Sjednice Poglavarstva  02.05.2008.


Odluka o komunalnom redu na javnom uvidu

   U povodu Dana grada i proslave svetog Dujma zaštitnika grada, splitsko Gradsko poglavarstvo je sa današnje sjednice objavilo preporuku pravnim osobama na području grada da 7. svibnja ove godine izvrše preraspodjelu radnog vremena na način da svojim djelatnicima omoguće prisustvovanje svetoj misi i procesiji, kao i drugim događajima toga dana.

   U povodu 50. godišnjice rada Poglavarstvo je donijelo odluku o dodjeli Medalje grada Centru za strane jezike u Splitu. Riječ je o Centru koji je osnovan 1957. godine i u kojem je od njegovog osnivanja do danas različite tečajeve osposobljavanja u znanju stranih jezika prošlo preko 150.000 građana.

   Poglavarstvo je utvrdilo i Plan upravljanja pomorskim dobrom na području grada za 2008. godinu. Planom se uređuje plan redovitog upravljanja pomorskim dobrom, sredstva za redovno upravljanje pomorskim dobrom, popis djelatnosti iz jedinstvenog popisa djelatnosti koje se mogu obavljati na području grada i mikrolokacije za obavljanje djelatnosti. Potom je prihvaćen elaborat Idejnog projekta dogradnje jugozapadnog dijela hotela „Marjan“. Riječ je o projektu kojeg je izradio arhitekt Jerko Rošin, a po kojem će se hotel širiti na prostor sadašnjeg parkinga. Dograđeni dio će imati tri kata uz Ulicu Dražanac, a pet katova na južnoj strani. Na prostoru površine oko 2.600 m2 formirat će se trg iz kojega će se ulaziti u garažu površine oko 4.000 m2 . Sagradit će se i oko 7.000 m2 soba i uredskog prostora.

   Prihvaćen
je i Program urbanističko-arhitektonskog natječaja za zonu javne površine i društvene namjene na području Spinuta, prema kojem bi se na tom području gradila crkva i pastoralni centar te dom za starije osobe. Inicijativu za provedbu natječaja prema gradu je pokrenula Nadbiskupija splitko-makarska. U tu je svrhu dostavila „Program natječaja za izradu idejnog urbanističko – arhitektonskog rješenja crkve i pastoralnog centra, na prostoru sjeverno od Jobove ulice. Poglavarstvo je izradu „Programa za zonu javne i društvene namjene“ povjerilo IGH-au poslovnom centru u Splitu. Program se temlji na elementima definiranim u GUP-u, na programu Nadbiskupije za vjerski objekt te namjeni za preostali dio zone javnih sadržaja preferiranoj od strane Gradskog kotara Spinut (doma za starije osob) za koje je izrađivač Programa definirao prijedlog uvjeta i kapaciteta. Crkva i pastoralni centar će zauzimati 1.300 m2 , dok će dom za stare i nemoćne imati 3759 m2 i moći će primiti sto osoba. Predstavnici stručnih službi grada i Nadbiskupije su raspravili i prihvatili Program, a suglasnost konzervatora i prometnih službi grada će se priložiti provoditelju natječaja.

   Poglavarstvo je usvojilo i Nacrt prijedloga Odluke o komunalnom redu te ga je proslijedilo na javni uvid koji će trajati 30 dana. Nacrt će se dostaviti Prekršajnom sudu, „Čistoći“, „Parkovima i nasadima“, „Lovrincu“, „Prometu“, „Splitskim kupalištima“, „Splitskoj razvojnoj agenciji“ te svim gradskim kotarevima i mjesnim odborima. Nacrt će se objaviti i na web stranici grada. Nakon rasprave, na Poglavarstvu će se utvrditi prijedlog odluke, koja će biti proslijeđena Gradskom vijeću na usvajanje. Usklađivanjem s novim Prekršajnim zakonom povećani su iznosi novčanih kazni. Tako je najmanja kazna povećana sa 200 na 1000 kuna, a najveća sa 2.000 na 10.000 kuna.

   Danas je donesena i odluka da se umjesto Mije Čikeša i Ante Luetića u Nadzorni odbor gradskog prijevoznika „Prometa“ imenuju inženjeri Ante Bašić i Hrvoje Olujić.

   Na današnjoj sjednici je odlučeno i da se izvrši preraspodjela sredstava na način da se za 1,2 milijuna kuna smanje ulaganja u sanaciju Mletačke kule, kao i da se za 500.000 kuna smanje sredstva za izradu tehničke dokumentacije. Istovremeno je za 148.000 kuna povećano financiranje publiciranja obnove i filmsko dokumentiranje te za 42.000 kuna čišćenje grafita u staroj gradskoj jezgri. Nadalje, za 45.000 kuna će se povećati projekt sanacije objekata, za 1.065.000 kuna sanacija Zlatnih vrata, za 200.000 kuna ulaganje u projekt Zapadne terme, a za 200.000 kuna uvećat će se projekt Bedemi-šetnica. Odlučeno je i da se splitskoj podružnici Hrvatske matice iseljenika dodijeli potpora u visini 50.000 kuna radi ostvarivanja programa u drugom polugodištu 2008. godine. Riječ je o bogatom programu u kojem je predviđeno gostovanje sportskih i kulturnih društava naših iseljenika, kao i posjete naših kulturnih i sportskih izaslanstava iseljenicima u svijetu. Udovoljeno je i molbi Splitskog oldtimer auto kluba, kojem je za organizaciju četverodnevnog međunarodnog oldtimer auto relly-a, pod nazivom „1000 kilometara Dalmacije 2008.“ Dodijeljeno 10.000 kuna.

   U
nastavku sjednice Poglavarstvo je odabralo poduzeće „Nemico“ d.o.o., sa cijenom od 63.317 kuna bez PDV-a, za izradu izvedbenog projekta za stambeni objekt S1-40 za stambeno zbrinjavanje HRVI na području jugoistočno od raskrižja Bračke i Velebitske ulice. Poduzeće „Geoprojekt“ d.d. odabrano je između tri ponuđača za izrađivača idejnih, glavnih i izvedbenih projekata na dvjema građevinskim parcelama na jugozapadnom dijelu Dragovoda i to sa cijenom od 240.000 kuna bez PDV-a. Poduzeće „Invent Co“ d.o.o. odabrano je za usluge održavanja naprava za igru djece, sa cijenom od 148.840 kuna bez PDV-a. Između četiri ponude, za vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova ugradnje alu-stolarije u splitskim osnovnim školama, izabrana je ona poduzeća „Korektor“ d.o.o. sa cijenom od 28.700 kuna bez PDV-a. Na kraju sjednice Poglavarstvo je imenovalo splitski HNK za nabavljača akustične školjke, tribinskog gledališta i pozornice, ukupne investicijske vrijednosti 1,3 milijuna kuna. Naime, HNK namjerava dovršiti montažno tribinsko gledalište od cca 580 mjesta za vanjske prostore (vrijednosti do 700.000 kuna). Također, montažnu pozornicu za vanjske prostore, površine do 200 m2 (oko 500.000 kuna) a, sve to do početka 54. splitskog ljeta.

Početak

Sredina

Kraj

Print 

  


 GRAD SPLIT
 

Naslovnica
Gradsko vijeće
i Poglavarstvo
Službeni glasnik
Natječaji i oglasi
Javna priznanja
Dnevna događanja
GIS za građane
Strasburški klub
E-mail

Akti Poglavarstva
Prostorni plan
 

  Info  


Na ovim stranicama možete
doznati sve o sjednicama
Poglavarstva grada Splita.