Sjednice Poglavarstva  27.04.2007.


Počinje izgradnja sportske dvorane OŠ „Mejaši“

   Splitsko gradsko Poglavarstvo danas je donijelo odluku o izboru poduzeća „Brodosplit inženjering“ d.o.o. iz Splita za izvođenje radova izgradnje školske sportske dvorane osnovne škole „Mejaši“. Splitsko poduzeće je izabrano na javnom natječaju, a ponuda  iznosi 23.899.470,48 kuna bez PDV-a. Temeljem utvrđenih ustavnih obaveza Poglavarstvo je donijelo odluku o raspodjeli i isplati sredstava namijenjenih radu vijeća nacionalnih manjina i nacionalnih manjina koje su izabrale svog predstavnika na području Splita. Tom odlukom je Vijeću srpske nacionalne manjine za 2007. godinu pripalo 194.760 kuna. Vijeću crnogorske manjine 63.300, slovenske 61.660, makedonske 55.720 te predstavniku mađarske manjine 24.560 kuna.

   U
nastavku sjednice osnovano je povjerenstvo za provedbu natječaja za izradu idejnog rješenja Spomen obilježja poginulim braniteljima Domovinskog rata grada Splita. Odluka je donesena jer natječaj koji je provela Hrvatska udruga likovnih umjetnika nije doveo do izbora prvonagrađenog rada. Za predsjednika sedmeročlanog povjerenstva, koje bi trebalo odabrati djelo koje će primjereno prikazati doprinos i žrtvu hrvatskih branitelja sa područja Splita izabran je Igor Zidić. Poglavarstvo je osnovalo i povjerenstvo koje će liječenje branitelja izravno ugovoriti s specijalnom bolnicom „Biokovka“ u Makarskoj. Za tu svrhu, odnosno za podmirivanje troškova medicinske rehabilitacije hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata u proračunu je osigurano 150.000 kuna. Poglavarstvo je dodijelilo i 10.000 kuna Hrvatskom časničkom zboru kao potporu organiziranju Znanstvenog skupa „Stradanja Hrvata u Drugom svjetskom ratu i poraću“ te tiskanju zbornika na istu temu. Udruzi hrvatskih ratnih veterana grada Splita dodijeljeno je 10.000 kuna kao potpora projektu „Tragom hrvatske povijesti“. Zajednici udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata za organizaciju izložbe „Nosim te u srcu“ dodijeljeno je 8.000 kuna.

   Kao potporu Savezu samostalnih sindikata u organizaciji proslave 1. svibnja – Međunarodnog praznika rada, Poglavarstvo je izdvojilo 30.000 kuna. Poglavarstvo je odlučilo građanima na taj dan omogućiti i besplatno korištenje „Prometovih“ autobusa na liniji od zgrade Hrvatskog narodnog kazališta do Marjanske vidilice od 9 do 17 sati. Društvu „Marjan“ je pak za organizaciju proslave Dana Marjana, 13. svibnja, dodijeljeno 25.000 kuna, kao i besplatni autobusi na istoj liniji kao i za 1. svibnja. Poglavarstvo je potom donijelo odluku o preraspodjeli sredstava iz Proračuna s tim da je na stavku uređenja okoliša osnovnih škola prebačeno 2,9 milijuna kuna, što ukupno čini 4.075.873 milijuna kuna za tu svrhu. Sredstva su prebačena sa stavke izgradnje školskih sportskih dvorana koja je ranije iznosila 13 milijuna, a sada 10,1 milijuna kuna. Donesen je i zaključak o načinu i uvjetima sufinanciranja programa dječjih vrtića u vlasništvu fizičkih osoba i vjerskih zajednica na području grada. Tim temeljem ti vrtići će se sufinancirati sukladno opsegu i vrstama programa utvrđenim za pedagošku 2007./2008. godinu. Ukupno će se sufinancirati 21 vrtić u kojima je zbrinuto 1599 djece i 149,5 zaposlenih. Od 1. rujna sufinancirat će se i vrtić u objektu „Brodarica“, kao i vrtić „Mali Isus“ u vlasništvu vjerske zajednice. Za radno mjesto odgajatelja mjesečno će se izdvajati 5.504 kune, za kuhara 4.258 kuna, a za radno mjesto pomoćnice 3.166 kuna, odnosno 75 posto bruto plaće bez radnog staža iste strukture zaposlenih u gradskim vrtićima. Ukupno, iz proračuna će se mjesečno isplaćivati 746.093 kuna.

   Na
sjednici je usvojen i plan trošenja viškova sredstava iskazanih u Izvješćima o financijskom poslovanju za 2006. godinu, a prema prijedlozima koje su dostavile ustanove u kulturi grada Splita. Izgradnjom stambenog kompleksa POS-a na Brodarici i grad je dobio poslovne prostore , koje je kupio radi smještanja knjižnice. Danas je Poglavarstvo donijelo odluku o dodijeli na korištenje prostora u Terzićevoj 5, na devetom katu Gradskoj knjižnici „Marko Marulić“. Riječ je o 310,51 m2 neto korisne površine, a knjižnici je dodijeljen bez naknade. Poglavarstvo je prihvatilo i prijedlog Službe za kulturu da se na Sustipanu postavi skulptura „Harfist“, kipara Tome Rosandića. Riječ je o donaciji Zorana Kuljiša, unuka poznatog kipara. Prihvaćanjem donacije prijedlog je proslijeđen Komisiji Gradskog vijeća za imenovanje ulica, trgova i spomenika. Poglavarstvo je dalo suglasnost poduzeću „Goldberg“ za postavljanje reklamnog panoa na skeli Mletačke kule na Trgu braće Radić, a u svrhu financiranja najma skele koja je postavljena radi konzervatorskih radova obnove, na rok od 12 mjeseci, s opcijom produženja na dvije godine. Pano će poduzeće „Goldberg“ izraditi o svom trošku, a prema prijedlogu izgleda koji je odobren od Konzervatorskog odjela ministarstva kulture u Splitu. Na ime najma poduzeće „Goldberg“ će platiti 12.000 kuna mjesečno, koja sredstva će se upotrijebiti za financiranje radova obnove kule i najma skele.

   Poglavarstvo je danas odabralo poduzeće „Orion“ d.o.o. iz Koprivnice za organizatora vatrometa u povodu proslave Dana grada, koji će se održati 7. svibnja u večernjim satima. Poduzeće „Orion“ je odabrano između četiri natjecatelja, a sa najnižom cijenom ponude od 24.994,33 kune.


Početak

Sredina

Kraj

Print 

  


 GRAD SPLIT
 

Naslovnica
Gradsko vijeće
i Poglavarstvo
Službeni glasnik
Natječaji i oglasi
Javna priznanja
Dnevna događanja
GIS za građane
Strasburški klub
E-mail

Akti Poglavarstva
Prostorni plan
 

  Info  


Na ovim stranicama možete
doznati sve o sjednicama
Poglavarstva grada Splita.