Sjednice Poglavarstva  26.08.2005.


Institut građevinarstva Hrvatske-Poslovni centar,
Split radi projekt sanacije Karepovca


   Poglavarstvo grada Splita je prihvatilo prijedlog stručnog Povjerenstva te za najpovoljnijeg ponuditelja za Izradu glavnog projekta sanacije odlagališta otpada Karepovac izabralo ponudu Instituta građevinarstva Hrvatske DD-Poslovni centar iz Splita u ukupnom iznosu s PDV-om od 2.403.400,00 kn.. Prema predviđenom planu projekt bi trebao biti završen do 1. veljače 2006.g., a do kraja travnja bi trebao biti usvojen projekt građevinske dozvole te bi se od tada slijedećih devedeset dana, odnosno najkasnije do 30. srpnja izvođač morao uvesti u posjed. Na sjednici je izvjestitelj Mario Lovrinčević, član Poglavarstva istakao da projekt sanacije Karepovca mora biti završen do kraja 2007. do kada ovo odlagalište otpada mora biti zatvoreno.

„Plavoj zgradi" priključak na komunalnu infrastrukturu
  
Raspravljajući o zahtjevu udruge stanara „Plava zgrada" koji traže privremeni priključak na gradsku kanalizacijsku i vodovodnu mrežu, gradsko Poglavarstvo je utvrdilo da se radi o objektu za koji do sada nije pokrenut nikakav postupak graditeljsko-inspekcijskog nadzora. Nadalje, grad je za ovaj objekt izdao rješenje o komunalnom doprinosu, pa su se stekli uvjeti koji upućuju na mogućnost priključenja objekta na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu. Poglavarstvo je, donoseći zaključak o dozvoli priključka zgrade na čest. zem. 6337/2 na komunalnu infrastrukturu, imalo u vidu tešku situaciju brojnih kupaca stanova u ovom objektu. Oni su u tešku situaciju dospjeli krivnjom investitora te nisu u mogućnosti koristiti stanove i poslovne prostore koje su kupili, već ih moraju dodatnim sredstvima privoditi svrsi. Da bi Grad Split u ovom predmetu zaštitio svoje interese, Poglavarstvo je zadužilo gradske službe za pokretanje postupka prisilne naplate potraživanja koje Grad ima prema tvrci „Anić nekretnine" d.o.o. - investitoru uglovnice na križanju Bruna Bušića i Velebitske ulice.

Graditeljima hotela grad Split daje posebne pogodnosti
  
Obzirom na izuzetno mali broj hotelskih kapacitete u gradu Splitu, Poglavarstvo je moguće investitore odlučilo privući posebnim pogodnostima u načinu plaćanja komunalnog doprinosa ukoliko se odluče na izgradnju hotela u gradu. Tako je danas Gradskom vijeću grada Splita predložilo na usvajanje izmjene i dopune Odluke o komunalnom doprinosu. Predloženim izmjenama ovi investitori, ako bi se odlučli odjednom platiti komunalni doprinos dobili bi popust od 15%, a kod obročnog plaćanja na vrijeme od četiri godine kamata bi se od 5% smanjila na 3%. Ako gradski vijećnici usvoje ovaj prijedlog investitori u hotelske kapacitete našli bi se u povoljnijem položaju što se tiče plaćanja komunalnog doprinosa od drugih građevinara.

Početak

Sredina

Kraj

Print 

  


 GRAD SPLIT
 

Naslovnica
Gradsko vijeće
i Poglavarstvo
Službeni glasnik
Natječaji i oglasi
Javna priznanja
Dnevna događanja
GIS za građane
Strasburški klub
E-mail

Akti Poglavarstva
Prostorni plan
 

  Info  


Na ovim stranicama možete
doznati sve o sjednicama
Poglavarstva grada Splita.