Sjednice Poglavarstva  30.11.2007.

Započele pripreme za predstojeće blagdane

   Na danas održanoj sjednici Poglavarstva grada Splita povodom predstojećih blagdana Božića i Nove godine odobrena su financijska sredstva  u iznosu od preko 120.000 kuna gradskim institucijama i udrugama koje se brinu o osobama s posebnim potrebama. Tijekom prosinca, mjeseca darivanja, gradonačelnik Splita, njegovi zamjenici gradonačelnika i predsjednik Gradskog vijeća će obići ove institucije, upoznati se s njihovim radom i problemima na koje nailaze, uručiti im prigodne darove i čestitati blagdane.
Kako bi se dopunila blagdanska dekoracija grada novim svjetlećim božićno - novogodišnjim ukrasima odabrana je tvrtka ST- ARC s ponudom od 134.600,00 kn.

   Povodom obilježavanja 50- te obljetnice osnutka Trgovačkoj školi u Splitu Poglavarstvo će, kako je odlučeno na današnjoj sjednici, dodijeliti Medalju Grada Splita.

   Cijeneći djelatnost Udruge veterana ZNG IV. brigade koja skrbi o obiteljima poginulih pripadnika 4.gardijske brigade Poglavarstvo je ovoj Udruzi dodijelilo 15.000,00 kn , dok je Europskom pokretu Split dodijelilo 20.000,00 kn kao potporu za realizaciju programa obilježavanja Dana Europe i Europskog tjedna u Splitu.

   Članovi Poglavarstva su odlučili obnoviti ugovore o najmu stanova koji su dodijeljeni na korištenje temeljem Konačne liste reda prvenstva podnositelja zahtjeva za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Splita od 17. prosinca 2004. g. Ovim zaključkom, obzirom da je stručna služba provjerila da najmoprimci ispunjavaju propisane uvjete, dvadeset i dvojici Splićana ugovori se produžuju do 20. prosinca 2010. g.

   Vijeće bošnjačke nacionalne manjine grada Splita je na Trgu Republike br.4 na trećem katu dobilo na korištenje poslovni prostor kojeg su zatražili za obavljanje aktivnosti na afirmaciji svoje nacionalne manjine i suradnje s Gradom Splitom.

   Danas je donesen zaključak o raspisivanju natječaja za prodaju osam gradskih stanova od kojih su četiri u najmu, a četiri se koriste bez valjanog pravnog osnova. Riječ je o stanovima od 24,60 m2 do 84,90 m2 , procijenjene početne cijene idu od 12.353,07 EUR-a za stan od 26,21 m2 do 164.928,00 EUR-a na koliko je od strane sudskih vještaka procijenjen stan od 84,90 m2 .

   Članovi Poglavarstva su osnovali povjerenstva za popis imovine, obveza i tražbina Grada Splita te imenovali članove ovih povjerenstava. Njihov zadatak je napraviti popis proizvedene i neproizvedene dugotrajne imovine, zaliha, novca i vrijednosnica, tražbina i obveza proračuna grada Splita sa stanjem na dan  31.12.2007. godine.

   Kako bi se mogao nesmetano nastaviti rad na izradi filmske dokumentacije registriranih kulturnih dobara temeljem Ugovora kojeg je Grad potpisao  s Konzervatorskim odjelom u Splitu i Dokument filmom Oblutak, Poglavarstvo će ove godine u ovome poslu participirati s 97.680,00 kuna.

   Prema prihvaćenom Ugovoru o financiranju troškova premještanja hladnjače u Lori radi izgradnje sportsko-poslovnog kompleksa Lora, Grad Split će Ministarstvu  obrane za ove poslove platiti 330.000,00 kn.

   Kako
bi se izradila izmjena i dopuna glavnog projekta Bračke ulice od Puta Trstenika do Velebitske prihvaćena je ponuda Instituta građevinarstva Hrvatske s cijenom od 196.000,00 kn bez PDV-a, dok je za izrađivača izrade idejnog, glavnog i izvedbenog projekta Makarske ulice na Žnjanu izabran Projektni biro Damjanić iz Splita s cijenom od 180.000,00 bez PDV-a.

   Splitskoj udruzi Domine odobreno je korištenje prostora Stare gradske vijećnice za organiziranje izložbe "Žene Splita i Dalmacije". Cilj ove izložbe je poticanje na ozbiljniji pristup proučavanju ženske povijesti, a izložba koja se otvara 6. prosinca bit će posvećena poznatoj splitskoj glumici pok. Zdravki Krstulović.

Početak

Sredina

Kraj

Print 

  


 GRAD SPLIT
 

Naslovnica
Gradsko vijeće
i Poglavarstvo
Službeni glasnik
Natječaji i oglasi
Javna priznanja
Dnevna događanja
GIS za građane
Strasburški klub
E-mail

Akti Poglavarstva
Prostorni plan
 

  Info  


Na ovim stranicama možete
doznati sve o sjednicama
Poglavarstva grada Splita.