Sjednice Poglavarstva  30.10.2007.


Utvrđen Prijedlog rebalansa Proračuna

   Splitsko Gradsko poglavarstvo na današnjoj sjednici je utvrdilo Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna grada Splita za 2007. godinu. Kako je pojasnio Jurica Jurišić, član Poglavarstva zadužen za financije, izmjene i dopune se predlažu zbog  povećanja rashoda uvjetovanog izgradnjom športsko - poslovnog centra Lora i središnjeg odjela Gradske knjižnice Marko Marulić te povećanja prihoda od 21.903.000 kuna  od komunalnog doprinosa te od poreza na dohodak. Sukladno povećanju prihoda raspoloživa sredstva u Proračunu su narasla na 853.790.118,00 kuna. Najveće promjene su u resoru kulture gdje su rashodi povećani za 22.466.000 kuna zbog završetka radova na  Gradskoj knjižnici „Marko Marulić“ kao i zbog očekivanog većeg obujma radova u Galeriji umjetnina i Domu mladih. Druge po veličini su izmjene u resoru prosvjete, tehničke kulture i sporta, gdje su rashodi povećani za 20.546.000 kuna zbog troškova izgradnje ŠPC  „Lora“ i uređenja prostora Muzeja sporta. U resoru komunalnih djelatnosti rashodi su pak smanjeni za 13.774.100 kuna jer se dio realiziranih radova i poslova do 31. prosinca ove godine neće fakturirati, nego će se prenijeti u 2008. godinu. U resoru gospodarenja gradskim resursima su također smanjeni rashodi i to za 3.097.900 kuna zbog neostvarenja planirane izrade projektne dokumentacije nove zgrade Gradske uprave. Rashodi su smanjeni i u segmentu socijalne skrbi i zdravstvene zaštite i to za 8.015.000 kuna i to 5 milijuna za socijalne stanove te za stan za neophodni kadar Kliničke bolnice. Izdaci su pak povećani u resoru Gradske uprave za uređenje Vile Dalmacija i za neplanirane troškove gostovanja Marijinskog teatra. Prije usvajanja Prijedloga izmjena i dopuna Poglavarstvo je usvojilo izmjene i dopune programa: izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, održavanja uređenog građevinskog zemljišta, potreba u kulturi, sportu, predškolskom odgoju, obrazovanju i tehničkoj kulturi. Usvojeni Prijedlog sa prijedlozima izmjena i dopuna programa Poglavarstvo je proslijedilo na usvajanje Gradskom vijeću.

   Poglavarstvo je danas usvojilo i Konačni prijedlog Odluke o donošenju detaljnog plana uređenja područja oko crkvice Gospe od Žnjana. Riječ je o prostoru površine osam hektara, koje predstavlja mješovitu zonu stanovanja i turizma, s tim da je za potonju djelatnost predviđeno 17,7 posto površine, dok je 25 posto obuhvata rezervirano za zelene i javno prometne površine. Uz zdanja visine prizemlje plus dva kata izgradit će se i jedan objekt za dječji vrtić i društvene sadržaje. Prijedlog je upućen nadležnim tijelima na dobivanje suglasnosti, nakon čega će biti proslijeđen Gradskom vijeću na usvajanje. Poglavarstvo je usvojilo i financijski plan i investicijski program dovršenja adaptacije izložbene zgrade Etnografskog muzeja. Njegovo uređenje je počelo 1998. godine, a usvojeni plan i program odnose se na dovršenje zapadnog i istočnog dijela kompleksa. Za potpuno dovršenje zgrade potrebno je izvesti restauratorske radove na Dioklecijanovom portalu, postave ostakljenja na srednjevjekovnoj ulici u zapadnom dijelu Muzeja, konzervatorske radove na križnoj dvorani Triklinija Dioklecijanove palače, koja je krajnji istočni dio Muzeja. Za te radove je potrebno osigurati 1.478.638 kuna, čime bi se 2008. u potpunosti završio dugogodišnji proces adaptacije bivšeg samostana svete Klare i sjevernog srednjevjekovnog sklopa zgrada u reprezentativnu i vrijednu arhitektonsku strukturu. Istovremeno je prihvaćen i troškovnik naknadnih i nepredviđenih radova u sklopu realizacije ugovora za izvođenje 3. faze radova na adaptaciji (konzervatorskih radova obnove) dijela kompleksa zgrade bivšeg samostana svete Klare za Etnografski muzej. Riječ je o ugovoru sklopljenom sa izvođačem „PISA TRADE“ d.o.o., a vrijednost naknadnih i nepredviđenih radova iznosi 924.009,60 kuna, a koja ne prelazi 25 posto vrijednosti osnovnog ugovora. Na sjednici je dana suglasnost teniskom klubu „Split“ za postavljanje privremene građevine – zrakonosive konstrukcije (balona) na dijelu teniskih terena na Sportskom centru „Firule“ i to od 10. studenog ove, do 6. veljače 2008. godine. Time će se, kako je pojasnio Ivan Veštić, član Poglavarstva zadužen za sport, tijekom zimskih mjeseci omogućiti ne samo redovito treniranje, nego i održavanje manifestacija natjecateljskog, revijalnog i edukativnog karaktera. Poglavarstvo je usvojilo informaciju o gradnji školske sportske dvorane Osnovne škole „Mejaši“, koju je proslijedilo Gradskom vijeću. Kako je, između ostalog, izvijestio Ivan Veštić radovi na izgradnji dvorane teku predviđenom dinamikom te se u iduća dva tjedna očekuje početak postavljanja krovne konstrukcije, montaže zidnih panela i početak montaže prozora dvorane.

   Na
sjednici je odlučeno i da se raspiše natječaj za stipendiranje učenika i studenata u školskoj godini 2007/2008. Natječaj će se raspisati za 20 stipendija srednješkolcima, 80 stipendija studentima, pet stipendija postdiplomcima te po pet stipendija učenicima i studentima aktualnim vrhunskim sportašima. Visina stipendije za učenike iznosi 400 kuna, za studente koji studiraju u Splitu 600 kuna, a za one koji studiraju izvan Splita 800 kuna, dok će se za postdiplomce utvrditi uvažavanjem stvarnih troškova života sukladno mogućnostima proračuna. Odlukom o stipendiranju utvrđena su i područja studija koja se stipendiraju, kao i zanimanja za koja postoji izražena potreba i koja su od posebnog interesa za grad Split u 2007. godini. Poglavarstvo je danas imenovalo i članove kazališnih vijeća Gradskog kazališta mladih (Mirka Marušića i Iliju Zovka), Hrvatskog narodnog kazališta (Miljenka Grgića, Vanesu Klevu, Marina Kuzmića i Sinišu Vukovića) i Gradskog kazališta lutaka (Anitu Mišetić i Nives Rumora).

Početak

Sredina

Kraj

Print 

  


 GRAD SPLIT
 

Naslovnica
Gradsko vijeće
i Poglavarstvo
Službeni glasnik
Natječaji i oglasi
Javna priznanja
Dnevna događanja
GIS za građane
Strasburški klub
E-mail

Akti Poglavarstva
Prostorni plan
 

  Info  


Na ovim stranicama možete
doznati sve o sjednicama
Poglavarstva grada Splita.