Sjednice Poglavarstva  04.12.2007.

Proračun za 2008. veći od milijarde kuna

   Splitsko Gradsko poglavarstvo utvrdilo je na današnjoj sjednici prijedlog Proračuna grada Splita za 2008. godinu. Tim prijedlogom predviđeno je da ukupni rashodi i izdaci u idućoj godini iznose 1.002.961.000 kuna, što je za 17,5 posto, odnosno 149.170.882 milijuna kuna više nego u 2007. godini.

   Prema riječima Jurice Jurišića, člana Poglavarstva zaduženog za financije, prijedlogom proračuna predviđeno je prvi put probijanje granice Proračuna od milijardu kuna. Prvi put će se dogoditi da prihodi od komunalnog doprinosa budu najveća stavka u Proračunu, s obzirom da je to do sada bio prihod od komunalne naknade. Tako će po osnovi komunalnog doprinosa prihod biti  180.030.000 milijuna kuna, a po osnovi komunalne naknade 98.500.000 milijuna kuna.

   Proračun je, između ostalog, određen obavezom koja proizlazi iz kolektivnih ugovora potpisanih sa zaposlenicima u kulturi, predškolskom odgoju te u gradskoj upravi, zatim time što će se 2008. godine zaposliti 15 novih djelatnika u kulturi, osnovati Zavod za urbanizam sa pet zaposlenih te zbog prelaska 25 zaposlenika Državne uprave u gradsku upravu kao i povećanjem tekućeg komunalnog održavanja za 11 posto i  porastom od 1,9 posto naknada građanima i kućanstvima.

   Izdavanjem municipalnih obveznica, kao i planiranim rastom komunalnog doprinosa omogućen je rast kapitalnih rashoda po stopi od 31 posto. U okviru toga se predviđaju rashodi za pripremu i otkup zemljišta u iznosu od 139,9 milijuna kuna, rashodi za radove i gradnju u iznosu 170,6 milijuna kuna te za dodatna ulaganja u iznosu od 50,8 milijuna kuna (objekti kulture, osnovne škole i dječji vrtići). Ovim rashodima se financiraju projekti iz municipalnih obveznica: Vukovarska ulica, Ulica kralja Tomislava, Manđerova ulica – proširenje, poslovno garažni objekt u Ujevićevoj, Matice hrvatske – nadvožnjak, Dom mladih i sportske dvorane, kao i priprema zemljišta za izgradnju dvorane u Lori.

   Prije
utvrđivanja Prijedloga Proračuna za 2008. godinu, o kojem će odluku donijeti Gradsko vijeće sredinom prosinca, Poglavarstvo je utvrdilo prijedloge programa održavanja uređenog građevinskog zemljišta (106.410.000 kuna) te izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture (298.570.000 kuna). Utvrđeni su i prijedlozi programa javnih potreba u predškolskom odgoju (81.426.100 kuna), obrazovanju (72.270.000 kuna), tehničkoj kulturi (1.635.000 kuna) te sportu (77.110.000 kuna) te  prijedlozi programa javnih potreba u kulturi (90.471.000 kuna).

Početak

Sredina

Kraj

Print 

  


 GRAD SPLIT
 

Naslovnica
Gradsko vijeće
i Poglavarstvo
Službeni glasnik
Natječaji i oglasi
Javna priznanja
Dnevna događanja
GIS za građane
Strasburški klub
E-mail

Akti Poglavarstva
Prostorni plan
 

  Info  


Na ovim stranicama možete
doznati sve o sjednicama
Poglavarstva grada Splita.