Sjednice Poglavarstva  01.04.2005.


„Promet“ ove godine planira pozitivno poslovanje

   Čak 45 točaka dnevnog reda jedna je od značajki današnje, 104. sjednice, Poglavarstva grada Splita. Bilo bi ih i 50 da neposredno prije početka nije povučeno pet točaka.

   U nizu tema komunalnog karaktera Poglavarstvo je usvojilo Plan poslovanja „Prometa“ d.o.o. za 2005. godinu, prema kojem se planira dobit od 16.377 kuna. Naime predviđeno je da se u ovoj godini uprihoduje 130.200.463 kune, a planirani rashod je 130.184.086 kuna. Kako je rečeno to bi bio porast od 5,87 posto u odnosu na 2004. godinu. Rast se pak zasniva na povećanju cijene putne karte i povećanim subvencijama grada Splita. Grad će naime, uz trenutnu otplatu 30 autobusa nabaviti još 20 autobusa. Temeljem provedenog natječaja odabrana je obrtnička radnja „EKO Imotski“, vlasnika Nenada Pujića, za ovlaštenog otkupitelja napuštenih automobilskih olupina koje se prikupljaju sa javnoprometnih površina Grada Splita i privremeno odlažu na odlagalište „Sirobuja“. Ovlašteni otkup traje dvije godine, a cijena otkupa je 600 kuna po toni automobilskih olupina. Poglavarstvo je usvojilo i izvještaj o realizaciji uređenja kupališta i poslovanju poduzeća „Bačvice plaža“ d.o.o. za 2004. godinu. Zaključeno je da se ostvarena dobit od 18.203 kune unosi u zadržanu dobit Društva. Nadalje, da se poslovanje Društva u 2005. mora zasnivati na samofinanciranju, te da Grad u tom smislu nema nikakvih obaveza transferiranja namjenskih sredstava. U nastavku je prihvaćen zahtjev tvrtke „Manas“ d.o.o. za preboj dužnog iznosa u plaćanju komunalnog doprinosa za izgradnju stambeno poslovne zgrade, sa zemljištem na Žnjanu, koje je određeno za izgradnju javne prometnice i parkirališta. Dugovanje „Manasa“ iznosi 1,24 milijuna kuna, a prebijanje će se izvršiti sa 698,72 m2 zemljišta te tvrtke, što je dio čestice ukupne površine 1.072 m2 procijenjene na 1,77 milijuna kuna. Nadalje je zaključeno da će se Institutu građevinarstva Hrvatske uplatiti  134.000 kuna (bez PDV-a) za izradu projektne dokumentacije za dogradnju pješačkih staza na zaobilaznici grada na potezu Lovrinac – Stobreč. Ujedno je osigurano i 200.000 kuna za sadnju 1700 stabala na pješačkoj stazi, a u okviru Projekta 1700 godina grada Splita. Prihvaćen je i prijedlog raspoređivanja obračunatih sredstava PDV-a ostvarenih od EKO Projekta u razdoblju 2000.-2003. u iznosu 86,3 milijuna kuna. Za institucionalno jačanje „Vodovoda i kanalizacije“ izdvojit će se 40,3 milijuna. Za temeljne i zavisne troškove izgradnje i optimalizacije Sustava EKO Projekta, oročena sredstva u iznosu 22 milijuna kuna, koja su na računu „VIK“-a doznačavat će se na poseban račun kod HBOR-a prema dinamici dospijeća obaveza za plaćanje. Za istu svrhu preostalih 24 milijuna kuna će se doznačavati na račun kod HBOR-a do kraja 2008. godine prema dinamici dospijeća obaveza za plaćanje. Rasporedit će se temeljem odluke Upravnog vijeća EKO Agencije primjenjujući princip solidarnosti i prioriteta potreba za izgradnju: kanalizacijskog sustava Spinut-Poljud, fekalne kanalizacije naselja Šine, kanalizacijskog podsustava naselja Slatine, kanalizacije naselja Stobreč-Sirobuja i fekalne kanalizacije područja grada Splita-uvala: Baluni, Mornar, Labud i ACI.

