Sjednice Poglavarstva  05.01.2007.


Udrugama iz područja socijalne skrbi i zdravstvene zaštite te za suzbijanje bolesti ovisnosti 2,2 milijuna kuna

   Splitsko gradsko Poglavarstvo danas je na svojoj 102. sjednici donijelo odluku o sufinanciraju udruga iz područja socijalne skrbi i zdravstvene zaštite te za suzbijanje bolesti ovisnosti sa ukupno 2,2 milijuna kuna. Od toga je udrugama za suzbijanje bolesti ovisnosti pripalo milijun kuna i to kako za aktivnosti u borbi protiv bolesti ovisnosti, tako i za projekte resocijalizacije bivših ovisnika te za zamjenu pribora. Za udruge iz područja socijalne skrbi i zdravstvene zaštite odobreno je milijun kuna, za projekt Split – Zdravi grad 153 tisuće kuna i za savjetovališta za psiho-socijalnu pomoć i savjet, za žrtve obiteljskog nasilja i savjetovalište centra za socijalnu skrb 42 tisuće kuna.

   Na sjednici je odabran i najpovoljniji od četiri ponuđača za izvođenje radova na razdvajanju vodovodnih instalacija i izvedbi novih priključaka za poslovne prostore u Marulićevoj 6 i Plinarskoj 5. Riječ je poduzeću „Žaluzina“ d.o.o. sa ponuđenom cijenom od 80.046 kuna bez PDV-a. Za najpovoljnijeg ponuđača za izgradnju priključka na ulicu Put Supavla na Brodarici – Diokom istok, između tri ponude odabrana je ona građevinskog obrta „Jakić – inženjering“ iz Lovreća sa cijenom od 100.879,40 bez PDV-a. Za izgradnju javne rasvjete a produžetku Mišine ulice uz OŠ „Pujanke“, između tri ponuditelja odabran je „SEM 1986“ d.d. sa ponudom od 54.33,40 bez PDV-a. Ujedno, Institutu građevinarstva Hrvatske d.d. Zagreb – Poslovnom centru Split, odobrena je dodatna usluga izrade : glavnog projekta vodospreme Karepovac, s pripadajućom crpnom stanicom za podizanje tlaka, potom varijantno rješenje priključka Karepovca na vodoopskrbnu mrežu grada Splita, glavni projekt vodovodnog spoja Kila-Karepovac (sa geodezijskim radovima i lokacijskim elaboratom) te glavni projekt vodovoda visoke zone Kile – vodovod + hidrostanica (sa geodezijskim radovima i lokacijskim elaboratom). Prihvaćena je i cijena ponude IGH u iznosu 295.000 kuna bez PDV-a, što predstavlja 14,97 posto vrijednosti ugovora zaključenog 28.09.2005. godine. Istovremeno, Poglavarstvo je osnovalo stručno povjerenstvo za pripremu i provedbu natječaja za uslugu kontrole glavnog projekta sanacije odlagališta komunalnog otpada Karepovac na mehaničku otpornost i stabilnost. Planirana vrijednost, odnosno cijena usluge je 200.000 kuna za što su osigurana sredstva u Proračunu.

   Poglavarstvo je danas odlučilo raspisati natječaj za zakup poslovnih prostora u vlasništvu grada, koji se nalaze u sklopu objekta POS-a na Brodarici. Riječ je o deset poslovnih prostora koji između ostalog trebaju zadovoljavati i potrebe budućih stanara u zgradi POS-a, koja će imati ukupno 384 stambene jedinice. Prostori su locirani u Terzićevoj ulici na brojevima 7, 9 i 11, pojedinačnih površina od 29,28 m2 , do 461,30 m2 . Njihova namjena je od mikrobiološkog laboratorija, pedijatrijske ambulante, ambulante interne i opće medicine, zubarske ambulante t dječjeg vrtića, jaslica i ljekarne. Početna cijena metra kvadratnog zakupa kreće se od 3,01 do 4,60 eura.


Početak

Sredina

Kraj

Print 

  


 GRAD SPLIT
 

Naslovnica
Gradsko vijeće
i Poglavarstvo
Službeni glasnik
Natječaji i oglasi
Javna priznanja
Dnevna događanja
GIS za građane
Strasburški klub
E-mail

Akti Poglavarstva
Prostorni plan
 

  Info  


Na ovim stranicama možete
doznati sve o sjednicama
Poglavarstva grada Splita.