Sjednice Poglavarstva  08.06.2005.


111. sjednica Poglavarstva grada Splita


   Danas je Poglavarstvo grada Splita odradilo 111. redovitu radnu sjednicu pod predsjedanjem Miroslava Buličića razmatrajući trinaest točaka dnevnog reda i donijevši zaključke po tim točkama.

   Komisija za provođenje javnih natječaja za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada uputila je Poglavarstvu na usvajanje prijedlog izbora najpovoljnijeg ponuditelja za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu grada po natječaju od 24.4.2005.Usvojenim zaključkom definirana su 35 zakupca poslovnog prostora u statusu-udruge, političke stranke i atelijeri, 35 zakupaca poslovnog prostora u komercijalnom zakupu te su utvrđena 22 poslovna prostora za koja na ovom natječaju nije bilo zainteresiranih.
Nadalje .grad Split se odrekao prava prvokupa nekretnina - stanova u Hrvojevoj 6 jer, prema stavu stručne službe, nema interesa za kupnju ovih nekretnina.

   Članovi Poglavarstva su usvojili zaključak o provedbi postupka javnog nadmetanja za izradu Glavnog projekta sanacije odlagališta komunalnog otpada Karepovac u Splitu na temelju ishođene lokacijske dozvole i pratećih dokumenata.Ovim zaključkom se pristupa izradi Glavnog projekta dokumentacije za neposrednu sanaciju odlagališta.
Usvojen je zaključak o potpisivanju Ugovora između ORA-MONT-a i Grada Splita kojim će se troškovi građenja uređenja dijela Ličke ulice s pripadajućim instalacijama, pristupna cesta građevini „Sukoišan 3" te nužni radovi uređenja okolnih cesta namiriti iz komunalnog doprinosa obveznika ORA-MONT za izgradnju poslovno -stambene građevine na ovoj lokaciji.
Na sjednici je dano pozitivno mišljenje o programu i financijskom planu 51. Splitskog ljeta te je splitskoj Umjetničkoj akademiji na privremeno korištenje dodijeljen klavir marke "Steinway-Sons."

   Pri kraju sjednice odabrani su projekti udruga građana, udruga iz područja suzbijanja bolesti ovisnosti i udruga hrvatskih branitelja za mjesečno sufinanciranje od travnja 2005. do travnja 2006.g.
Prihvativši prijedlog Udruge lađara Neretve o sponzoriranju Maratona lađa na Neretvi, Poglavarstvo grada Splita je odlučilo ovoj Udruzi doznačiti 25.000,00 kuna koje ćeUdruga uložiti u izradu lađe te na provi utisnuti i slijedećih deset godina nositi ime sponzora- grada Splita.

Početak

Sredina

Kraj

Print 

  


 GRAD SPLIT
 

Naslovnica
Gradsko vijeće
i Poglavarstvo
Službeni glasnik
Natječaji i oglasi
Javna priznanja
Dnevna događanja
GIS za građane
Strasburški klub
E-mail

Akti Poglavarstva
Prostorni plan
 

  Info  


Na ovim stranicama možete
doznati sve o sjednicama
Poglavarstva grada Splita.