Sjednice Poglavarstva  01.07.2005.


Pokrenut postupak za izradu projekta sanacije Karepovca

   Splitsko gradsko Poglavarstvo na današnjoj, drugoj po redu, sjednici donijelo je odluku o osnivanju stručnog Povjerenstva za pripremu i provedbu nabave za izradu glavnog projekta sanacije odlagališta otpada na Karepovcu. Kako je pojasnio gradonačelnik Zvonimir Puljić Poglavarstvo pokreće postupak za raspisivanje natječaja za izradu projekta sanacije. Procijenjena vrijednost projekta iznosi oko 2,8 milijuna kuna. On je dodao kako je hrvatska Vlada još u lipnju prošle godine izdvojila 59 milijuna kuna za sanaciju Karepovca, ali grad na tom planu nije ništa napravio. Također, on je naveo kako je od 1. srpnja 2001. prikupljeno 40-tak milijuna kuna za istu namjenu, koje su izdvojili građani Splita plaćajući dodatnih 0,65 lipa po m2 namjenski za sanaciju Karepovca, pri čemu je u tu svrhu utrošeno tek 10-tak milijuna kuna, dok je ostatak utrošen za druge gradske potrebe, te ostaje obaveza da se ta sredstva dopune iz gradskog proračuna. U Povjerenstvo su imenovani predsjednik Gradskog vijeća Željko Jerkov, zamjenik gradonačelnika Ivan Kuret i Mario Lovrinčević, član Poglavarstva zadužen za komunalne djelatnosti.

   U nastavku sjednice Poglavarstvo je područje omeđeno ulicama Svačićevom, Manđerovom, Kninskom i Ćiril-Metodovom utvrdilo kao mikrolokaciju od posebnog interesa i značaja za grad Split. U tom smislu bit će raspisan natječaj za urbanističko-arhitektonsko rješenje tog područja, gdje se planira mješovita stambeno-poslovna izgradnja, sa višeetažnim garažama. Također  predviđa se spajanje Kavanjinove i Bihaćke ulice. Predviđa se i formiranje trga, uz sanaciju i revitalizaciju postojećih zaštićenih cjelina pučke arhitekture zapadno od Ćiril-Metodove ulice. Kako je pojasnio Branko Poljanić, član Poglavarstva zadužen za urbanizam, pokretanje postupka za izradu urbanističkog rješenja ovog dijela grada ne predstavlja prejudiciranje GUP-a, već samo ubrzavanje rada primjenom drugačije metodologije rada. On je odbacio insinuacije da se grad zauzima za taj prostor jer je veliki dio tog prostora u vlasništvu jedne građevinske tvrtke, pojasnivši da to nema veze sa interesom grada i zaštitom tog interesa u čijem cilju se i pokreće postupak traženja urbanističkog rješenja.

   Među najvažnije zaključke na današnjoj sjednici spada i odluka o provođenju natječaja za izradu projekta idejnog rješenja i projektne dokumentacije Glavnog izvedbenog projekta rekonstrukcije i adaptacije ex Depadanse za potrebe smještaja središnjeg odjela Gradske knjižnice „Marko Marulić“. Po riječima Tamare Visković, članice Poglavarstva zadužene za kulturu aj postupak će se morati žurno provesti ako se želi iskoristiti 5 milijuna kuna predviđenih u državnom proračunu za te svrhe. Naime, fiskalna godina završava 30. studenog i do tog roka grad mora pokrenuti postupak kako bi povukao ta sredstva i iskoristio ih za adaptaciju Depadanse. Ex Depadansu je Vlada RH darovala gradu još prošle godine, ali je Državno odvjetništvo tek u veljači ove godine dalo pozitivno mišljenje o pravnoj valjanosti Ugovora o darovanju, koji je na kraju supotpisan 30. ožujka ove godine. Na čelo povjerenstva je imenovan dogradonačelnik Ivan Kuret, a za članove  Branko Poljanić i Tamara Visković, članovi Poglavarstva, te Eli Pecotić, ravnateljica Gradske knjižnice. Gradonačelnik Puljić je rezimirajući ova tri projekta istakao da je Poglavarstvo žurno krenulo u izradu dokumentacije, kako bi grad bio pripremljen da već iduće godine krene sa izdavanjem municipalnih obveznica.

   U svrhu utvrđivanja stanja imovine grada Poglavarstvo je zadužilo Službu za zaštitu prava i imovine Grada da u roku od 15 dana izradi izvješće o svim predmetima koji se vode pred sudovima u kojim predmetima je Grad Split tužitelj ili tuženik, te da to izvješće dostave Poglavarstvu. Potom je imenovano i Povjerenstvo za nabavu informatičke opreme, te je odlučeno da se žurno pristupi nabavi informatičke opreme za Službu za prostorno planiranje (za potrebe donošenja GUP-a) u vrijednosti 64 tisuće kuna. U svrhu pomoći za organiziranje protupožarne zaštite i čišćenje plaža u Slatinama, u periodu od 1. srpnja do 15. rujna, Poglavarstvo je DVD-u „Slatine“ dodijelilo 12 tisuća kuna. Za održavanje plaža na Žnjanu Poglavarstvo je odobrilo 100.000 kuna. Na novinarski upit hoće li se ta sredstva refundirati iz proračuna županije kada se odobri koncesija za korištenje Žnjana, rečeno je kako će se taj prijedlog razmotriti. Na sjednici su donesene odluke o imenovanju Pregovaračkog tijela za zaključivanje strukovnog kolektivnog ugovora za zaposlene u kulturi Grada. Uz članove Poglavarstva: Ivana Kureta, Juricu Jurišića i Tamaru Visković, u tijelu koje predstavlja poslodavca imenovani su još i Eli Pecotić, ravnateljica Gradske knjižnice, te Milan Štrljić, intendant Hrvatskog narodnog kazališta. Uz imenovanje Stožera civilne zaštite, na čijem je čelu gradonačelnik Zvonimir Puljić. Poglavarstvo je usvojilo i izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustroju i načinu rada upravnih odjela, službi i zajedničkih službi Gradske uprave. Pritom je dužnost predstojnika Ureda gradonačelnika proširena sa funkcijom glasnogovornika, te je formirano i novo radno mjesto pomoćnika predstojnika. Za predstojnicu je imenovana novinarka „Slobodne Dalmacije“ Marina Protić, inače diplomirana pravnica, dok je za njenog pomoćnika imenovana dosadašnja predstojnica Sanja Bakašun. S obzirom da se radi o imenovanju predstojnice, a ne o izboru po natječaju, gradonačelnik Puljić je istakao da će se natječaj za to radno mjesto raspisati istovremeno kada se bude raspisao natječaj za sva mjesta pročelnika gradskih službi.

Početak

Sredina

Kraj

Print 

  


 GRAD SPLIT
 

Naslovnica
Gradsko vijeće
i Poglavarstvo
Službeni glasnik
Natječaji i oglasi
Javna priznanja
Dnevna događanja
GIS za građane
Strasburški klub
E-mail

Akti Poglavarstva
Prostorni plan
 

  Info  


Na ovim stranicama možete
doznati sve o sjednicama
Poglavarstva grada Splita.