj reviziji financijskog izvješća za 2004.g. kao i skraćenoj reviziji financijskog izvješća za razdoblje siječanj - lipanj u ovim trgovačkim društvima. Poslovi revizije će se povjeriti revizorskoj tvrtki koja će biti izabrana prikupljanjem pismenih ponuda, a upravo imenovana povjerenstva će Gradskom poglavarstvu u funkciji Skupštine trgovačkih društava predložiti izhor revizorskc tvrtke.

Početak

Sredina

Kraj

Print 

  


 GRAD SPLIT
 

Naslovnica
Gradsko vijeće
i Poglavarstvo
Službeni glasnik
Natječaji i oglasi
Javna priznanja
Dnevna događanja
GIS za građane
Strasburški klub
E-mail

Akti Poglavarstva
Prostorni plan
 

  Info  


Na ovim stranicama možete
doznati sve o sjednicama
Poglavarstva grada Splita.