   Nakon što je usvojen izvještaj o izvršenju programa održavanja uređenog građevinskog zemljišta za 2004. godinu Poglavarstvo je dalo suglasnost poduzeću „NIRS“ za ishođenje načelne dozvole radi izgradnje poslovnog centra na Dračevcu. Suglasnost se odnosi na zemljište površine 248 m2 . Nakon toga doneseno je rješenje o raspisivanju natječaja za prodaju građevinskog zemljišta na Draćevcu površine 248 m2 , a sa početnom cijenom od 160 tisuća kuna. Aneksom ugovora  od 26.06.1989. o međusobnim pravima i obavezama Poglavarstvo je ovlastilo Stambenu zadrugu „Zora“ zatraži i postigne upis prava vlasništva na novoformiranoj građevinskoj parceli površine 4012 m2 na Bolu. Nakon što se odreklo prava prvokupa zgrade na Manuškoj poljani 29, vlasništva Ekrema Muratovića, Poglavarstvo je za potrebe Staračkog doma „Zlatne godine“ tvrtke RITEM d.o.o. na privremeno korištenje dalo zemljište u Žrnovnici površine 160 m2 . Na privremeno korištenje  date su prostorije u Hrvojevoj 1 (jugoistočna kula Dioklecijanove palače) i to Splitskom djevojačkom zboru i Akademskom zboru „Ivan Lukačić“ prostor na drugom katu površine 65,75 m2 , te udruzi „Prijatelji šansone“, također na drugom katu, površine 87,52 m2 . Istovremeno, odlučeno je da se za uređenje prostora u Hrvojevoj 1 (sva tri kata: 1. kat Europski pokret Split – 202 m2 , 2. kat zbor i Prijatelji šansone – 153 m2 i 3. kat zbor Brodosplit – 158 m2 ) izdvoji 80.000 kuna. Raspisat će se i natječaj za zakup javnih gradskih površina radi postavljanja dječjih zabavnih naprava na Obali Hrvatskog narodnog preporoda, Obali Lazareta, Poljani Tina Ujevića, Trgu Dobri, u Ulici kralja Tomislava i Sinjskoj ulici. Prihvaćena je ponuda „Spliting“ d.o.o. za kupnju građevinskog zemljišta u vlasništvu grada na Gripama ukupne površine 430 m2 po cijeni 317,400 eura.

   Poglavarstvo je donijelo i Konačni prijedlog Detaljnog plana uređenja južnog dijela Dragovoda i proslijedilo ga Gradskom vijeću. Potom je odobreno 40,6 tisuća kuna za nepredviđene radove na sanaciji dvorane u Slatinama. Poglavarstvo je dalo financijsku potporu u iznosu 100.000 kuna galeriji umjetnina za realizaciju izložbe „Aktovi“ Ljube Ivančića, kao prigodnom programu za obilježavanje 1700 godina grada Splita. Istovremeno je prihvaćena donacija obitelji slikara Ivančića od 44 djela iz njegove ostavštine. Donesena je i odluka raspisivanju natječaja za popunu radnog mjesta recepcionera u Muzeju grada Splita. Poglavarstvo je na sebe preuzelo obavezu upravljanja dijelom objekta Doma mladeži, s obzirom da je dosadašnji ravnatelj Kulturnog središta mladih Krešimir Sučić prešao na drugi posao. Nakon kraće rasprave prihvaćen je izvještaj o radu Javne vatrogasne postrojbe grada Splita za 2004. godinu. U njoj je danas zaposleno 116 djelatnika, a potrebe su za još 18. Postrojba ima 30 vozila prosječne starosti 12 godina. Problem je i dalje njeno djelovanje na području županije i šire koje se ne valorizira sredstvima županije i okolnih gradova i općina. Potom je Poglavarstvo odlučilo DVD-u Slatine donirati vatrogasno vozilo marke TAM 110. Na kraju sjednice Poglavarstvo je prihvatilo pokroviteljstvo nad proslavom Dana pobjede nad fašizmom, koja će se održati 28.travnja u kongresnoj dvorani hotela „Marjan“ i u tu svrhu je Udruzi antifašističkih boraca odobrilo 25.000 kuna. Akođer, maratoncu Veljku Rogošiću za njegov pothvat – obaranje svjetskog rekorda u plivačkom maratonu ovog ljeta, odobreno je 70.000 kuna, a 21 tisuća kuna je odobrena za nabavu specijalnih kolica za more za osobe s invaliditetom, na plažama na Žnjanu, Kašunima i na Marjanu.

Socijali 50 stanova na Brodarici
   Na konferenciji za novinare, održanoj nakon sjednice Poglavarstva, gradonačelnik Miroslav Buličić je izvjestio da će Grad kupiti 50 stanova na Bordarici iz projekta POS-a. On je kazao da Grad time koristi zakonsko pravo prvokupnje, te da će se time riješiti skoro svi socijalni slučajevi, s obzirom da je prošle godine kupljeno 20 stanova, a ove godine još 30.

Početak

Sredina

Kraj

Print 

  


 GRAD SPLIT
 

Naslovnica
Gradsko vijeće
i Poglavarstvo
Službeni glasnik
Natječaji i oglasi
Javna priznanja
Dnevna događanja
GIS za građane
Strasburški klub
E-mail

Akti Poglavarstva
Prostorni plan
 

  Info  


Na ovim stranicama možete
doznati sve o sjednicama
Poglavarstva grada Splita.