Sjednice Poglavarstva  03.02.2005.

Grad je ispunio uvjete za izgradnju
stanova iz programa POS-a


   «Odlukom Gradskog vijeća, bez obzira na tumačenje Predugovora i Ugovora, Grad je ispunio sve uvjete da se realizira izgradnja stanova iz programa POS-a na Brodarici» izjavio je danas nakon sjednice Poglavarstva njegov član Zdravko Mulić, odgovarajući na optužbe gradskog vijećnika Duje Marasovića izrečene u «Slobodnoj Dalmaciji». Mulić je ocijenio da mediji nisu najbolje prenijeli raspravu na Gradskom vijeću, ali da unatoč tome ne postoji osnova da se ta tema dalje politizira preko novina. «To politiziraju ljudi koji su smatrali da se neće uspjeti realizirati POS. Pitanje cijene lokacije trebalo je postaviti ranije, a sam Duje Marasović je jedan od onih koji je cijenu povećao za 800.000 eura, traženjem da se izgradi još jedan kat garaže, koji će otkupiti grad» rekao je Mulić, dodajući kako je netočno da je bilo besplatnih lokacija, «jer svaka lokacija košta». Napominjući da je «Grad sklopio ugovor prije dvije godine pod određenim kondicijama, za koje se danas tvrdi da su protuzakonite, a da se to ničim ne argumentira» Mulić je rekao kako više ne ovisi o gradu hoće li biti stanova POS-a ili ne, već to ovisi o Ministarstvu i izvođaču radova. On je informirao da u utorak dolazi ministrica Dropulić, te da su u Poglavarstvu spremni na sve varijante, pa i one koje su gradu nametnute, jer «Grad želi POS i zato je osigurao uvjete za njegovu realizaciju».

   I dok je Mulić dao izjavu bez da je prethodno bio prozvan od novinara, gradonačelnik Miroslav Buličić je dao odgovor na pitanje o ponudi Tomislava Ivića za rješenje «slučaja 'Ambasador'». Buličić je potvrdio da je u Poglavarstvo stigla Ivićeva ponuda da plati razliku po ugovoru. On je ocijenio kako je nakon osam godina bilo i vrijeme da se taj slučaj počne primicati rješenju, te je najavio da će Poglavarstvo uskoro dati svoj odgovor.

   U povodu izjave Duje Marasovića da četverotračna cesta onemogućuje izgradnju novog rodilišta, Eduard Katačić, član Poglavarstva zadužen za urbanizam je kazao kako nije problem u cesti, već u neriješenim imovinsko pravnim poslovima. Što se tiče novinskih napisa da je Blanka Vlašić izbačena iz dvorane u kojoj je trenirala, a koja je vlasništvo Željka Keruma i to zbog toga što grad nije platio 175.000 kuna za najam, Silvestar Krka, član Poglavarstva zadužen za sport je kazao kako to nije istina. On je rekao da grad nema nikakvih obaveza, već da je to odnos ASK-a i Keruma. «Grad je pomogao kod useljenja. ASK i Kerum su potpisali ugovor o korištenju prostora, u funkciji priprema za Olimpijadu. Grad je tu pomogao financijski plativši korištenje dvorane do ljeta 2004. godine, ali nije preuzimao nikakve obaveze. ASK je nastavio koristiti prostor, ali nikakav ugovor nije potpisan» rekao je Krka, dodavši da su dolazili predstavnici Novog Diokoma i predlagali novo rješenje sa previsokim zakupninama, na koje grad nije htio pristati. «Tražili su 30-40 tisuća mjesečno, umjesto ranijih 4-5 tisuća. Nama nije palo na pamet da ta sredstva damo iz resora sporta bez suglasnosti drugih» rekao je Krka. On je izvijestio da se planira urediti podtribinski prostor (ex disco Stella) na gradskom stadionu, koji je na raspolaganju Javnoj ustanovi za upravljanje sportskim objektima gdje je 2000 m2 korisnog prostora, i gdje ASK može odmah početi koristiti. «To nije prava atletska dvorana. Nju čemo početi graditi za 1,5-2 godine u Parku mladeži» najavio je Krka.

Ove godine pet nagrada za životno djelo

   Uz donošenje prijedloga DPU-a za sadržaje Medicinskog fakulteta na Križinama, DPU-a za sadržaje Zdravstvene škole na Firulama, među najznačajnijim odlukama na današnjoj sjednici Poglavarstva bila je ona o dodjeli javnih priznanja Grada, tako što će se ove godine umjesto uobičajene dvije podijeliti pet nagrada Grada za životno djelo. Poglavarstvo je donijelo takvu odluku cijeneći činjenicu da Split ove godine proslavlja veliki jubilej - 1700 godina postojanja grada, pa je shodno tome odlučilo proširiti broj nagrađenih.

