Sjednice Poglavarstva  29.04.2005.

Poglavarstvo čisti grad za Sudamju

    Splitsko gradsko Poglavarstvo donijelo je na današnjoj sjednici zaključak o uklanjanju plakata postavljenih bez dozvole nadležnih službi Grada Splita.

   „S obzirom na pripremu i provedbu proslave 1700 godina Grada Splita, odnosno blagdana svetog Dujma – Dana Grada Splita potrebno je hitno ukloniti plakate Ante Gotovine postavljene na Narodnom trgu i u Gradskom kotaru „Mejaši“, kao i sve ostale plakate postavljene bez dozvole nadležne službe Grada Splita koje ometaju normalno odvijanje navedenih proslava“ kaže se u zaključku Gradskog Poglavarstva. Za provedbu ovog zaključka zadužena je Služba za komunalno redarstvo.


Početak

Sredina

Kraj

Print 

  


 GRAD SPLIT
 

Naslovnica
Gradsko vijeće
i Poglavarstvo
Službeni glasnik
Natječaji i oglasi
Javna priznanja
Dnevna događanja
GIS za građane
Strasburški klub
E-mail

Akti Poglavarstva
Prostorni plan
 

  Info  


Na ovim stranicama možete
doznati sve o sjednicama
Poglavarstva grada Splita.