Sjednice Poglavarstva  06.07.2007.


Splitu još jedan zatvoreni bazen

   Splitsko gradsko Poglavarstvo na današnjoj sjednici je, imenovanjem stručnog povjerenstva, pokrenulo postupak izbora izvođača „zrakonosive konstrukcije i zaštitnog balona na otvorenom bazenu u Poljudu“. Naime, kako je ocijenjeno da sadašnji zatvoreni bazeni u Poljudu već duže vrijeme ne zadovoljavaju potrebe sportaša u zimskom razdoblju zaključeno je da se otvoreni bazen u okviru istog kompleksa treba natkriti zaštitnim balonom. U tu svrhu su već osigurana sredstva od 500.000 kuna. Poglavarstvo je usvojilo i konačni Prijedlog Urbanističkog plana uređenja područja Dujmovače – zapad Smokovik. Po dobivanju suglasnosti Ureda državne uprave i Županijskog zavoda za prostorno uređenje i nadležnog Ministarstva Prijedlog će biti proslijeđen Gradskom vijeću na usvajanje. Na sjednici je između šest natjecatelja izabran Projektni biro Damjanić d.o.o. za izrađivača glavnog i izvedbenog projekta Varaždinske ulice i to sa cijenom od 175.500 kuna bez PDV-a. Poduzeće „Nemico“ d.o.o. je pak između pet natjecatelja izabrano za izrađivača idejnog rješenja i projektne dokumentacije za potrebe izgradnje stambenih objekata jugoistočno od raskrižja Bračke i Velebitske ulice, a sa ponudom od 178.000 kuna.

   Na prijedlog Komisije Poglavarstva za prodaju nekretnina u vlasništvu grada, zemljište na Visokoj, površine 374 m2 , prodano je poduzeću Cadis grupa d.o.o. za 1.492.660 kuna s tim da je početna cijena bila 1.492.653,30 kuna. Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko dalmatinske županije izabran je za izradu „Izvješća o kakvoći zraka na području grada Splita za period jedne godine“, uz cijenu od 95.212 kuna bez PDV-a. Za izvođenje radova ugradnje aluminijske stolarije, sanacije krovova, sanacije podova i sanitarija na zgradama osnovnih škola, između pet ponuda izabrana je ona poduzeća „Raster“ d.o.o. sa cijenom od 95.100 kuna bez PDV-a.

   Poglavarstvo je odobrilo i zaključivanje ugovora sa Specijalnom bolnicom za medicinsku rehabilitaciju „Biokovka“ u Makarskoj, o nastavku pružanja usluga medicinske rehabilitacije hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata u 2007. godini. Odobreno je i 40.000 kuna kao potpora grada organizaciji izložbe fotografa Jadrana Lazića „40 godina retrospektive“, koja bi trebala biti realizirana u periodu kolovoz – studeni ove godine i koja u cjelini košta 346.500 kuna. Odlučeno je i da se iz proračunskih sredstava osigura 400.000 kuna namijenjenih sportskoj udruzi „Svjetski atletski kup“ i to za pripremne aktivnosti Svjetskog atletskog kupa koji će se organizirati u Splitu 2010. godine. Odobreno je i 91.737,89 kuna za organizaciju izložbe „Supernova – suvremena geometrijska apstrakcija“ koja se održala od 5. travnja do 5. svibnja ove godine u Domu mladih. Također, dana je suglasnost na ugovor kojim je utvrđeno da će na Božićnom koncertu u Splitu gostovati sopranistica Andrea Gruber. Ona će pjevati ut Zagrebačku filharmoniju, a pod ravnanjem maestra Vjekoslava Šuteja. Koncert će se održati 19. prosinca ove godine u splitskom HNK-u. Danas je odlučeno i da se Kati Režić dodijeli u najam stan u Držićevoj 17, a prema Listi reda prvenstva podnositelja zahtijeva za davanje u najam stanova u vlasništvu grada Splita. Riječ je o jednosobnom stanu površine 36,47 m2 . Istodobno, na prijedlog Udruge hrvatskih dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Splitsko dalmatinske županije, prostor u zgradi R. Boškovića 28, na prvom katu, ukupne površine 197,64 m2 , dodjeljuje se na zajedničko korištenje toj udruzi te UHDVDR-i Splita, Hrvatskom društvu logoraša srpskih koncentracijskih logora . podružnici Splitsko-dalmatinske županije, Udruzi hrvatskih branitelja domovinskog rata policije Splitsko-dalmatinske županije te Udruzi hrvatskih dragovoljaca veterana domovinskog rata Splitsko dalmatinske županije. Oni će prostor koristiti po cijeni od 0,76 eura/m2.

Početak

Sredina

Kraj

Print 

  


 GRAD SPLIT
 

Naslovnica
Gradsko vijeće
i Poglavarstvo
Službeni glasnik
Natječaji i oglasi
Javna priznanja
Dnevna događanja
GIS za građane
Strasburški klub
E-mail

Akti Poglavarstva
Prostorni plan
 

  Info  


Na ovim stranicama možete
doznati sve o sjednicama
Poglavarstva grada Splita.