   Osim usvojenih prijedloga DPU-a koji su proslijeđeni na suglasnost Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog planiranja i graditeljstva, nakon čega će se dostaviti Gradskom vijeću na usvajanje, Poglavarstvo je usvojilo i Nacrt prijedloga DPU-a za Trg hrvatske bratske zajednice, te ga proslijedilo na javnu raspravu. Prema riječima Eduarda Katačića, člana Poglavarstva za urbanizam, Nacrt se temelji na natječaju iz 1981. godine i njime se zaokružuje izgled Trga. Osigurava se nova gradnja, stanica gradske željeznice, podzemne garaže sa 635 garažnih mjesta, trg kao javni gradski prostor, te izgradnja dviju poslovnih zgrada, jedne površine 12.000 i druge površine 14.500 m2. Potom je Poglavarstvo produžilo ugovor sa «Dal-kon ingom» o privremenom korištenju neizgrađenog zemljišta na Žnjanu, te donijelo odluku o usvajanju ponude splitske tvrtke «Excelsus» d.o.o. za zakup autokampa «Stobreč» Tvrtka «Excelsus» d.o.o. je ponudila 35.000 eura zakupnine, te zadržavanje 29 zaposlenika. Potom je prihvaćena ponuda «Kaštelanskih staklenika» da im se otkupi zemljište na predjelu Kile, ukupne površine 2937 m2 u tri čestice, a po cijeni od 470 kn/m2. Zemljište se otkupljuje za izgradnju Vukovarske ulice, na dionici od Lovrinačke ulice do Put Kamena...

   U nastavku je usvojen Pravilnik o mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva, temeljem kojeg će se za materijalne i financijske rashode osnovnih škola razdijeliti 13 milijuna kuna. Ujedno je, temeljem programa javnih potreba u obrazovanju izvršena raspodjela sredstava za decentralizirane funkcije osnovnog školstva u ukupnom iznosu od 8,5 milijuna kuna, pri čemu je već sada razdijeljeno 1,2 milijuna. Istovremeno je usvojena i lista stipendiranja šest studenata poslijediplomskog studija, od kojih će svaki dobiti po šest tisuća kuna, te još pet studenata s ciljem poticanja nadarenih studenata, kojima će se isplatiti po pet tisuća kuna. Odlučeno je i da se izdvoji 30 tisuća kuna za izradu i opremanje 60 umjetničkih fotografija s motivima Splita koje je splitski umjetnički fotograf Ante Verzotti ustupio Gradu kako bi jednim dijelom poslužile kao izložbeni postav, a drugim dijelom u protokolarne svrhe. Riječ je o digitalnim fotografijama reproduciranim na ploteru. Poglavarstvo je izdvojilo i 48 tisuća kuna za financiranje seminara «Poticanje i upravljanje lokalnim razvojem grada Splita», kojeg je izradio Ekonomski fakultet, a namijenjen je djelatnicima gradske uprave. Odobrena su i dodatna sredstva za isplatu naknade štete nastale od tuče koja je u listopadu 2004. zahvatila istočni dio grada. Naime, prilikom dodjele naknade štete greškom su izostavljena dva tražitelja, pa je sada ta greška ispravljena i bit će im isplaćeno ukupno 3900 kuna. Osigurane su i 33 tisuće kuna za provođenje programa «Vježbom starimo zdravije» koji se provodi zajedno s udrugom umirovljenika, a riječ je o programu tjelesnog vježbanja prilagođenom osobama treće životne dobi.

   Poglavarstvo je odobrilo financijsku potporu splitskom Hrvatskom narodnom kazalištu u visini 74 tisuće kuna radi realizacije programa međunarodne kulturne suradnje. Tako je iznos od 43 tisuće kuna izdvojen za gostovanje predstave «Nosi nas rijeka» na XXI Međunarodnom festivalu «Sarajevska zima» 2005., a 31 tisuća za gostovanje predstave «Libertinac» i «Hajdemo skakati po tim oblacima» na festivalu «Dani Matice hrvatske» u Mostaru. Odabran je i najbolji od četiri ponuđača za izvođenje radova na uređenju prostora u Domu mladeži, kojeg koristi udruga Međunarodni festival novog filma i videa. Riječ je o «AGM Drvu» d.o.o. iz Splita čija ponuda s PDV-om iznosi 73 tisuće kuna. Nakon višegodišnjih zahtjeva Prirodoslovnog muzeja, Poglavarstvo je odobrilo popunu jednog radnog mjesta – zoologa, voditelja zoološkog vrta. Istovremeno, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, Zakonu o medijima i Ustavnom zakonu o pravima manjina, kojim se predstojnica Ureda gradonačelnika određuje kao osoba zadužena za poslove informiranja, te kao koordinator za rad s vijećima nacionalnih manjina i OESS-om (u Splitu su osnovana četiri vijeća nacionalnih manjina: Makedonaca, Srba, Slovenaca i Crnogoraca).

   Poglavarstvo je dalo suglasnost Javnoj ustanovi Sportski objekti za raspisivanje natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora u sastavu Gradskog stadiona. Riječ je o dva prostora površine 200, odnosno 165 m2 koji su već duže vremena prazni. Početna cijena je 3,6 eura/m2. Na kraju, Poglavarstvo je donijelo odluku da se svi sportski i komercijalni sadržaji stadiona NK «Primorac 1929.» u Stobreču, koji su u vlasništvu grada, prenesu na korištenje, upravljanje i održavanje NK «Primorac 1929.». Istovremeno je odobreno da se na pomoćnom igralištu i asfaltnom poligonu postavi umjetna trava.

Početak

Sredina

Kraj

Print 

  


 GRAD SPLIT
 

Naslovnica
Gradsko vijeće
i Poglavarstvo
Službeni glasnik
Natječaji i oglasi
Javna priznanja
Dnevna događanja
GIS za građane
Strasburški klub
E-mail

Akti Poglavarstva
Prostorni plan
 

  Info  


Na ovim stranicama možete
doznati sve o sjednicama
Poglavarstva grada Splita.