Sjednice Poglavarstva  29.07.2005.


Turističkoj zajednici za „Noć Dioklecijana“ 110.000 kuna

   Grad Split će sa 110.000 kuna sufinancirati gradsku manifestaciju „Noć Dioklecijana“, čija je organizacija povjerena Turističkoj zajednici Grada. Ovu odluku donijelo je Poglavarstvo grada na danas održanoj 8. sjednici, na kojoj je odlučeno da će Grad, u iste svrhe, podmiriti troškove smještaja članova Kulturno umjetničkog društva „Rapski samostreličari“. Također, Grad će na korištenje „Kanalu 5“ dati Rivu i to od Marmontove ulice do ulaska u Podrume Dioklecijanove palače u periodu od 29. na 30. srpnja, s pravom da „Kanal 5“ taj prostor može davati u podzakup za pružanje ugostiteljskih usluga. Kako je pojasnio gradonačelnik Zvonimir Puljić odobreni iznos je za namirenje troškova programa, koji je dostavljen Poglavarstvu. Što se pak tiče davanja na korištenje Rive „Kanalu 5“ pojašnjeno je da se zbog kratkoće vremena nije moglo drugačije regulirati to pitanje.

   Sukladno zaključcima Gradskog vijeća, Poglavarstvo je pokrenulo postupak izmjene akata u komunalnom poduzeću „Čistoća“ tako je Skupštini tog društva preporučeno da se izmjene odredbe Društvenog dogovora po kojima se direktor imenuje, te da se izmjenama utvrdi da se on bira na temelju natječaja. Također, preporuča se da punomoćnik Grada zajedno s Nadzornim odborom reguliraju radni odnos sa sadašnjim direktorom Stjepanom Ivčevićem, tako da on traje do završetka natječaja, koji će se objaviti 10. kolovoza. Time će se izvan snage staviti odredbe koje su predviđale odlazak Ivčevića s tog mjesta 15. kolovoza, po dolasku Miroslava Buličića na položaj direktora.

   Poglavarstvo je potom usvojilo Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna za 2005. godinu, za razdoblje siječanj-lipanj 2005. Član Poglavarstva zadužen za financije Jurica Jurišić je iznio podatak da je polugodišnji period završen sa plusom od 11,7 milijuna kuna. Uz ocjenu da Proračun treba ozbiljno rebalansirati, kako se neke stavke ne bi probijale za 130 posto već nakon pet mjeseci, Prijedlog izvješća je proslijeđen Gradskom vijeću. Prihvaćeno je i Izvješće o reviziji poslovanja Grada za 2004. godinu, koje je Revizija izradila nakon četveromjesečnog analiziranja gradskih dokumenata. Pritom je preporučeno da se ustroji unutarnji nadzor kao stalna služba, koja bi neposredno izvještavala gradonačelnika.
Prihvaćeno je i prethodno Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu DPU-a uređenja dijela Pazdigrada uz Lovrinačku ulicu. Pri tome je zaključeno da se obustavlja provedba daljnje procedure u predmetu donošenja DPU-a dijela Pazdigrada uz Lovrinačku ulicu. Također, da se Prijedlog Plana dostavi izrađivačima novog PPUG-a i GUP-a, radi analize predloženih planskih postavki i eventualne valorizacije istih prilikom izrade tih dokumenata. Poglavarstvo je zaključilo da se Gradskom vijeću preporuči da Trgovačkom društvu „HVIDRA“dodijelilo koncesiju za upravljanje toplanom „Blatine“. „HVIDRA“ se jedina javila na natječaj, a koncesija je dodijeljena na 10 godina, uz godišnju naknadu od 3 posto ukupnog prihoda, a najmanje 150.000 kuna. Nadalje je donesena odluka da se korisnicima bivšeg odlagališta otpada „Donja gora“ – Podgora odobri privremeno odlaganje otpadana Karepovcu, pri čemu je marijo Lovrinčević, član Poglavarstva zadužen za komunalne poslove, rekao kako je riječ o zanemarivim količinama.

   U nastavku je odobreno postavljanje skele na Obali hrvatskog narodnog preporoda 10, a do 15. listopada ove godine, radi postavljanja reklamnog panoa, kako bi se sa osnova prikupljenih sredstava financirala obnova pročelja. Zbog iseljenja iz prostora bivše Depadanse JNA, Poglavarstvo je Udruzi oboljelih branitelja Splitsko-dalmatinske županije i Udruzi hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata dodijelilo na korištenje prostore una Trgu braće Radić, na drugom katu, površine 58,81 m2 . Udruge će za korištenje prostora plaćati 0,76 eura/m2. Potom je Poglavarstvo ovlastilo Službu za pripremu i izgradnju da nadležnim tijelima podnese zahtjev za izdavanje dozvole za uklanjanje postojećih građevina na lokaciji nove Klinike za ženske bolesti i porode KB Split, a za koju je izdana lokacijska dozvola. Naime, unutar obuhvata gradnje nalaze se Zarazna bolnica, Mrtvačnica, garaže i drugi objekti, koje je nužno ukloniti radi nove izgradnje.

