Sjednice Poglavarstva  26.06.2007.

Grad darovao zemljište Zdravstvenoj školi

   Splitsko Poglavarstvo održalo je u utorak, 26. lipnja 2007. g. 129. sjednicu na kojoj je donijelo Rješenje o darovanju Zdravstvenoj školi čestica zemlje na predjelu Firule ukupne površine 1514 metara četvornih. Detaljnim planom uređenja za sadržaje Zdravstvene škole na području Firula određena je izgradnja nove Zdravstvene škole te uzdužna i poprečna pristupna prometnica. Grad Split darovao je Zdravstvenoj školi zemljište u svrhu rješavanja imovinskopravnih odnosa na zemljištu od kojeg se sukladno DPU-u formira nova građevinska parcela za izgradnju škole. Vrijednost zemljišta iznosi 4.400,00 kuna po metru četvornom prema procjeni sudskog vještaka za graditeljstvo što za ukupnu površinu predstavlja iznos od 6.661.600,00 kuna. Poglavarstvo je ovo Rješenje, sukladno Statutu, uputilo Gradskom vijeću na prethodno upoznavanje.

  Poglavarstvo je, također, donijelo Rješenje o sklapanju kupoprodajnog ugovora između Grada Splita i „Kaštelanskih staklenika“ d.d. radi preseljenja plastenika „Parkova i nasada“ d.o.o. s Brnika u svrhu izgradnje OŠ Žnjan-Pazdigrad. Grad Split će kupiti od „Kaštelanskih staklenika“ čestice zemlje u ukupnoj površini 19.970 metara četvornih po cijeni od 40 eura po metru četvornom što sveukupno iznosi 798.800,00 eura, a gradonačelnik Zvonimir Puljić ovlašten je potpisati kupoprodajni ugovor. Naime, radi izgradnje OŠ Žnjan-Pazdigrad koja je definirana predloženim izmjenama i dopunama GUP-a potrebno je izmjestiti plastenike „Parkova i nasada“ na Brniku, a radi njihovog izmještanja Grad će kupiti zemljište u K.O. Kaštel Štafilić od „Kaštelanskih staklenika“.

   Doneseno je i Rješenje o kupnji zemljišta za potrebe izgradnje Ulice Hrvatske neovisnosti. Zemljište koje će Grad Split kupiti od „Kaštelanskih staklenika“ potrebno je kako radi izgradnje Ulice Hrvatske neovisnosti tako i radi spoja s Vukovarskom ulicom.

   Poglavarstvo je donijelo i Rješenje o kupnji zemljišta za potrebe izgradnje Bihaćke ulice u Splitu. Gradonačelnik Puljić ovlašten je potpisati ugovor o otkupu zemljišta s pojedinačnim vlasnicima nakon čega će se pristupiti formiranju građevne parcele, izradi izvedbenog projekta i ishođenju građevinske dozvole.

Početak

Sredina

Kraj

Print 

  


 GRAD SPLIT
 

Naslovnica
Gradsko vijeće
i Poglavarstvo
Službeni glasnik
Natječaji i oglasi
Javna priznanja
Dnevna događanja
GIS za građane
Strasburški klub
E-mail

Akti Poglavarstva
Prostorni plan
 

  Info  


Na ovim stranicama možete
doznati sve o sjednicama
Poglavarstva grada Splita.