Sjednice Poglavarstva  01.02.2007.


Izmjena GUP-a za izgradnju rukometne dvorane

   Poglavarstvo Grada Splita je danas uputilo na javni uvid i javnu raspravu prijedlog izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana temeljem kojeg bi se u dijelu ratne luke Lora i splitskog brodogradilišta mogla izgraditi športska dvorana s 12.000 mjesta za potrebe Svjetskog rukometnog prvenstva 2009. Riječ je o kompleksu od 3,8 hektara. U sklopu dvorane planirano je i izgraditi do 40.000 metara četvornih komercijalnih sadržaja za uslužne, trgovačke i ugostiteljsko - turističke djelatnosti i najmanje tisuću i po garažnih parkirališnih mjesta. Lokacijska dozvola za početak izgradnje ovog objekta moći će se ishoditi temeljem idejnog rješenja  koje će prihvatiti Gradsko poglavarstvo, a prije donošenja urbanističkog plana uređenja tog prostora. Prema riječima Branka Poljanića člana Poglavarstva zaduženog za urbanizam, natječaj kojeg će Poglavarstvo raspisati bit će specifičan, raspisat će se po modelu javno - privatnog partnerstva i to tako da će svaki potencijalni partner moći ponuditi do tri modela načina izgradnje koji će uključivati arhitektonski i financijski dio ponude. Jedini koncept koji je prihvatljiv je da se izgradnjom komercijalnih sadržaja smanji gradski izdatak za dvoranu, istaknuo je Poljanić.

   Splitski gradonačelnik Zvonimir Puljić je pojasnio da operativni leasing nije samo model prema kojem Grad trideset godina plaća najam i vraća kredit. To može biti i model prema kojem se investitor izravno naplaćuje iz komercijalnog dijela objekta. Nadalje, moguća je i kombinacija oba modela. Grad će ponuditi partneru komercijalne sadržaje iz kojih će se investitor naplatiti.Moguće je čak da prihodi od komercijalnog dijela dvorane budu veći nego cijena lizinga kojeg će Grad otplaćivati, pa da Grad od dvorane uprihodi sredstva. Prema najavi, Poglavarstvo će idućeg tjedna uputiti javni poziv za iskazivanje interesa privatnih  partnera za sudjelovanje u ovom poslu.

   Članovi Poglavarstva Grada Splita su donijeli zaključak kojim osiguravaju Centru za onkologiju dva milijuna kuna koja će na zahtjev Centra doznačiti kad počne izgradnja ovog objekta. Radi se o sredstvima koja su osigurana u Proračunu za 2007. godinu.
   Na prijedlog gradonačelnika Zvonimira Puljića za voditelja kvalitete u Gradskoj upravi Grada Splita imenovana je Alma Peroš, pročelnica Službe za unutrašnju reviziju. Pročelnica Peroš će, uz svoja zaduženja, obavljati i poslove vezane za sustav kvalitete u Gradskoj upravi prema normi ISO HRN EN 9001:2002.
   Danas donesenim zaključkom utvrđeno je da je za lokacije u povijesnoj jezgri Grada: bastion Contarini, bastion Cornaro, mozaici kod Srebrenih vrata, mozaici u Arhiđakonovoj ulici, zgrada u Rodriginoj ulici, zgrada na Cararinoj poljani, i zgrada u Ulici Ilirske akademije obvezna provedba arhitektonskog natječaja i to na teret investitora izgradnje ovih lokacija.
   Osnovana su stručna povjerenstva za ustupanje radova stolarije na istočnoj fasadi palače Skočibučić, za obnovu pročelja Mletačke kule u povijesnoj jezgri Grada kao i osiguranje imovine  o kojoj skrbi Grad. Riječ je o poslovnim prostorima,gradskim kotarevima,muzejima, vrtićima, galerijama, HNK-u, park šumi Marjan, šumi Stobreč, športskim objektima, osnovnim školama PD "Mosor" te o javnoj odgovornosti prema djelatnicima i trećim licima.
   U razdoblju od 26.lipnja do 10.srpnja ove godine tvrtci Piano, d.o.o. dodijeljene su bez naknade Prokurative na privremeno korištenje  radi organiziranja 47. festivala zabavne glazbe Split.
   Prema danas usvojenom planu upravljanja pomorskim dobrom na području Grada za 2007.g. raspoređeno je milijun i dvjesto pedeset tisuća kuna za čišćenje i održavanje plaža, podmorja i akvatorija što će Grad provoditi putem Službe za komunalno održavanje. Obzirom da se očekuje da bi Grad mogao u prvoj polovici ove godine dobiti koncesiju za prostor žnjanskog platoa na tom području bi se djelatnosti mogle obavljati putem potkoncesija, osim sajamskih ili humanitarnih aktivnosti.
   U cilju poboljšanja kvalitete življenja u Gradu i poboljšanja komunalnog standarda na pojedinim gradskim područjima Poglavarstvo je i na ovoj sjednici donijelo nekoliko konkretnih zaključaka. Tako su izabrane najpovoljnije ponude za izradu glavnog i izvedbenog projekta Bihačke i Kavanjinove ulice a osnovana su i stručna povjerenstva za izradu parcelacijskog elaborata za Manđerovu ulicu, za izradu temelja autobusnih nadstrešnica kao i za demontažu i održavanje autobusnih nadstrešnica.
   Nadalje, doneseni su zaključci o otkupu zemljišta radi izgradnje Zajčeve ulice i to od helidroma do ulice Bruna Bušića kao i za izgradnju Vukovarske od Lovrinačke ulice do Puta Kamena.
   Grad Split je Proračunom za 2007. g. osigurao 500.000,00 kuna za subvencioniranje 15% cijene mjesečne pokazne karte redovitim studentima s prebivalištem ili boravištem na području grada Splita za ovu godinu. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Sveučilište u Splitu, Grad Split i"Promet" će zaključiti ugovor kojim će regulirati međusobna prava i obveze.


Početak

Sredina

Kraj

Print 

  


 GRAD SPLIT
 

Naslovnica
Gradsko vijeće
i Poglavarstvo
Službeni glasnik
Natječaji i oglasi
Javna priznanja
Dnevna događanja
GIS za građane
Strasburški klub
E-mail

Akti Poglavarstva
Prostorni plan
 

  Info  


Na ovim stranicama možete
doznati sve o sjednicama
Poglavarstva grada Splita.