   Za poticanje kulturnih djelatnosti mladih, čemu je posvetila cijeli radni vijek, te za ukupan doprinos u kulturi Grada, Poglavarstvo je donijelo odluku da se gospođi Milki Barač dodijeli Medalja Grada. „Njena sustavna skrb o mladima i kulturi ogledala se u organiziranju niza raznovrsnih kulturnih događaja na području glazbe, literature, filma….Potičući osebujan kulturni život mladih, mnogima je pružila mogućnost otkrivanja osobnog umjetničkog i kreativnog izraza. Na taj način, posredno je zaslužna za brojne uspješne umjetničke i uopće kulturne uspone nekih od onih koje je svojim radom okupljala. Pokretanjem Tribine mladih, biblioteke „Kairos“, Kinoteke, te organizacijom brojnih susreta s afirmiranim umjetnicima, bili su mjesta i događaji kojima je svojim radom dala neizbrisiv pečat i gdje su se izgrađivali istančani kriteriji umjetničkih i uopće kulturnih vrijednosti mladih naraštaja“ stoji u dijelu obrazloženja za dodjelu priznanja gospođi Barač. U nastavku je član Poglavarstva Božidar Čapalija imenovan za člana Vijeća filmske i foto dokumentacije projekta Rat i njegove posljedice. Potom je zaključeno da će Grad podmiriti troškove plakatiranja za izložbu likovnih radova hrvatskog iseljenika Dare Božanića, koja će se organizirati u Muzeju grada Splita u organizaciji splitske galerije „SimbolArt“. Mjesnom odboru Stobreč odobreno je pak 10.000 kuna za proslavu blagdana svetog Lovre , 10. kolovoza 2005. Hrvatskom domobranu Udruge hrvatskih ratnih veterana – ogranak Split dana je potpora za rad u visini 5.000 kuna. Viteškom alkarskom društvu Sinj odobreno je pak 30.000 (plus PDV) , za održavanje Alke 7. kolovoza, čime Grad Split postaje sponzor jednog alkara. U svrhu organizacije programa svečanog otvaranja i zatvaranja Europskog jedriličarskog prvenstva klasa Laser radial, 6. odnosno 12. kolovoza, odobreno je JK „Mornar“ korištenje prostora aule u zgradi Poglavarstva Grada. Uz ocjenu da je stanje u tenis klubu „Split“ gotovo alarmantno loše, Poglavarstvo je donijelo odluku da razriješi svoje dosadašnje predstavnike u klubu i imenuje nove. Naime, od 15 članova skupštine kluba Grad imenuje 7 predstavnika. Razriješeni članovi (Alojz Tušek, Njegomir Radić, Marko Sučić, Goran Kursar, Goran Cerjan, Mislav Kačić/Siniša Jalić i Damir Šolman – od kojih petorica nisu ni bili članovi kluba) imenovani su 21. travnja 2004. godine. Za nove članove su izabrani Tomislav Tukić, Silvano Bralić, Dragomir Tavra, Ante Batinić, Damir Šolman, Joško Svaguša i Krešimir Mešin.

   U sklopu „školskih“ tema odobrena je dodjela poklon bona od 100 kuna za kupnju priora svim učenicima prvih razreda osnovnih škola na području Splita. Istiodobno je odobrena dodjela poklon bona od 500 kuna za kupnju udžbenika učenicima osnovnih škola koji potječu iz socijalno ugroženih obitelji. Za ovu svrhu je osigurano 500.000 kuna u Proračunu grada.
Poglavarstvo je prihvatilo da se po skraćenom postupku raspiše natječaj za izmjenu vanjskih zatvora na OŠ „Skalice“ čija vrijednost radova iznosi 300.000 kuna. Također, da se preraspodjelom neutrošenih sredstava 300.000 kuna prebaci za izradu alu-prozora OŠ. Skalice. Naime, ta sredstva su bila predviđena za izradu centralnog grijanja, ali bi za tu investiciju trebalo još 800.000 kuna koje nisu predviđene, a sa 300.000 kuna se rješavaju prozori u cijelosti. Odobrena je i prenamjena sredstava za uređenje Područne škole Sitno Gornje – OŠ „Žrnovnica“, a u vrijednosti 300.000 kuna, za što će se također natječaj provesti po skraćenom postupku. Isto tako, po skraćenom postupku će se provesti natječaj za uređenje – sanaciju cijele fasade OŠ „Trstenik“, za što je planirano 300.000 kuna. Ujedno je odobreno raspisivanje natječaja za ustupanje poslova stručnog nadzora i konzaltinga nad izvođenjem radova na rekonstrukciji, prenamjeni i adaptaciji „kuće Andrić“ za Galeriju Vidović.
Obitelji Aničić je za troškove boravka u rehabilitacijskom centru „Kalos“ odobreno je 5.000 kuna. Roditelju poginulog branitelja Stanislavu Ivančiću odobreno je kao financijska pomoć 15.000 kuna.

Početak

Sredina

Kraj

Print 

  


 GRAD SPLIT
 

Naslovnica
Gradsko vijeće
i Poglavarstvo
Službeni glasnik
Natječaji i oglasi
Javna priznanja
Dnevna događanja
GIS za građane
Strasburški klub
E-mail

Akti Poglavarstva
Prostorni plan
 

  Info  


Na ovim stranicama možete
doznati sve o sjednicama
Poglavarstva grada Splita.