Sjednice Poglavarstva  04.04.2008.


Planirani prošlogodišnji  programi uglavnom  ostvareni

   Danas je Poglavarstvo usvojilo prijedlog Godišnjeg obračuna Proračuna Grada Splita za 2007.g.Grad Split je prošle godine raspolagao s ukupno 853.790.118 kuna, nakon prve i druge izmjene Proračuna. Prema riječima Jurice Jurišića ostvarenje prihoda i primitaka u prošloj godini je iznosilo 820.783.106 kuna. Višak prihoda je rezultat dijelom više ostvarenih prihoda u odnosu na plan kao i manje realiziranih rashoda, odnosno domaćinskog gospodarenja sredstvima. Rashodi i izdaci su u odnosu na plan ostvareni sa 96,1%, a među njima su rashodi za ukupno 1.568 zaposlena, materijalni rashodi, financijski rashodi, pomoći, subvencije, naknade građanima i kućanstvima, rashodi za nabavu nefinancijske imovine i druga ulaganja te izdaci za otplatu zajmova i ovrha. Realizacija rashoda po resorima je uglavnom bila ujednačena, tako je resor kulture i umjetnosti svoj program realizirao 99,65%, a resor gospodarenja gradskim resursima sa 90,38% što pokazuje i realnost pri planiranju.

   Članovi Poglavarstva su usvojili Izvještaj o izvršenju Programa održavanja uređenog građevinskog zemljišta za 2007.g. Prema financijskom dijelu ovog izvješća plan je ostvaren u 99,10 % iznosu  kad je riječ o tekućem komunalnom održavanju, a sa 87,10 % u dijelu koji se odnosi na investicijsko komunalno održavanje. Ovo izvješće se upućuje Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. Poglavarstvo je danas razmatralo i Gradskom vijeću na usvajanje uputilo i Izvješće o izvršenju Programu izgradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture za prošlu godinu. U izvješću je riječ o utrošenim sredstvima za izgradnju cesta, uređenje javnih površina, izgradnju kanalizacijskih vodova, komunalno opremanje novogradnji, javnu rasvjetu i sanaciju deponija na Karepovcu.Od ukupno planiranih 191.607.418,00 kuna za ove je radove utrošeno 176.418.493,64, odnosno 92,10%.

   Članovi Poglavarstva su također usvojili Izvješće o financijskom poslovanju vatrogasnih organizacija Grada Splita za prošlu godinu i to DVD-a Split, Žrnovnica i Slatine  te Javne vatrogasne postrojbe Grada kao i izvješće o operativnom radu Javne vatrogasne postrojbe.

   Zajednici Susret - domu za ovisnike Poglavarstvo je doniralo 250.000,00 kuna kao kapitalno ulaganje u objekt za radno-okupacijsku terapiju korisnika ove ustanove.

   Župi sv. Križa Grad Split je donirao 285.000,00 kn za sanaciju zvonika na istoimenoj crkvi u Varošu, jer je u ruševnom stanju i potrebna mu je hitna sanacija.

   Elaborat Idejnog projekta stambeno- poslovne građevine na križanju Poljičke ceste i Spinčićeve ulice u javnosti poznat kao Lazarica investitora "Atrium Spalatum" je prihvaćen, te investitor može zatražiti lokacijsku dozvolu..Unutar obuhvata od 4.350 m2 omogućena je izgradnja poslovno - stambene građevine ukupne bruto površine od 31.450 m2 uz osiguranje minimalno 340 mjesta za promet u mirovanju.

   Nadalje je osnovano stručno povjerenstvo na čelu s Milanom Amižićem koje ima zadatak utvrditi uvjete ustroja organizacijske jedinice prometnog redarstva Grada Splita.

   Prema danas donesenom rješenju Cestar će uz cijenu od 324.508,03 kune urediti parkiralište u Ulici put Plokita., Cian će za iznos od 164.000,00 kuna održavati splitski akvatorij, a Veritas trade će za 32.970,00 kuna demontirati i održavati autobusne nadstrešnice. Tvrtka Point-Split će za 77.922,50 kuna izvesti radove kanalizacijskog priključka u OŠ Kamen-Šine.

   Pojedinim splitskim klubovima prema kriterijima zastupljenosti vrhunskih sportaša iz pojedinih klubova Poglavarstvo je rasporedilo ukupno 600.000,00 kuna s tim da je jedriličarima raspoređeno sto i pedeset tisuća kuna, veslačima sto tisuća kuna, plivačima sto i pedeset tisuća kuna, atletičarima sto i pedeset kuna te gimnastičarima pedeset tisuća kuna.

   Za
članove Upravnog vijeća javne ustanove "Zavod za prostorno uređenje Grada Splita" imenovani su Pavao Marović, Andro Krstulović-Opara, Ante Kriletić i Damir Rako. Poglavarstvo je udovoljilo zamolbi putničkih agencija i odobrilo popust od 30% na cijene ulaznica agencijama za one goste za koje su aranžmani već ugovoreni za posjet podrumima Dioklecijanove palače u 2008. g. te koji su do sada ove obveze uredno podmirivali.

   Na kraju sjednice gradonačelnik Ivan Kuret je predstavio novoizabranog direktora "Splitske razvojne agencije"  Leonarda Ljubičića. Grad Split je ovoj Agenciji na privremeno korištenje do kraja godine dao uredski prostor na petom katu zgrade Banovine u Branimirovoj 17.  

 

Početak

Sredina

Kraj

Print 

  


 GRAD SPLIT
 

Naslovnica
Gradsko vijeće
i Poglavarstvo
Službeni glasnik
Natječaji i oglasi
Javna priznanja
Dnevna događanja
GIS za građane
Strasburški klub
E-mail

Akti Poglavarstva
Prostorni plan
 

  Info  


Na ovim stranicama možete
doznati sve o sjednicama
Poglavarstva grada Splita.