Sjednice Poglavarstva  02.09.2005.


Usvojen prijedlog rebalansa gradskog proračuna

   Gradsko Poglavarstvo je na današnjoj 17. sjednici usvojilo Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Splita za 2005. godinu, te ga proslijedilo Gradskom vijeću na usvajanje. Kako je izvijestio Jurica Jurišić, član Poglavarstva zadužen za financije, rebalans se donosi jer su već u lipnju dobrano potrošena sredstva iz proračuna iz drugog dijela godine. S obzirom na to on je upozorio da se u rebalans nisu unijele promjene koje je sadašnja vlast najavljivala. Po njegovim riječima čak je 95 posto planiranih prihoda potrošeno do 22. lipnja, bilo ugovornim obavezama ili realizacijom neplaniranih rashoda. Zbog toga se predlaže da se za ovu godinu ugase svi projekti za koje do kraja godine neće doći do realizacije, jer su planirana sredstva potrošena na drugim projektima. Predloženim izmjenama prihodi se povećavaju za 21,4 milijuna kuna, pa ukupno raspoloživa sredstva iznose 625,5 milijuna kuna. Najveći porast je u sektoru komunale i urbanizma, gdje su stavke povećane za 9,1, donosno čak 62 posto. To je objašnjeno završetkom radova i donošenjem GUP-a i Prostornog plana. Gradonačelnik Zvonimir Puljić je nemogućnost radikalnijih promjena unutar proračuna objasnio time da bi drastične promjene izazvale negativne reakcije javnosti.

   U nastavku sjednice Poglavarstvo je Odboru za izbor i imenovanja Gradskog vijeća uputilo prijedloge za razrješenja dosadašnjih i imenovanje novih članova upravnih vijeća u Muzeju Grada, Gradskoj knjižnici „Marko Marulić“, Pučkom otvorenom učilištu, Hrvatskom pomorskom muzeju, Galeriji umjetnina, Multimedijalnom kulturnom centru, Prirodoslovnom muzeju i zoološkom vrtu, Etnografskom muzeju, dječjim vrtićima „Grigor Vitez“, „Cvit Mediterana“, „Marjan“ i „Radost“. Potom za promjene u Javnoj ustanovi „Sportski objekti“. Također, predložena je promjena predsjednika Upravnog vijeća „DES“-a.

   Poglavarstvo je razriješilo dosadašnje i imenovalo nove članove Upravnog vijeća Javne ustanove za upravljanje Park-šumom „Marjan“. Nadalje, u Odbor za pripremu i organizaciju Davis cup susreta Hrvatska – Rusija imenovan je Ivo Goran Munivrana, tajnik Splitskog saveza sportova. Za predstavnika Grada na izradi Pro jene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i plana zaštite od požara za željeznički tunel, koji povezuje kolodvor Split i Predgrađe-Kopilica imenovan je Felicio Parčina zapovjednik JVP Split..

   Poglavarstvo je u nastavku odobrilo osam tisuća kuna Sveučilištu u Splitu – Odjelu humanističkih znanosti za Međunarodni znanstveni skup „Jadran: more bliskosti“. Potom su, u povodu natječaja što ga je raspisala Splitsko-dalmatinska županija za bespovratna sredstva iz Programa poticaja obnove raseljenih i zapuštenih sela „Etno-eko“ u svrhu proširenja turističke ponude, usvojeni prijedlozi odluka o pokretanju obnove zaseoka Lolići u Gornjem Sitnom i zaseoka Mijanovići u Žrnovnioci.

Početak

Sredina

Kraj

Print 

  


 GRAD SPLIT
 

Naslovnica
Gradsko vijeće
i Poglavarstvo
Službeni glasnik
Natječaji i oglasi
Javna priznanja
Dnevna događanja
GIS za građane
Strasburški klub
E-mail

Akti Poglavarstva
Prostorni plan
 

  Info  


Na ovim stranicama možete
doznati sve o sjednicama
Poglavarstva grada Splita.