Sjednice Poglavarstva  05.04.2007.


Medalja NK „Split“ za 95. rođendan

   U povodu 95. godišnjice osnutka Nogometnog kluba „Split“ Poglavarstvo Grada danas je donijelo odluku da se ovom sportskom kolektivu, osnovanom 1912. godine pod imenom „Anarh“ dodijeli Medalja grada Splita.  Klub danas sudjeluje u deset natjecateljskih kategorija, a u omladinskom pogonu vježba preko 350 omladinaca. Poglavarstvo grada je još ranije donijelo odluku da će financijski pomoći proslavu jubileja ovog drugog najstarijeg nogometnog kluba u Splitu.

   Poglavarstvo je donijelo i odluku da se udovolji građevinskom poduzeću „Konstruktor inženjering“ d.d. da se prolongira ugovoreni rok završetka radova na splitskoj Rivi i to u tzv. Sektoru 2. ispred Dioklecijanove palače. Kako je pojasnio Branko Poljanić , član Poglavarstva zadužen za urbanizam, arheološki radovi na Rivi proglašeni su završenima tek 29. ožujka, pet tjedana nakon predviđenog roka, a tek 3. travnja je donesena konačna odluka o tome što napraviti s tim dijelom Rive. On je dodao da su arheolozi pronašli nalaze od neprocjenjive važnosti za grad, zahvaljujući kojima se mijenjaju teorije o njegovom nastanku. Aneks o produženju ugovorenog roka ne sadrži konačan rok završetka radova, jer će se on odrediti tek po donošenju odluke o tretmanu arheoloških nalaza jugozapadne kule Dioklecijanove palače, a što je obaveza predstavnika arheološke i konzervatorske struke. Unatoč svemu Poljanić je izrazio nadu da će svi radovi ipak biti završeni do proslave Dana grada. Poglavarstvo je imenovalo Stručno povjerenstvo koje će pripremiti natječajni postupak za izradu Izmjena i dopuna GUP-a Splita. Obrazlažući tu odluku Branko Poljanić je kazao kako se nakon godinu i pol dana korištenja GUP-a došlo do saznanja o potrebama određenih promjena, koje između ostalih traži i Ured državne uprave. Navodeći primjere on je spomenuo istočni ulaz u Split na križanju Velebitske i Poljičke lice, te širenje zapadne obale Gradske luke.

   U nastavku sjednice Poglavarstvo je odabralo najpovoljnijeg ponuditelja za izradu UPU-a Bilice sjever. Između šest natjecatelja izabran je Centar za prostorno uređenje i arhitekturu d.o.o. iz Zagreba s ponudom od 120.000 kuna, u što je obračunat PDV. Između pet ponuda za izradu programa osnovne namjene i drugih pokazatelja i elemenata za provedbu urbanističko – arhitektonskog natječaja za UPU Trstenička uvala, odabrana je tvrtka „Božen – co“, sa ponudom od 75.000 kuna bez PDV-a. Kao najpovoljniji ponuđač za izgradnju dijela kanalizacijske mreže Mejaši – Dragovode, između pet ponuditelja izabran je „Cestar“ d.o.o. sa cijenom 193.905,35 kuna bez PDV-a. Za najpovoljnijeg ponuditelja za izgradnju priključka crpne stanice „Banovina“ na električnu mrežu odabrano je poduzeće „Čulić elektro centar“ d.o.o. sa ponudom od 19.950,25 kuna bez PDV-a. Prihvaćena je ponuda poduzeće „Etag invest“ d.o.o., za dobavu i ugradnju razdjelnika javne rasvjete u ulici Vatroslava Lisinskog, sa cijenom od 15.280 kuna bez PDV-a. Poduzeće „Trivium“ d.o.o. je sa cijenom od 44.000 kuna bez PDV-a između tri ponuđača izabran za izradu idejnog rješenja rekonstrukcije dijela Dubrovačke ulice između ulice Put Supavla i ulice Domovinskog rata i prometne analize odvijanja prometnih tokova u zoni navedenih raskrižja. Između dvije ponude za izradu temelja autobusnih nadstrešnica u gradu, izabrana je ona „Veritas tradea“ d.o.o. sa cijenom od 197.390 kuna bez PDV-a. Isto poduzeće je između dvoje natjecatelja dobilo posao demontaže i održavanja autobusnih nadstrešnica, sa cijenom od 58.969 kuna bez PDV-a. Za izvedbu geofizičkih mjerenja u Ulici kralja Tomislava odabrano je poduzeće „Geoarheo“ d.o.o. iz Zagreba sa cijenom od 52.500 kuna bez PDV-a. Za izrađivača geodetske podloge i idejnog rješenja za Ulicu hrvatske neovisnosti, između dvije ponude izabrana je ona Instituta građevinarstva Hrvatske d.d. Poslovni centar Split, sa cijenom od 92.000 kuna bez PDV-a. Za radove na sanaciji nogostupa u Preradovićevom šetalištu između pet ponuđača izabran je „Point – Split“ d.o.o. sa ponudom od 96.841 kuna bez PDV-a. Za izvođenje radova na izgradnji odvodnih kanala i postavljanja rasvjete u okolišu OŠ „Visoka“ Poglavarstvo je između četiri natjecatelja odabralo građevinski obrt „Građevno – Zec“ sa ponudom od 449.130,69 kuna. Ivan Veštić, član Poglavarstva zadužen za sport i obrazovanje kazao je da je riječ o zadnjim radovima koje je potrebno napraviti kako bi dvorana dobila uporabnu dozvolu.

   Poglavarstvo
je danas prihvatilo i procjenu tržišne vrijednosti građevinskog zemljišta na kojem je određena izgradnja Vukovarske ulice (dionica od Lovrinačke do Put Kamena), a koju je izradio sudski vještak za graditeljstvo Berislav Bušić. Po toj procjeni, napravljenoj radi postupka izvlaštenja koji se vodi  pred Uredom državne uprave u županiji, prihvaćena cijena je 700 kuna/m2.

   Na sjednici je osnovano i povjerenstvo koje bi trebalo provesti natječaj za odabir ponuditelja koji će obaviti potrebne aktivnosti kako bi se uredno predala parcela odabranom privatnom ponuditelju po modelu Javno privatnog partnerstva za izgradnju buduće sportske dvorane u Lori. Naime, da bi se taj prostor predao za gradnju najprije ga treba očistiti. „Na njemu se nalaze razne instalacije, željeznički kolosijek, nadstrešnice i bivši vojni diskont. Za vojni diskont moramo izraditi projekt rušenja, dok se ostali objekti mogu rušiti bez projekta“, kazao je Ronald Rejo, član Poglavarstva zadužen za komunalne poslove.

   Poglavarstvo je donijelo i odluku da se poduzeću „Adriatic“ d.d., temeljem pravomoćne i ovršne presude plati 1.118.544,60 kuna za naknadu osnovnih materijala i sitnog inventara, nestalog iz Vile Dalmacija. Grad će tu sumu platiti zajedno sa zateznom kamatom od dana donošenja presude – 30. ožujka 2004. godine.

Početak

Sredina

Kraj

Print 

  


 GRAD SPLIT
 

Naslovnica
Gradsko vijeće
i Poglavarstvo
Službeni glasnik
Natječaji i oglasi
Javna priznanja
Dnevna događanja
GIS za građane
Strasburški klub
E-mail

Akti Poglavarstva
Prostorni plan
 

  Info  


Na ovim stranicama možete
doznati sve o sjednicama
Poglavarstva grada Splita.