Sjednice Poglavarstva  04.05.2007.

Riva spremna za sv. Duju

   Splitsko gradsko Poglavarstvo je na današnjoj sjednici usvojilo zaključak o sklapanju ugovora o kupoprodaji stolova i stolica s korisnicima javne površine  na Obali Hrvatskog narodnog preporoda – Rivi, radi postavljanja štekata. Po tom zaključku korisnici/zakupnici prostora na Rivi su obavezni kupiti određeni broj stolova i stolica modela „Riva-Split“ – prodavatelja Grada Splita, a razmjerno utvrđenoj površini koju će im Grad dodijeliti u zakup. Riječ je o ukupno 1008 stolica po cijeni od 1.140,70 kuna s PDV-om i 252 stola, po cijeni 1.586 kuna s PDV-om. Na Rivi će biti postavljeno 28 kompleta stolova i stolica, od kojih će svaki sadržavati devet stolova i 36 stolica. Kako je pojasnio Branko Poljanić , član Poglavarstva zadužen za urbanizam, zbog zahtjeva konzervatora neće biti postavljeno pet kompleta i to na središnjem dijelu uređene Rive kod prolaza za Voćni trg, gdje su arheološki nalazi vrlo plitko, pa tu, po zahtjevu konzervatora neće biti postavljeni ni rasvjetni stupovi. Stolove i stolice je osmislilo poduzeće „Numen“, kao sastavni dio projekta zagrebačkog „Studija 3LHD“, koji je i projektirao obnovu i uređenje Rive. Kupci će ih otplaćivati obročno, 18 mjeseci. Vlasnici štekata bit će obvezni kupiti nove, tipizirane metalne stolice i stolove. Poljanić je izvijestio i da je „Riva jutros prošla tehnički pregled te se na vrijeme očekuje uporabna dozvola“. On je kazao da će za samu procesiju u ponedjeljak na cijeloj Rivi biti završeno postavljanje kamena i betonskih ploča, pa i na dijelu arheoloških nalaza jugozapadne kule Dioklecijanove palače. Pritom je s konzervatorima i arheolozima dogovoreno da će se prezentacija nalaza kasnije dograditi. „Već je postavljena fiksna urbana oprema i javna rasvjeta te stupovi štekata. Tende će bit postavljene do Voćnog trga, dok će se štekati sa stolovima i stolicama postaviti nakon procesije“ rekao je Poljanić. Što se tiče cijene radova on je kazao da je „Konstruktor inženjering“, kao izvođač radova, do sada fakturirao 58 milijuna kuna s PDV-om. Međutim, Poljanić nije mogao kazati hoće li konačna cijena premašiti predviđenih 66 milijuna, bez PDV-a, kako je bilo predviđeno. „Na gradilištu se dogodio dio nepredviđenih radova. Radnici i strojevi su pet mjeseci bili na raspolaganju arheolozima i konzervatorima što će vjerojatno biti naknadno fakturirano“ rekao je Poljanić.

   U povodu predstojećeg blagdana Poglavarstvo je uputilo preporuku pravnim osobama sa područja Splita da 7. svibnja izvrše preraspodjelu radnog vremena kako bi zaposlenicima omogućili prisustvovanje svetoj misi i procesiji, kao i drugim događanjima na taj dan. S tim u vezi izvršit će se i preraspodjela radnog vremena u Gradskoj upravi, tako da tog dana uposlenici neće raditi, osim onih koji su vezani uz protokol i obaveze u vezi sa svetkovinom. Pojašnjavajući ovu odluku Poglavarstva gradonačelnik Zvonimir Puljić je podsjetio kako je još Statutom grada iz 1312. godine utvrđeno da su Splićani dužni štovati blagdan svetog Dujma.

   Poglavarstvo je podržalo akciju Lions kluba „Dioklecijan“ pod nazivom „Ugradimo svoj kamen u Palaču“. Riječ je o dobrotvornoj akciji u sklopu koje Lionsi namjeravaju o svom trošku kamenom popločati prostor propugnaculuma Zlatnih vrata. Kako je Ministarstvo kulture izvođenje radova uvjetovalo izvođenjem arheoloških sondažnih istraživanja, prije radova popločavanja Lionsi su pribavili i ponudu za arheološka istraživanja i snimanje georadarom. Kako je dobivena ponuda premašila mogućnosti Lions kluba on se obratio gradu sa zahtjevom da preuzme dio troškova za radove arheoloških istraživanja,u iznosu 24.500 kuna, koja će izvesti Muzej grada Splita, dok se klub obavezao snositi troškove snimanja georadarom, fizičke radne snage pri sondažnim istraživanjima te troškove odvoza zemlje. Cijeneći ovu hvale vrijednu akciju Poglavarstvo je prihvatilo prijedlog i naložilo Muzeju izvođenje radova sukladno predloženom iznosu.

