Sjednice Poglavarstva  08.02.2008.


Poglavarstvo usvojilo Pravilnik o socijalnoj skrbi

   Splitsko gradsko Poglavarstvo usvojilo je na današnjoj sjednici Pravilnik o socijalnoj skrbi. Među novinama u Pravilniku su povećani cenzusi prihoda samaca ili obitelji za realizaciju pojedinih mjera navedenih u Pravilniku. Tako je po prijašnjem cenzusu za samca bio 1.200, a sada je 1.600 kuna, dok je za dvočlanu obitelj sa 1.800 podignut na 2.200. Pravilnikom je utvrđeno da prvo na besplatnu marendu u osnovnim školama ostvaruju i djeca iz obitelji sa četvero i više malodobne djece, bez obzira na primanja. Odluke kojima se ostvaruju pojedina prava donosit će vijeća gradskih kotareva (o novčanoj pomoći za troškove liječenja i novčanoj pomoći kada se obitelj nađe u težoj materijalnoj i financijskoj situaciji). Upravni odjel za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu  će predložiti Poglavarstvu odluke vezane za pomoć obitelji zbog liječenja ili operacija u inozemstvu, u slučaju elementarnih nezgoda, požara i liječenja za teža oboljenja. Poglavarstvo je potom doniralo 48.000 kuna Klubu liječenih alkoholičara „Split“ sufinancirajući tako njegov terapijski rad u 2008. godini. Također, odlučeno je da se dopuni izbor kandidata za dodjelu pomoći u školovanju, Ivanu Antiću učeniku 3. razreda Tehničke škole te Branimiru Antiću i Viktoru Foniću, studentima prve godine Fakulteta strojarstva i brodogradnje, odnosno Fakulteta elektrotehnike, informacijske tehnologije i računalstva. U nastavku je donesen zaključak o načinu i uvjetima sufinanciranja programa dječjih vrtića u vlasništvu fizičkih osoba i vjerskih zajednica. Naime, sukladno povećanju plaća zaposlenih u vrtićima, temeljenim na Kolektivnom ugovoru, grad je dužan to povećanje pratiti i u privatnim i vjerskim vrtićima Tako će se u 2008. godini za te svrhe osigurati dodatnih 2.720.000 kuna, odnosno ukupno 11.500.000 kuna. Na osnovi ovog povećanja za radno mjesto odgajatelja, mjesečno će se isplaćivati 6.054,40 kuna, umjesto 5.504 kune u 2007. godini. Kuhar će pak dobiti 4.683,80 kuna, umjesto dosadašnjih 4.0248 kuna, a pomoćnica 3.482,60 umjesto 3.166 kuna u 2007. godini.

   Na današnjoj sjednici utvrđen je i nacrt Plana gospodarenja otpadom grada za razdoblje od 2007. do 2015. godine. Nacrt je izradilo poduzeće ECOINA d.o.o. iz Zagreba, u suradnji s „Čistoćom“ d.o.o. te odgovarajućim državnim i županijskim institucijama iz oblasti zaštite okoliša i posebno gospodarenja otpadom. Za realizaciju sustava gospodarenja otpadom na području Splita potrebno je 178 milijuna kuna, u okviru čega je najvažnija stavka sanacija odlagališta „Karepovac“ sa 150.500.000 kuna. Nacrt Plana je usklađen s županijskim planom, čiji je osnovni zadatak definiranje i realiziranje projekta regionalnog Centra za gospodarenje otpadom, uključivo sa odlagalištem neuporabljivog otpada. Nacrt je proslijeđen na javni uvid u trajanju 30 dana, nakon čega će ga Poglavarstvo proslijediti Gradskom vijeću na raspravu i usvajanje. Na sjednici je za izvođača radova na izgradnji Vukovarske ulice – druge dionice od Lovrinačke ulice do Puta kamena, između šest natjecatelja izabrano Poduzeće za ceste d.d. sa cijenom od 20.952.008,94 kune bez PDV-a. Isto poduzeće je sa cijenom od 7.491.013,44 kune bez PDV-a izabrano između sedam natjecatelja za izvođača radova na izgradnji ceste Put iza nove bolnice, sa pripadajućim instalacijama. Poduzeće Kuntenta d.o.o. je sa cijenom od 48.000 kuna, bez PDV-a, između četiri ponuditelja, izabrano za izvođenje radova uklanjanja nelegalnih plakata i reklama u gradu. Isto poduzeće je sa cijenom od 83.050 kuna, bez PDV-a, izabrano za izvođača radova uklanjanja grafita u gradu. Temeljem natječaja objavljenog u prosincu 2007. godine donesena je odluka o prodaji više čestica zemlje na Pazdigradu, ukupne površine 261 m2 , poduzeću „Dal-kon ing“ d.o.o., po ukupnoj cijeni od 94.158,36 eura, odnosno 360,76 EUR/m2. Odlučeno je i da se za izvođača radova na rekonstrukciji centralnog grijanja i toplovodne kotlovnice u OŠ „Plokite“ odabere poduzeće „Termoklima – Sinj“ d.o.o. sa ponudom od 448.762 kuna bez PDV-a.

   Sukladno dogovoru sa predstavnicima nevladinih udruga u okviru rasprava o Rivi, Poglavarstvo je imenovalo deveteročlanu Radnu grupu za Rivu. Uz Roberta Plejića i Gorana Nikšića arhitekte iz gradske uprave tu su i arhitekti Jurica Jelavić i Dražen Pejković, potom Ante Pejković Lovro Rumora, Inge Tomić Koludrović, kipar Viktor Popović, dok će devetog člana odrediti Društvo kulturne baštine. Zadaća radne grupe je da sagleda sve otvorene teme u funkcioniranju prostornih dijelova i urbane opreme Rive te da ispita mogućnosti i predloži mjere za unapređenje njihovog funkcioniranja. Prihvaćajući pokroviteljstvo nad nastupom Sportskog plesnog kluba „Noa“ na Svjetskom prvenstvu u plesu, koje će se 26. i 27. travnja ove godine održati u SAD-u, Poglavarstvo je kao pomoć klubu odobrilo i 30 tisuća kuna.

Početak

Sredina

Kraj

Print 

  


 GRAD SPLIT
 

Naslovnica
Gradsko vijeće
i Poglavarstvo
Službeni glasnik
Natječaji i oglasi
Javna priznanja
Dnevna događanja
GIS za građane
Strasburški klub
E-mail

Akti Poglavarstva
Prostorni plan
 

  Info  


Na ovim stranicama možete
doznati sve o sjednicama
Poglavarstva grada Splita.