Sjednice Poglavarstva  03.06.2005.


51. Splitskom ljetu dani na korištenje gradski prostori

   U srijedu 3. lipnja 2005. g. Gradsko poglavarstvo je, po svemu sudeći, održalo jednu od svojih zadnjih sjednica u postojećem sastavu i pod predsjedanjem Miroslava Buličića. Sjednica je završila s dvadeset i šestom točkom dnevnog reda- donošenjem zaključka vezanog uz preseljenje Etnografskog muzeja u Splitu. Medu osam točaka dnevnog reda iz oblasti gospodarenja gradskim resursima za javnost je najznačajniji zaključak u svezi korištenja javnih površina i zaštićenih spomenika kulture prilikom održavanja predstava 51. Splitskog Ijeta. Hrvatskom narodnom kazalištu je za potrebe održavanja predstava Splitskog ljeta odobreno korištenje javnih površina:
   Peristil - od 13. srpnja do 31. srpnja;
   Carrarina poljana - od 5. srpnja do 4. kolovoza;
   Tvrđava Gripe, dvorište - od 7. srpnja do 17. kolovoza;
   Obala HNP - 14. srpnja;
   Trg Republike - 21. srpnja.
Odobreno je i korištenje zatvorenih prostora u gradskom vlasništvu:
   podrumi Dioklecijanove palače (8.7. - 19.7.; 11.8. - 15.8.),
   predvorje Galerije umjetnina (22 - 23.7.) te 
   Vila Dalmacija (15.7. - 11.8.).
HNK je dužan ukloniti s Peristila sve scenske elemente, gledalište, istočni i zapadni dio pozornice osim montažnog srednjeg dijela pozornice, u vremenu od 8,00 sati do 18,00 sati te ostaviti slobodnom pješačku komunikaciju na Peristilu i ulaz u podrume Dioklecijanove palače.

Započele pripreme za izgradnju Spinčićeve
   Iz područja komunalnih djelatnosti doneseno je nekoliko zaključaka o prijeboju iznosa u plaćanju komunalnog doprinosa sa vrijednošću izvedenih radova na pojedinim prometnicama od strane investitora stambeno - poslovne izgradnje na tim lokacijama. Osnovano je i stručno povjerenstvo za pripremu i provedbu postupka javne nabave za ustupanje radova na izgradnji Spinčićeve ulice.

Semafor na Poljudu
   Poglavarstvo je dalo suglasnost Javnoj ustanovi „Sportski objekti" za raspisivanje javnog nadmetanja za izvedbu radova na Gradskom stadionu Poljud čime su otpočele radnje na sanaciji i popravku semafora na Poljudu

Gospodarenje gradskim poslovnim prostorom i stanovima
   Posebnu pozornost je izazvalo izvješće o poduzetim aktivnostima na rješavanju problema vezanih za stanje poslovnih prostora, te dugovanje zakupa. Prema ovom izvješću stanje dugovanja je 31. ožujka 2005. g. iznosilo 67.223.516,18 kn te iz godine u godinu ima tendenciju pada. Grad Split trenutačno raspolaže sa 1200 poslovnih prostora, uključujući skloništa i garaže. U ove prostore se ubraja i dio prostora koji su u vlasništvu Republike Hrvatske, a Grad njima gospodari kao i dio prostora koji koriste gradske službe ili institucije kojima je Grad osnivač. Nadalje, Gradje vlasnik 949 stanova koje je dao u zakup, a čija je tržišna cijena procijenjena na 36 milijuna eura uz prosječnu cijenu stana 655 eura po metru četvornom. Član Poglavarstva zadužen za ovo područje Kolja Grisogono, podnoseći izvješće, naglasio je da nema više velikih „živih" dužnika, riječ je zapravo o dugovima tvrtki koje su išle u stečaj ili su likvidirane pa je realni dug za zakup poslovnih prostora znatno manji od iskazanog.

Početak

Sredina

Kraj

Print 

  


 GRAD SPLIT
 

Naslovnica
Gradsko vijeće
i Poglavarstvo
Službeni glasnik
Natječaji i oglasi
Javna priznanja
Dnevna događanja
GIS za građane
Strasburški klub
E-mail

Akti Poglavarstva
Prostorni plan
 

  Info  


Na ovim stranicama možete
doznati sve o sjednicama
Poglavarstva grada Splita.