   U sklopu priprema za organizaciju Svjetskog atletskog kupa 2010. godine (SAK 2010.) Poglavarstvo je danas imenovalo svog člana Ivana Veštića, zaduženog za sport u Skupštinu Udruge „SAK 2010“. Udrugu su zajednički osnovali Grad Split, Atletski klub „Split“ i Hrvatski atletski savez, s ciljem priprema i provedbe SAK-a 2010. godine u Splitu. Vezano za pripremu predviđenih velikih sportskih natjecanja Poglavarstvo je danas imenovalo stručna povjerenstva za provedbu natječaja za izradu prometnog rješenja zapadnog ulaza u Brodograđevnu industriju, a vezano za pristup budućoj sportskoj dvorani u Lori te za izradu katastarsko-topografske podloge u mjerilu 1:500 i 1:200 za područje buduće dvorane. U sklopu „sportskih tema“ Poglavarstvo je dalo suglasnost na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Javne ustanove „Sportski objekti“, kojeg je utvrdilo Upravno vijeće Javne ustanove, te ga proslijedilo Gradskom vijeću na konačno usvajanje. Kako je kazao poglavar Ivan Veštić , dosadašnji Statut je usvojen 1997. godine, pa je bilo nužno izvršiti njegovo usklađivanje sa Zakonom o sportu, Zakonom o radu, Zakonom o prodaji i zakupu poslovnog prostora i drugim pozitivnim propisima. Kao jedna od najvažnijih promjena u tom smislu je utvrđeno da ubuduće u Upravnom vijeću mora biti najmanje jedna trećina predstavnika sportske zajednice, odnosno sportskih udruga koje koriste sportsku građevinu. Također, vraćen je uvjet visoke stručne spreme za ravnatelja, kojoj odredbi je 2001. godine bila dodana mogućnost više stručne spreme. Uz to, utvrđeno je da ravnatelj mora imati pet godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima.

   U nastavku sjednice Poglavarstvo je usvojilo Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama DPU-a dijela Trstenika te ga uputilo na javnu raspravu. Član Poglavarstva zadužen za urbanizam Branko Poljanić je kazao kako je riječ o usklađivanju ranijeg plana sa GUP-om. Planom je predviđena izgradnja doma za smještaj starijih osoba, ambulante, poliklinike, sadržaji za rehabilitaciju i smještaj izvanbolničkih pacijenata, uz prateće sadržaje parkirališta, garaže i trafo stanicu. Predviđeni objekti zauzet će 6870 m2 bruto površine nadzemnog dijela i 7200 m2 bruto podzemnih površina. Poglavarstvo je potom usvojilo ponudu poduzeća „Letrafix“ d.o.o. u iznosu 1.173.076 kuna za izvođenje radova izrade i montaže panoa sustava signalizacije povijesne jezgre Splita. Odluka je donesena izravnom pogodbom, jer u provedenom postupku javnog nadmetanja nije bila dostavljena ni jedna ponuda. Na kraju sjednice Poglavarstvo je Gradskoj knjižici „Marko Marulić“ dodijelilo na čuvanje i obradu preostali dio knjižne građe bivšeg Muzeja narodne revolucije. Ta građa će iz prostora u kojem je sada smještena, u Ulici kralja Tomislava 15, biti premještena u skladišni prostor u Trondheimskoj 1-3, koji je Gradskoj knjižnici dodijeljen na korištenje.

Helidrom
ostaje na sadašnjem mjestu
   „Helidrom će ostati na mjestu na kojem je i sada i neće ga se premještati ni na kakvu drugu lokaciju. On je potreban prije svega bolnici i mi ćemo učiniti sve da on tamo i ostane“ izjavio je danas nakon sjednice Poglavarstva gradonačelnik Zvonimir Puljić , odgovarajući na upit o medijskim špekulacijama o mogućem premještanju helidroma, pri čemu se spominje lokacija na Križinama. „Siguran sam da građevine koje se grade ne smetaju helidromu, inače ne bi dobile dozvolu“ kazao je Puljić naglašavajući da Poglavarstvo o tom pitanju neće raspravljati.


Početak

Sredina

Kraj

Print 

  


 GRAD SPLIT
 

Naslovnica
Gradsko vijeće
i Poglavarstvo
Službeni glasnik
Natječaji i oglasi
Javna priznanja
Dnevna događanja
GIS za građane
Strasburški klub
E-mail

Akti Poglavarstva
Prostorni plan
 

  Info  


Na ovim stranicama možete
doznati sve o sjednicama
Poglavarstva grada Splita.