Sjednice Poglavarstva  04.11.2005.


Više sredstava gradskim kotarima i mjesnim odborima

   Zaključak kojim se decentraliziraju proračunska sredstva u korist gradskih kotara i mjesnih odbora najznačajnija je odluka donesena na, današnjoj, 28. sjednici splitskog gradskog Poglavarstva. Zaključkom se proračunska sredstva Grada usmjeravaju u korist kotara i odbora za vršenje manjih komunalnih zahvata, održavanje objekata jedinica mjesne samouprave, socijalnu brigu i zdravstvenu skrb, kulturne i sportske aktivnosti, obilježavanje blagdana i druge aktivnosti utvrđene odlukama iz nadležnosti vijeća jedinica mjesne samouprave. U okviru iste odluke utvrđeni su kriteriji raspodjele sredstava. Tako će jedinice mjesne samouprave do 1000 stanovnika dobiti fiksna sredstva u visini 50.000 kuna. Do 5.000 stanovnika 70.000 kuna, do 10.000 stanovnika 90.000 kuna, te preko 10.000 stanovnika maksimalni iznos od 100.000 kuna. Jedinicama mjesne samouprave pripada i varijabilni dio do visine od 100.000 kuna, ovisno o postotku naplate u odnosu na ukupno zaduženje komunalne naknade građana na području te jedinice mjesne samouprave u prethodnom kvartalu. Obrazlažući ovu odluku gradonačelnik Zvonimir Puljić je kazao kako jedinice mjesne samouprave najbolje poznaju stanje na svom terenu. Također, da se na ovaj način daje veći značaj vijećima gradskih kotara i mjesnih odbora, te da se jača motivacija onih koji su birani u vijeća, ali i odgovornost za stanje na svom području.

   U povodu žalbe vijećnika koalicijske liste SDP-a i LS-a iz Mjesnog odbora Žrnovnica, na odluku Poglavarstva o raspuštanju tog odbora, jer se nije sastao od 21. travnja ove godine, Poglavarstvo je zauzelo stav da se Gradskom vijeću predloži da odbije žalbu vijećnika MO Žrnovnica i da potvrdi odluku o raspuštanju vijeća. Na prijedlog gradonačelnika Puljića donesena je odluka da Poglavarstvo ove godine za božićne i novogodišnje blagdane neće trošiti novčana sredstva za čestitke i kupnju prigodnih darova. Umjesto toga, sredstva osigurana za tu namjenu upotrijebit će se za kupnju i ugradnju platforme za prijevoz invalidne osobe – Gorana Štaba, zaposlenika u tiskari, Ustanove za rehabilitaciju „DES“, koji živi na Mertojaku i kojeg otac svakog dana vozi na posao. Ujedno, usvojen je zaključak o izradi dviju invalidskih rampi: ispred Doma zdravlja u Matoševoj 2 i Poliklinike za rehabilitaciju osoba sa smetnjama u razvoju Put meja 5. Prioritet ovih lokacija je utvrđena sa udrugama invalida. Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti je iz državnog proračuna za ovu godinu osiguralo novčana sredstva za uklanjanje arhitektonsko-građevinskih barijera na ova dva objekta, a Grad Split je izradio Izvedbeni projekt s troškovnikom. U nastavku je Poglavarstvo donijelo odluku da se raspiše natječaj za izbor izvođača radova na uređenju Trga ispred crkve Gospe od milosrđa i svetog Lovre na Žnjanu, za što je dio sredstava osiguran u proračunu za ovu, a dio u proračunu za 2006. godinu.

   Poglavarstvo nije prihvatilo ponude prava prvokupa trosobnog stana sa nusprostorijama na 3. katu u lici Poljana Grgura Ninskog 9, površine 86 m2 , za kojeg je vlasnica Vanja Gančević zatražila 190.000 eura. Također, nije prihvaćena ponuda prvokupa poslovnog prostora u Dikolecijanovoj 8-10, površine 18 m2 , za koji je vlasnica Ljubica Markota zatražila 122.000 eura. Nije prihvaćena ponuda prvokupa i stana u Julija Nepota 1 na 4. katu površine 40 m2 , za koji je vlasnik Nenad Vinčić zatražio 60.000 eura. Na sjednici je donesena odluka o raspisivanju natječaja za ustupanje hidroizolaterskih radova na krovištu OŠ „Žrnovnica“, za što su osigurana sredstva njihovom preraspodjelom. S tim u vezi preraspodjelit će se neutrošena sredstva za uvođenje centralnog grijanja u OŠ Žnjan – Pazdigrad (166.988 kuna) i neutrošenih 230.000 kuna za iste svrhe u OŠ „Mertojak“. S obzirom da će se krajem mjeseca završiti radovi na školskim sportskim dvoranama pri OŠ „Visoka“ i OŠ „Trstenik“, osnovano je tročlano povjerenstvo za njihovu primopredaju. U svrhu povećanja efikasnosti rada komunalnih redara Poglavarstvo je odobrilo nabavku 10 mobilnih telefonskih aparataza tu Službu. Redari će moći koristiti mobitele do visine troška od 300 kuna mjesečno u što su uključeni pretplata i impulsi.

   U nastavku sjednice usvojen je Prijedlog Strategije jedinstvene politike za osobe s invaliditetom u razdoblju od 2006. do 2010. godine, koji je potom proslijeđen Gradskom vijeću. Dana je i suglasnost na sporazum o poslovnoj suradnji između Hrvatskog narodnog kazališta i Umjetničke akademije u splitskog Sveučilišta, kojim se za realizaciju plana i programa Odsjeka glume, a za tri umjetnička predmeta: gluma, scenski govor i scenski pokret, bez naknade odobrava korištenje scenskog prostora u zgradi HNK. Dana je i suglasnost za imenovanje Gradskog kazališta lutaka investitorom nabave sustava ozvučenja. Prema priloženoj specifikaciji navedena investicija bi iznosila 159,640 kuna bez PDV-a (194,760 s PDV-om), a sustav ozvučenja će biti isporučen u roku osam tjedana. Poglavarstvo je potom usvojilo i izvještaje o realizaciji 51. Splitskog ljeta, temeljem kojih je utvrđeno da je ta kulturna manifestacija završila poslovanje sa pozitivnim financijskim uspjehom.

Početak

Sredina

Kraj

Print 

  


 GRAD SPLIT
 

Naslovnica
Gradsko vijeće
i Poglavarstvo
Službeni glasnik
Natječaji i oglasi
Javna priznanja
Dnevna događanja
GIS za građane
Strasburški klub
E-mail

Akti Poglavarstva
Prostorni plan
 

  Info  


Na ovim stranicama možete
doznati sve o sjednicama
Poglavarstva grada Splita.