Sjednice Poglavarstva  02.12.2005.


Utvrđen Prijedlog Proračuna Grada za 2006. godinu

   Splitsko gradsko Poglavarstvo utvrdilo je danas Prijedlog Proračuna Grada za 2006. godinu. Prema tom Prijedlogu, kojeg je obrazložio Jurica Jurišić, član Poglavarstva zadužen za financije, Proračun Grada će u idućoj godini biti „težak“ 712.650.000 kuna, što je za 90 milijuna, odnosno za 15 posto više nego ovogodišnji Proračun. Među najinteresantnijim stavkama on je izdvojio financiranje udžbenika za sve đake osnovnih škola. Potom izgradnju niza kapitalnih objekata, koji će se dijelom financirati iz municipalnih obveznica. Nadalje kanalizacija za „Banovinu“ i meje, sanacija Karepovca te financiranje mjesne samouprave, što je vezano uz komunalnu naplatu. Zatim financiranje Park šume „Marjan“, osnivanje tvrtki „Splitsko parkiralište“ i „Splitsko kupalište“, Agencije za razvitak (zajedno sa Županijom), osnivanje resora za hrvatske branitelje te odlazak 10 zaposlenika u prijevremenu mirovinu. U sklopu Odluke o provođenju Proračuna, između ostalog se predviđa i jedna novina, a to je da su korisnici Proračuna za otvaranje novih radnih mjesta dužni tražiti suglasnost Poglavarstva.

   U sklopu odluka koje se prosljeđuju Gradskom vijeću, a vezane su uz financiranje gradskih projekata jesu i one o zaduživanju Grada izdavanjem municipalnih obveznica te o prihvaćanju kapitalnih projekata  koji se financiraju zaduživanjem putem obveznica. Grad će se tako izdavanjem obveznica u 2006. godini zadužiti za 8 milijuna eura u kunskoj protuvrijednosti. Tim sredstvima će se financirati Vukovarska ulica. Investicijskim programom njene izgradnje u vremenu od 2006. do 2009. godine predviđen je utrošak 60 milijuna kuna, a u 2006. godini je predviđeno 14 milijuna. Potom Manđerova ulica. Vrijednost investicije u vremenu od 2006. do 2008. godine je 23 milijuna kuna, a u 2006. je predviđeno 12 milijuna. Treći projekt je stambeno poslovni objekt s garažama u Ujevićevoj (Svačićevoj) ulici. Projekt je „težak“ 217 milijuna kuna u vremenu od 2006. do 2009., a za 2006. je predviđeno 5 milijuna kuna. Za uređenje Rive se planira ukupno 62,6 milijuna kuna u vremenu 2006. i 2007. godine. Za 2006. se planiraju radovi vrijedni 5 milijuna kuna. Za Ulicu kralja Tomislava se u 2006. i 2007. predviđa ukupno 10 milijuna, a u 2006. 5 milijuna kuna. Pješački most u Boškovićevoj ulici ukupne vrijednosti investicije od 5 milijuna kuna za 2006. i 2007., a za 2006. je planiran utrošak od 3 milijuna kuna. U sportske dvorane se od 2006. do 2008. godine planira uložiti temeljem javno-privatnog partnerstva 48 milijuna kuna, od čega će grad uložiti 25 milijuna. Ako izostane interes privatnih partnera Grad će izgraditi tri dvorane. Za 2006. godinu je planirano 14 milijuna kuna. U uređenje Doma mladeži  od 2006. do 2008. se planira uložiti 8,5 milijuna kuna, od čega je u 2006. godini predviđeno ulaganje od 2 milijuna kuna. U svrhu realizacije ideje o izdavanju municipalnih obveznica Poglavarstvo je za poslove agenta i pokrovitelja odabralo Zagrebačku banku d.d., koja je po pozivnom natječaju, između ukupno osam pozvanih banaka, ponudila najbolje uvjete

