Sjednice Poglavarstva  26.02.2008.


Održana 169. sjednica Gradskog poglavarstva Splita

   Splitsko Poglavarstvo održalo je u srijedu, 26. veljače 2008. godine 169. sjednicu, a utvrđene prijedloge uputilo je na usvajanje Gradskom vijeću Splita.
   Na sjednici su utvrđeni Prijedlog odluke o osnivanju Zapovjedništva vatrogastva Grada Splita  te Prijedlog odluke o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Splita. Također su utvrđeni Prijedlog analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Splita za 2007. godinu kao i Prijedlog smjernica za razvoj i organizaciju sustava zaštite i spašavanja Grada Splita u 2008. godini.

   Gradskom vijeću Poglavarstvo je uputilo Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Generalnog urbanističkog plana Splita, Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja područja dijela Brnik, Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja za sadržaje Zdravstvene škole na području Firula te Prijedlog odluke o izradi Detaljnog plana uređenja poteza uz Poljičku cestu sjeverno od kompleksa bolnice Firule (pojedinačni zahvat P21).

   Utvrđeno
je i Gradskom vijeću upućeno Izvješće o međunarodnoj suradnji Grada Splita.

   Sjednica je održana hitno kako bi se na vrijeme i u skladu s Poslovnikom poslali materijali gradskim vijećnicima.

Početak

Sredina

Kraj

Print 

  


 GRAD SPLIT
 

Naslovnica
Gradsko vijeće
i Poglavarstvo
Službeni glasnik
Natječaji i oglasi
Javna priznanja
Dnevna događanja
GIS za građane
Strasburški klub
E-mail

Akti Poglavarstva
Prostorni plan
 

  Info  


Na ovim stranicama možete
doznati sve o sjednicama
Poglavarstva grada Splita.