Sjednice Poglavarstva  26.10.2007.

Raspušteno Vijeće Gradskog kotara Grad

   Splitsko gradsko Poglavarstvo odlučilo je na današnjoj sjednici raspustiti Vijeće Gradskog kotara Grad zbog neizvršavanja povjerenih mu poslova. Naime, Vijeće se zadnji put sastalo 27. ožujka ove godine, a 15. svinja je njegov predsjednik,Nikša Morić, podnio ostavku na tu dužnost. Kako se Vijeće nije moglo dogovoriti o izboru novog predsjednika, unatoč višekratnim pokušajima, to je istovremeno i prestalo obavljati poslove iz svoje nadležnosti. Tako nije donijelo program rada i financijski plan za 2008. godinu te nije raspravljalo prispjele zahtjeve za jednokratne novčane pomoći. Time su se ispunili uvjeti za njegovo raspuštanje, a Poglavarstvo je za povjerenika, do izbora novog Vijeća, imenovalo Lea Luetića.

   Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, Poglavarstvo je danas imenovalo Vuka Kržanića, stručnog savjetnika u Uredu gradonačelnika, za Službenika za informiranje u Gradskoj upravi. Prema Zakonu njegovi zadaci su da omogući fizičkim i pravnim osobama, odnosno javnosti, pristup informacijama kojima raspolaže  ili koje nadzire Grad Split.

   Poglavarstvo je između četiri pristigle ponude za nabavu ORACLE programskog proizvoda Real Application Clusters, odabralo onu ITEM d.o.o. po cijeni od  182.599 kuna bez PDV-a. Za obavljan je stručnog nadzora nad građevinsko zanatskim radovima na sanaciji središnjeg zdanja „Vile Dalmacije“ i rekonstrukcije vodoopskrbnog cjevovoda u cijelom kompleksu Vile, Poglavarstvo je između tri ponude odabralo onu Kulić inženjerskog biroa d.o.o. s cijenom od 54.480 kuna bez PDV-a. Prema riječima gradonačelnika Ivana Kureta to je početak obnove cijele Vile, za čiju prvu fazu obnove je iz državnog proračuna izdvojeno 2,5 milijuna kuna. S obzirom da je riječ o objektu koji je zaštićen kao kulturni spomenik, koji se često koristi za potrebe državnog protokola, takvu pomoć Split očekuje i narednih godina dok se ne završi cjelovita obnova kompleksa. U prvoj fazi još će se promijeniti prozori, urediti sanitarije u prizemlju vile, postaviti nova izolacija te izgraditi hidrantska mreža oko objekta. U drugoj fazi bi se trebala izvršiti klimatizacija cjelokupnog prostora. Odabrana je i najbolja ponuda za semaforizaciju raskrižja Sarajevske ulice i Boktuljinog puta. Riječ je o ponudi Cestara d.o.o., koji je sa 487.215 kuna bez PDV-a bio povoljniji od drugog natjecatelja.

   Na današnjoj sjednici raspisan je i natječaj za zakup 10 poslovnih prostora u vlasništvu Grada. Riječ je o 9 prostora u Splitu, površine od 17,28 m2 do 66,65 m2 , u vrijednosti od 3,52 eura/m2 do 10,22 eura/m2 te o jednom u Žrnovnici površine 75,45 s cijenom od 4,60 eura/m2.

   Javna
ustanova „Sportski objekti“ imenovana je investitorom za sanaciju terase iznad poslovnih prostora s istočne strane sportskog centra „Bazeni Poljud“. Riječ je o investiciji „teškoj“ 1,3 milijuna kuna. Donesena je i odluka da se otkupi oko 2.275 metara četvornih  zemljišta s južne strane OŠ “Mejaši”, radi osiguranja prostora za izgradnju vanjskog igrališta rukometnih dimenzija, kao i školskog dvorišta i vrta. Čestica se nalazi u privatnom vlasništvu pa će se cijena znati kada se krene u postupak otkupa. Time će se postići cjelovito rješenje za OŠ „Mejaši“, jer će se ovim otkupom omogućiti i nadogradnja škole, čime će se stvoriti uvjeti za održavanje nastave u jednoj smjeni. Dana je i suglasnost Galeriji umjetnina za nastavak radova na II fazi rekonstrukcije i adaptacije objekta u Ulici kralja Tomislava 15. Radove će izvoditi „MARK-ING“ d.o.o., a njihova vrijednost iznosi 4.656.134,68 kuna bez PDV-a.


Početak

Sredina

Kraj

Print 

  


 GRAD SPLIT
 

Naslovnica
Gradsko vijeće
i Poglavarstvo
Službeni glasnik
Natječaji i oglasi
Javna priznanja
Dnevna događanja
GIS za građane
Strasburški klub
E-mail

Akti Poglavarstva
Prostorni plan
 

  Info  


Na ovim stranicama možete
doznati sve o sjednicama
Poglavarstva grada Splita.