   Poglavarstvo je potom utvrdilo i prijedloge programa za 2006. godinu: održavanja uređenog građevinskog zemljišta; izgradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture; javnih potreba u predškolskom odgoju, obrazovanju, tehničkoj kulturi i sportu; kulturi, program socijalne skrbi i zdravstvene zaštite. Tako će se financirati 68 dječjih vrtića, od kojih su četiri u vjerskim objektima, a 15 su u vlasništvu fizičkih osoba, te 38 udruga tehničke kulture. Za đačke udžbenike će se izdvojiti 9,9 milijuna kuna. Sredstva u sportu su podignuta sa 41 milijuna na 52,1. Osim šest školskih dvorana planira se podizanje balona iznad bazena u Poljudu, uređenje dvorane u stadionu (bivši disco Stella), a Splitskom savezu sportova će se dotacija povećati sa 11,8 na 13,3 milijuna kuna. Kultura je također povećala budžet za 4,657 milijuna, odnosno 7,51 posto, od čega će većina ići na programske troškove. Potom je prihvaćen izvještaj gradonačelnika o odobrenju 10.000 kuna iz proračunskih zaliha Udruzi pomorskih strojara za financiranje izdavanja časopisa „U korak s vremenom“. Potom je odobrena isplata preostalih sredstava Proračuna namijenjenih radu vijeća nacionalnih manjina i nacionalnih manjina koje su izabrale svog predstavnika na području grada Splita. Proračunom za 2005. je predviđeno 200.000. S obzirom da se Proračun izvršava kvartalno tako je i ovom odlukom raspodijeljeno preostalih 100.000 kuna. Slijedom tradicionalnih predblagdanskih obilazaka i dijeljenja poklona Poglavarstvo je donijelo odluke o osiguranju sredstava: Hrvatskom savezu slijepih (5.000 kuna); domovima umirovljenika „Zenta“ i „Lovret“ po 10.000 kuna; dječaku Petru Šagi, kumčetu Grada 3.000 kuna; Zavodu za rehabilitaciju „Samaritanac“ 5.000 kuna; Centru za autiste i Udruzi „Sanus“ po 5.000 kuna; Udruzi „Mirta“ 5.000 kuna; domovima „Maestral“, „Juraj Bonači“ i „Slava Raškaj“ po 10.000 kuna; Klubu žena liječenih od raka na dojci 5.000 kuna; Udruzi gluhih i nagluhih 5.000 kuna; Skloništu za beskućnike i Skloništu za beskućnice po 3.000 kuna; Udruzi „21“ za Syndrom down 5.000 kuna; najstarijoj Splićanki 2.000 kuna; Udruzi SRCE 3.000 kuna; Udruzi ZVONO 3.000 kuna: KB „Split“ 10.000 kuna; Centru za odgoj „Brda“ 5.000 kuna; Udruzi osoba s invaliditetom 5.000 kuna.

   Poglavarstvo je agenciji Valentin Fashion odobrilo privremeno korištenje Obale Hrvatskog narodnog preporoda, Narodnog trga i Trga Republike za organiziranje novogodišnjeg programa bez naknade. Ista odluka je donesena vezano za Marmontovu ulicu (nasuprot restorana McDonalds), a na zahtjev Udruge gluhih i nagluhih osoba. TD „Promet“ dana je suglasnost za organiziranje klizališta na mjestu parkirališta na raskrižju ulica Bruna Bušića i Poljičke ceste. Slijedom odluka o raspuštanju Vijeća Mjesnog odbora Žrnovnice, Poglavarstvo je za povjerenika MO do izbora novog vijeća imenovalo Igora Bešlića iz Splita. Zatim je odabrana tvrtka T.U.T.I. d.o.o. kao najpovoljniji ponuditelj za izradu studije urbane opreme povijesne jezgre Splita – oprema štekata, sa ponudom od 29.000 kuna plus PDV. Tvrtka GEOdata d.o.o. je odabrana kao najbolji ponuditelj za izradu elaborata za obnovu raseljenog i zapuštenog zaseoka Mijanovići u naselju Žrnovnica sa ponudom od 32,700 kuna plus PDV. Ista tvrtka je odabrana za isti posao za zaseok Lolići u nselju Sitno Gornje, s ponudom od 38.500 kuna plus PDV. Poglavarstvo je potom, među pet kandidata odabralo tvrtku „Asfaltna cesta“ d.o.o. iz Splita za radove na sanaciji gornjeg stroja prometnice mejaši II sa ponudom od 128.456 kuna bez PDV-a.

   Poglavarstvo je danas u funkciji Skupštine TD „Parkovi i nasadi“ odabralo tvrtku „AUDITOR“ d.o.o. iz Kaštel Sućurca, kao najpovoljniju revizorsku tvrtku za obavljanje detaljne revizije financijskih izvještaja TD“Parkovi i nasadi“. Od pet kandidata „AUDITOR“ d.o.o. je ponudio najbolju cijenu u iznosu od 20.000 kuna bez PDV-a.

Početak

Sredina

Kraj

Print 

  


 GRAD SPLIT
 

Naslovnica
Gradsko vijeće
i Poglavarstvo
Službeni glasnik
Natječaji i oglasi
Javna priznanja
Dnevna događanja
GIS za građane
Strasburški klub
E-mail

Akti Poglavarstva
Prostorni plan
 

  Info  


Na ovim stranicama možete
doznati sve o sjednicama
Poglavarstva grada Splita.